Jaunumi

2. starptautiskā skolotāju profesionālās pilnveides konference

Pasākumi
2. starptautiskā skolotāju profesionālās pilnveides konference “No čalošanas līdz akadēmiski korektam valodas plūdumam: valodas perspektīvas klasē” starptautiskajā vidusskolā “Ekziperī” 2023. gada 1. aprīlī.

Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” sadarbībā ar Roong Aroon starptautisko skolu Bangkokā, Taizemē un Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā, aicina starptautisko, privāto un publisko skolu skolotājus dalīties savās zināšanās, pieredzē un prasmēs ar citiem speciālistiem 2. starptautiskā skolotāju profesionālās pilnveides konference “No čalošanas līdz akadēmiski korektam valodas plūdumam: valodas perspektīvas klasē”.

Konferenci bagātinās pieredzējušu izglītības praktiķu un teorētiķu lekcijas, pieredzes stāsti, darbnīcas un diskusijas. Konferenci atklās Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā asoc. prof. Elīna Bandziņa ar lekciju par pārliecinošo runu, bet konferenci noslēgs Roong Aroon starptautiskās skolas vadītāja Tamāra Džeimsa-Vjačai (Bangkoka, Taizeme), akcentējot, kā pārvarēt šķēršķus mācot un mācoties daudzvalodu vidē.

Konferencē aicinām piedalīties starptautisko, privāto un publisko skolu skolotājus, izglītības jomas ekspertus un skolu kopienu locekļus kā klausītājus vai prezentētājus. Lai pieteiktos dalībai konferencē, aicinām aizpildīt pieteikuma formu!

Konference notiks hibrīdformā (tiešsaistē un klātienē skolas telpās).

Interesentiem dalība konferencē ir bez maksas. Dalībniekiem klātienē tiks nodrošinātas divas kafijas pauzes, atspirdzinājumi un visi izdales materiāli. Konferences dalībniekiem, kuri piedalīsies attālināti, visi izdales materiāli tiks nodrošināti elektroniski.

Šogad organizatori plāno izdot konferences rakstu krājumus. Lūdzu, skatiet iesniegšanas prasības un termiņus šeit.

Pieteikums dalībai konferencē jāiesniedz līdz:
  • 15. martam(ieskaitot), piesakoties kā runātāja/prezentētāja statusā;
  • 20. martam (ieskaitot), piesakoties kā apmeklētāja/klausītāja statusā.

Konferences valoda ir angļu vai cita, ja uzsvars tiek likts uz valodas priekšmeta mācīšanās metodoloģiju.

Visi konferences dalībnieki saņems oficiālu apliecinājumu par dalību licencētā 9 akadēmisko stundu profesionālās pilnveides programmā.

PIESAKIES KĀ PREZENTĒTĀJS / KLAUSĪTĀJS ŠEIT: https://forms.office.com/r/Tr1bJ33mZ9