PAR MUMS

International School Exupéry” – starptautiska skola Baltijas sirdī, Latvijā, piepilsētā, kas atrodas starp Rīgu un Jūrmalu.

 

„International School Exupéry” ir unikāls bērnu izglītības centrs, kas sniedz pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītību, tādējādi palīdzot mazināt stresu, ko parasti rada skolas maiņa.

 

„International School Exupéry” uzmanības centrā ir bērns. Starptautiskā izglītības sistēma palīdz bērniem attīstīt sevī pašizpausmes spējas, iemācīties patstāvīgi domāt un kļūt par līderiem, veidoties kā personībām, pilnībā izmantojot visu savu potenciālu. Skola ir veidota tā, lai nodrošinātu izglītības nepārtrauktību, jo skolā darbojas pirmskola, kas, vadoties pēc laika gaitā pierādīti efektīvā L’ecole Maternelle principa, pāriet individuāli pielāgotā, uz bērnu centrētā un uz radošumu balstītā starptautiskā skolā.

 

Bērni mācās būt individualitātes

Ievērojamais franču rakstnieks Antuāns de Sent-ekziperī uzskatīja, ka visi bērni ir apbrīnojami, un, kamēr vien viņus neiemāca „pareizi” domāt, viņu galvās rodas brīnišķīgas idejas.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Skolas uzdevums – bērnu motivēšana sasniegt savu personisko virsotni.

Izmantojot mentoringa principu un vadoties pēc katra audzēkņa individuālajām intelektuālajām vajadzībām un prasībām, mēs palīdzam bērniem pilnībā izmantot viņu potenciālu. Mēs mācām bērniem uzņemties atbildību par saviem mācību sasniegumiem, kas viņiem perspektīvā sniegs prieku un priekšrocības.

  • Droša, stimulējoša, multikulturāla apkārtējā vide
  • Pasaulē labākās mācību prakses
  • Individuāla mācību programma katram bērnam
  • Skolotāji mācību priekšmetus pasniedz savā dzimtajā valodā
  • Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums
  • Integrētā starpdisciplīnu apmācība, izmantojot profesora Mihaila Kaziņika metodes
  • Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā gaisotnē bērni iemanto uzticību, atrod savu aicinājumu un kļūst par ieinteresētiem un atbildīgiem starptautiskās sabiedrības locekļiem

Jaunās, plašās „International School Exupéry” skolas ēkas celtniecībā ir izmantotas jaunākās tehnoloģijas un ievēroti mācību telpu labiekārtošanas un aprīkojuma izmantošanas principi, kuru efektivitāte ir pierādīta vadošajās Eiropas skolās. Ēkas galvenais uzdevums ir radīt bērniem vietu, kur viņi ar prieku uzturētos, gribētu attīstīties un pilnveidoties.

Bērnu rīcībā šeit ir divpadsmit pamatmācību telpas, plaši gaiteņi, piecas valodu apguves telpas, divas datortelpas; sporta un aktu zāles jaunajiem čempioniem un māksliniekiem, kā arī mūzikas apguves telpa. Nākamos gleznotājus un tēlniekus šeit gaida mākslas studijas, bet jaunos ķīmiķus, fiziķus un biologus – kabineti ar īpašu laboratorijas aprīkojumu. Skolas virtuves un ēdnīcas projekts ir izstrādāts sadarbībā ar restorāna „36. līnija” šefpavāru Lauri Aleksejevu, bet daudzveidīgā ēdienkarte ir veidota, ievērojot bērnu vajadzības un gaumi attiecībā uz ēdieniem.

Pie skolas esošie sporta un spēļu laukumi gaida skaņas, jautras, prieka un smieklu pārpilnas balsis!

 

Detalizētāk.

KUR?

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World