APRAKSTS

AKADĒMISKIE ASPEKTI

SĀKUMSKOLA, VECUMS: 7-16 GADI

APRAKSTS

 

“International School Exupéry” piedāvā  bērniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem apgūt Latvijas Izglītības ministrijas noteikto Latvijas mācību programmu apvienojumā ar labāko, ko piedāvā dažādas Eiropas un vispasaules izglītības sistēmas. Pateicoties radošai pieejai un pieredzējušiem pedagogiem, tiek nodrošināts bērniem patiesi aizraujošs ikdienas mācību process.

 

“International School Exupéry” – tās ir saistošas mācības un izglītība atbilstoši visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem.

 

Mēs cenšamies veidot uzticības pilnas attiecības starp skolēniem un pedagogiem. Pateicoties nelielajām klasēm, bērniem izveidojas ciešas saites ar pārējiem audzēkņiem un skolotājiem un sajūta, ka viņš ir piederīgs ļoti īpašai grupai. Šāda draudzīga atmosfēra bērnus motivē radošai pieejai, zināšanu gūšanai un rada bērnos pārliecību par savām spējām.

 

Kas ne mazāk svarīgi – jūsu bērni pēc skolas nedosies mājās ar smagu skolas somu un daudziem uzdotiem mājasdarbiem, jo lielais darbs tiek paveikts jau skolā, un jums būs iespēja pavadīt brīvo laiku kopā, baudot ģimenes kopīgās aktivitātes.

Mother and Daughter Doing Homework Together

Mūsu radošā pieeja un pieredzējušie skolotāji sniedz bērniem patiesi aizraujošu ikdienas mācību pieredzi. „International School Exupéry” piedāvā saistošu mācību procesu un izglītību visaugstākajā starptautiskajā līmenī.

Jaunās, plašās „International School Exupéry” skolas ēkas celtniecībā ir izmantotas jaunākās tehnoloģijas un ievēroti mācību telpu labiekārtošanas un aprīkojuma izmantošanas principi, kuru efektivitāte ir pierādīta vadošajās Eiropas skolās. Mūsu galvenais uzdevums ir radīt bērniem vietu, kur viņi ar prieku uzturētos, gribētu attīstīties un pilnveidoties.

 

„International School Exupéry” bērnu rīcībā šeit ir divpadsmit pamatmācību telpas, plaši gaiteņi, piecas valodu apguves telpas, divas datortelpas; sporta un aktu zāles jaunajiem čempioniem un māksliniekiem, kā arī mūzikas apguves telpa. Nākamos gleznotājus un tēlniekus šeit gaida mākslas studijas, bet jaunos ķīmiķus, fiziķus un biologus – kabineti ar īpašu laboratorijas aprīkojumu. Skolas virtuves un ēdnīcas projekts ir izstrādāts sadarbībā ar restorāna „36. līnija” šefpavāru Lauri Aleksejevu, bet daudzveidīgā ēdienkarte ir veidota, ievērojot bērnu vajadzības un gaumi attiecībā uz ēdieniem.

 

Pie skolas esošie sporta un spēļu laukumi gaida skaņas, jautras, prieka un smieklu pārpilnas balsis!

Mēs pievēršam pastiprinātu uzmanību tam, lai veidotos uzticības pilnas attiecības starp bērniem un skolotājiem. Tas, ka skola ir neliela, ļauj bērniem ātri izveidot labu kontaktu ar klasesbiedriem, rodas kolektīva piederības sajūta un klasē valda draudzīga, īpaša gaisotne. Šāda atmosfēra bērnus motivē radošai pieejai, zināšanu gūšanai un rada bērnos pārliecību par savām spējām.

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World