EIS "Uzmanību!"

Cienījamā EIS kopiena,

Lūk, mūsu otrais HeadsUp numurs ir klāt! Mūsu rosīgajā skolā ir notikuši daudzi aizraujoši notikumi - mēs esam definējuši savas vadlīnijas un analizējuši kopienas aptaujas datus, uzsākuši emocionālās inteliģences programmu pirmsskolā, rīkojuši skolēnu padomes vēlēšanas un Dzejas dienu vidusskolā un vidusskolā, piedalījušies sporta un akadēmiskajās sacensībās, kā arī atzīmējuši Skolotāju dienu. Patīkamu skatīšanos un lasīšanu!
eis skolas direktors artūrs piļkēvičs
eis skolas direktors artūrs piļkēvičs
Artūrs Piļkēvičs
2023.gada oktobra numurs
latvia flag
russia flag
united kindom flag
Šis ir mūsu otrais ziņu izlaidums video formātā, kurā piedalās Artūrs Piļkēvičs.

Saskaņota izpratne, redzējums un definīcija par kvalitatīvu mācīšanos

Pamatojoties uz nesen veikto kopienas aptauju datiem, ir skaidrs, ka EIS misija ir efektīva un precīza. Vienīgā pārskatīšana, kas šogad tika ieviesta, pamatojoties uz Interancionālo skolu padomes atsauksmēm, ir mūsu internāta programmas iekļaušana misijas formulējumā, iekļaujot frāzi "internāta un dienas skolēni". Svarīgāka nesenā attīstība bija skolas vīzijas izveide. EIS mēs saprotam, ka misija ir paziņojums par organizācijas identitāti un ētosu ilgtermiņā, savukārt vīzija atspoguļo to, par ko tā vēlas kļūt tuvāko 3-5 gadu laikā. Pamatojoties uz aptauju rezultātiem, kā arī sadarbojoties valdei un administrācijai, ir formulēta jauna vīzija. Tā ir šāda: "Izglītības centrs visiem audzēkņiem." Tā ietver skolas vēlmi kļūt par ekspertu adaptīvās mācību prakses jomā, kuras mērķis ir iesaistīt visus skolēnus - talantīgos un apdāvinātos skolēnus, kā arī skolēnus ar mācīšanās grūtībām un īpašām vajadzībām. Visbeidzot, skolas definīcija par kvalitatīvu mācīšanos ir pārskatīta un formulēta, ņemot vērā mācībspēku ieguldījumu. Šī definīcija būs pamats dažiem pamatprocesiem, kas regulē mācīšanas un mācīšanās praksi skolā, tostarp skolotāju novērtēšanas un vērtēšanas sistēmai. Lūdzu, iepazīstieties ar pārskatītajiem EIS pamatprincipiem.

Skolas mēroga mērķi

 • Adaptīvā mācīšana
  Veidot dinamisku mācību vidi, kurā tiek izmantotas adaptīvas mācību stratēģijas, lai efektīvi apmierinātu dažādas skolēnu vajadzības un veicinātu optimālu akadēmisko izaugsmi.
 • Novērtēšana
  Izveidot visaptverošu un līdzsvarotu vērtēšanas sistēmu, kas veicina precīzu, taisnīgu un jēgpilnu skolēnu sasniegumu novērtēšanu un ziņošanu par tiem.
 • Personāla novērtēšana un profesionālā izaugsme
  Veicināt nepārtrauktas izaugsmes un pilnveidošanās kultūru, ieviešot efektīvu un visaptverošu skolotāju novērtēšanas sistēmu visā skolā.
 • Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet detalizētu 2023-2024. gada skolas mēroga mērķu versiju.
 • Adaptīvā mācīšana
  Veidot dinamisku mācību vidi, kurā tiek izmantotas adaptīvas mācību stratēģijas, lai efektīvi apmierinātu dažādas skolēnu vajadzības un veicinātu optimālu akadēmisko izaugsmi.
 • Novērtēšana
  Izveidot visaptverošu un līdzsvarotu vērtēšanas sistēmu, kas veicina precīzu, taisnīgu un jēgpilnu skolēnu sasniegumu novērtēšanu un ziņošanu par tiem.
 • Personāla novērtēšana un profesionālā izaugsme
  Veicināt nepārtrauktas izaugsmes un pilnveidošanās kultūru, ieviešot efektīvu un visaptverošu skolotāju novērtēšanas sistēmu visā skolā.
 • Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet detalizētu 2023-2024. gada skolas mēroga mērķu versiju.

“Emocionālā inteliģence” pirmsskolā – darbnīca un “Māmiņu kluba” apmeklējums

9. septembrī mūsu pirmsskolā notika informatīvs seminārs vecākiem un mazajiem audzēkņiem par emocionālās inteliģences nozīmi agrīnā vecumposmā un tās attīstīšanas metodēm EIS. Bija tik daudz pieteicēju, ka mūsu uzticamie pirmsskolas darbinieki beigās vadīja vairāk nekā vienu nodarbību. Šis jaunievedums pirmsskolā ir aizraujoša pārmaiņa, un mēs ar prieku demonstrējām Kimochis rotaļlietu un programmas izmantošanu ne tikai seminārā, bet arī viena no lielākajiem agrīnās bērnības mediju tīkliem Latvijā apmeklējuma laikā, skatiet viņu videoreportāžu šeit ''MaminuKlubs@EIS".
emocionālās inteļiģences attīstīšana ekziperī bērnudārzā

CIS aptaujas rezultāti

council of international schools logotype
Liels paldies visiem, kas aizpildīja Starptautisko skolu padomes Kopienas aptauju. Šī aptauja ir neatņemama pašizpētes procesa sastāvdaļa, un tā sniedz vērtīgu ieskatu par skolas stiprajām pusēm un jomām, kurās skola varētu attīstīties visās skolas dzīves un darbības jomās. Pirmkārt, skolu kopumā visi kopienas locekļi uztver ļoti pozitīvi. Vairāk nekā 90 % visu kopienas grupu atbilžu saņēma piekrītošas (pozitīvas) atbildes. Ir acīmredzams, ka vislielākā EIS skolas priekšrocība ir tās draudzīgā, gādīgā un atbalstošā atmosfēra, ko veicina skaidra un iedvesmojoša misija, ļoti mūsdienīgs un mājīgs skolas telpu dizains, kā arī lieliska un gādīga pedagogu, administrācijas un personāla komanda.

Aplūkojot izaugsmes iespējas, no aptaujām izriet, ka uzmanība būtu jāpievērš globālās pilsonības attīstībai, vairāk iespējām iepazīt citas kultūras, kā arī skolēnu kultūru, izveidot stabilu skolotāju novērtēšanas sistēmu, nodrošināt lietpratīgu mācīšanu par adaptīvu mācīšanu un skolēnu ar mācīšanās grūtībām un īpašām izglītības vajadzībām iekļaušanu, uzlabot atgriezeniskās saites biežumu un kvalitāti par skolēnu mācīšanos. Aptaujas datu kopsavilkumus, ko sagatavoja kopienas grupa, skatīt šeit.

Daudzkultūru dzejas diena

Mēs esam priecīgi dalīties ar jums par fantastiskajiem panākumiem, ko guva mūsu Dzejas dienas pasākums, kas notika pirmdien, 18. septembrī. Tā bija patiesi neparasta, iedvesmas un kultūras bagātības pilna diena. Mūsu talantīgie skolēni demonstrēja savu mīlestību pret literatūru un valodu, deklamējot dzejoļus dažādās valodās, radot spilgtus un daudzveidīgus dzejas svētkus. Bija sirsnīgi vērot mūsu skolēnu entuziasmu un aizrautību, ko viņi ieguldīja savos priekšnesumos.

Ugunsdzēsības evakuācijas apmācība

ugunsdzēsības evakuācijas apmācība ekziperī starptautiskajā skolā
22. septembrī skolā notika kārtējās ugunsgrēka evakuācijas mācības. Tā ir nepieciešama procedūra, lai skolēni un skolotāji varētu mierīgi praktizēt ārkārtas situāciju protokolus un zinātu, kā rīkoties reālas ārkārtas situācijas gadījumā. Kad mācības kļūst par rutīnu, tad reālas ārkārtas situācijas gadījumā cilvēki zina, ko darīt, un tas samazina stresu un paniku. Pirmo reizi mums ir bijusi iespēja evakuēties no vienas universitātes pilsētiņas ēkas uz citu, kas nākotnē evakuāciju padarīs drošāku mūsu skolēniem. Mēs vēlamies pateikties visiem skolotājiem, skolēniem un darbiniekiem par operatīvo darbu, kas ļāva evakuācijai noritēt bez sarežģījumiem.

Pasaules kauss robotikā

Ar lepnumu paziņojam, ka mūsu vidusskolas robotikas komanda ir veiksmīgi piedalījusies Pasaules robotikas olimpiādē, kas 21.-24. septembrī norisinājās Odensē, Dānijā. Lai gan mums neizdevās pārvest mājās nevienu medaļu, tā bija pārsteidzoša pieredze. Liels paldies mūsu skolēniem un viņu mentoram un skolotājam Sergejam Bratarčukam. Šeit ir viņu uzņemtais video, kas 10 000 vārdiem izsaka viņu pieredzi.

Brauciens uz Minheni

Savā izglītojošā mācību braucienā uz Vāciju 9. un 10. klases skolēni iesaistījās iedvesmojošā projektā ar jēgpilnu mērķi. Viņu misija bija atšķetināt stereotipu ietekmi uz mūsu sociokulturālo vidi un izpētīt tehnoloģiju attīstības vēsturi. Iedziļinoties Annas Frankas dienasgrāmatas lappusēs un apmeklējot Dahavas koncentrācijas nometni, Deutsches muzeju, BMW muzeju un Noišvānšteinas pili, skolēni guva perspektīvu un ieskatu savās mācību vienībās mājās. Kulminācijā tika izveidots lugas scenārijs par Anna Franka, spēcīga mūsu pārdomu izpausme. Ceļojums veicināja komunikatīvo un sociokulturālo kompetenci, iedziļinoties vācu kultūrā globālā kontekstā. Šis ceļojums nebija tikai ekskursija; tā bija pārveidojoša izglītības, empātijas un kultūras izpratnes pieredze.

Starptautiskais futbola turnīrs

ekziperī vidusskolas futbola komanda
Svētdienās, 24. septembrī un 15. oktobrī mūsu EIS vidusskolas zēnu futbola komanda spēlēja ikgadējā futbola turnīrā starp Latvijas starptautiskajām skolām, kas norisinājās Rīgas 49. vidusskolas āra futbola laukumā. Spēlējām ar International School of Latvia 1. un 2. komandu, kā arī ar International School of Riga. Mūsu komanda abu turnīru gaitā ir uzrādījusi uzlabojumus. Ar 3 neizšķirtiem un 3 zaudējumiem mūsu komanda ir spējusi gūt vērtīgu pieredzi un definēt mērķus turpmākajiem gadiem.

Skolēnu padomes vēlēšanas

Šogad atkal vidusskola un vidusskola oktobra pirmajā nedēļā tikpat aktīvi iesaistījās skolēnu padomes vēlēšanu procesā, cik tas ir iespējams. Skolēnu dome piedzīvoja īstas demokrātiskas vēlēšanas ar pārdomātām kampaņām, ko organizēja kandidāti. Šogad pirms kandidātu debatēm notika arī informatīva asambleja, kurā skolēnus izglītoja par populisma briesmām un patiesa demokrātiska vēlēšanu procesa mehānismiem. Bija prieks redzēt labi apmeklētu debašu sesiju, dzirdēt lieliskus skolēnu jautājumus. Milzīgs paldies Skolēnu padomei un Germanam Aminovam, kurš darbojas kā kluba vadītājs un stāvēja aiz šī iespaidīgā procesa organizēšanas.

Skolotāju diena

Liels paldies mūsu apbrīnojamajiem mācībspēkiem, kuri katru dienu smagi strādā, lai audzinātu un izglītotu mūsu skolēnus. 6. oktobrī bija pateicības diena, kad skolēni rakstīja un piegādāja pateicības kartītes, vecāki dāvināja dāvanas, bet skolotāji baudīja īpašus skolas sarūpētus gardumus. Mēs ļoti lepojamies ar mūsu apbrīnojamo mācībspēku un sakām PALDIES, CIENĪJAMIE SKOLOTĀJI!
skolotāju diena ekziperī starptautiskajā vidusskolā
"Viela pārdomām" - vai mums ir jāsamazina ātrums?
Pamēģiniet uzdot sev dažus vienkāršus jautājumus. Vai jūs vienmēr steidzaties, esat pastāvīgi aizņemti un izklaidīgi? Vai lasāt šo tekstu pa diagonāli? Vai jūs ēdat brokastis, raugoties telefonā? Un vai jūs vispār brokastojat? Vai jūs svaidāties bezgalīgo darba un mājas uzdevumu sarakstu starpā tik saspringti, ka pieļaujat kļūdas, pēc kā tas viss ir jāpārtaisa? Ja jūs varat būt līdzīgi, varbūt ir jēga nākt un noklausīties TED lektoru, grāmatu autoru un lēnās kustības balsi - Karlu Honorē. Viņš ir smagi nopelnījis savas zināšanas, savulaik bijis ātrais žurnālists The Economist, divu bērnu tēvs - zina, ko nozīmē būt steigā. Taču atšķirībā no daudziem viņam pietika drosmes sevi palēnināt, pārdomāt ceļojumu, mācīties no tā un pārvērst to kustībā - Lēnajā kustībā.
karla onorē lekcija ekziperī vidusskolā
Karla Honorē lekcija paredzēta 4. novembrī, 2923 @4PM / Exupery.

Biļetes pieejamas Biliešu Servisā - https://u.exupery.lv/c8
Tuvojas: iezīmējiet savos kalendāros!
20.oktobrī,
8:30 - 17:00
Skolēnu vecāku un skolotāju konferences
23.oktobrī - 27.oktobrī
3.novembrī
Rudens svētki
4.novembrī
16:00
Karla Onorē lekcija  Exupery vidusskolā
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
facebook ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
instagram ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
youtube ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.