MĀCĪBU STUNDU SARAKSTS

Toute petite section (2-3 gadi) Adobe_PDF_file_icon_32x32

Petite Section (3-4 gadi)Adobe_PDF_file_icon_32x32

Moyenne Section (4-5 gadi)Adobe_PDF_file_icon_32x32

Grande Section (5-6 gadi)Adobe_PDF_file_icon_32x32

 

Pre-School calendar Adobe_PDF_file_icon_32x32

 

 

*Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas mācību stundu sarakstā

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World