ATBALSTS AUDZĒKŅIEM

MENTORI

Katram skolēnam tiek nozīmēts savs mentors. Mentors ar bērnu un viņa vecākiem satiekas pirmajā skolas dienā. Vēl pirms nodarbību sākuma vecāki tiekas ar mentoru, lai pārrunātu bērna īpatnības un individuālās spējas. Gada laikā mentors apkopo citu skolotāju sniegto informāciju par bērna sekmēm mācībās, seko līdzi viņa sekmēm, izpildītajiem ārpusklases darba projektiem un interesējas par bērna dzīvi ārpus skolas. Mentori ar katra bērna vecākiem uztur pastāvīgus kontaktus.

 

KONSULTĀCIJAS AUDZĒKŅIEM

Piedāvājam mūsu skolas psihologa pakalpojumus darbam ar bērniem un vecākiem. Darba grafiks tiks precizēts.

 

PALĪDZĪBA ANGĻU VALODAS APGUVĒ

Bērniem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda, „International School Exupéry” piedāvā individuālu pieeju mācībām, ņemot vērā audzēkņa sagatavotības līmeni, vārdu krājumu un rakstītprasmi.

 

VESELĪBA UN FITNESS

Neraugoties uz intensīvajām mācībām, bērniem vienmēr būs laiks un spēks eksperimentēt, nodarboties ar radošām aktivitātēm, sportu, spēlēt spēles un, protams, atpūsties. Mūsu integrētā mācību programma piedāvā daudzus dažādus skolas pasākumus, lai mācības nepārvērstos rutīnā un vienmēr būtu bērniem aizraujošas.

Profesionāli izstrādātās veselības un fitnesa programmas ļauj ņemt vērā konkrētā vecuma bērna vajadzības un spējas. Komandas spēles un sacensības spēlē ļoti lielu lomu tajā, lai bērns skolā gūtu panākumus

.

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World