Jaunumi

Pirmais izlaidums - spīdošs rezultāts!

Mēs lepojamies ar Ekziperī Starptautiskās vidusskolas pirmo izlaidumu - mūsu skolēnu rezultāti IB DP eksāmenos šogad ir augstāki nekā vidējā atzīme pasaulē.

44% mūsu absolventu ieguva bilingvālo diplomu, kas ir aptuveni pusotru reizi pārāk par vidējo rādītāju pasaulē. Bilingvālā izglītība sniedz priekšrocības valodu zināšanās, starpkultūru komunikācijā un empātijā.

Bilingvālais diploms paver arī papildu iespējas augstākās izglītības iegūšanā. Tas ir patiess sasniegums, ko novērtē gan augstskolas, gan darba devēji.

Tomēr, tas vēl nav viss: viena no absolventēm ieguva augstāko atzīmi IB eksāmenos, kas ir vēsturisks Ekziperī Starptautiskās skolas sasniegums. Jāatzīmē, ka pasaulē augstāko rezultātu izdodas iegūt aptuveni 1% skolēnu. Un pat skolām ar daudzu gadu pieredzi IB DP programmas pasniegšanā nav viegli sasniegt šādu rezultātu.

Tomēr, mūsu absolventei izdevās kļūt par vienu no 179 cilvēkiem no kopumā 180000 IB DP eksāmenu kārtotāju, jeb – būt 0,1% starpā no tiem, kas eksāmenā ieguva augstāko rezultātu.

Mēs lepojamies ar visiem mūsu audzēkņiem un, protams, skolotājiem, kas palīdzēja viņiem sasniegt tik augstus rezultātus, un, bez šaubām, apsveicam gan vienus, gan otrus.

IESTĀŠANĀS UNIVERSITĀTĒS

Mūsu skolēni ir iestājušies daudzās vadošajās Lielbritānijas, Eiropas un ASV universitātēs. Vēl vairāk – viena no mūsu absolventēm ne tikai iekļuva labākajā ASV liberālās mākslas koledžā, bet arī ieguva tur pilnu stipendiju.

Un mūs priecē ne tikai daudzveidīgā augstskolu ģeogrāfija, bet arī absolventu izvēlēto specialitāšu dažādība - no inženierzinātnēm, dabaszinātnēm, medicīnas un politikas līdz kino, modei un tēlotājmākslai.

Ekziperī Starptautiskajā skolā mēs turpināsim attīstīt un iedvesmot savus skolēnus, kā arī atbalstīt viņu daudzveidīgos talantus un centienus, palīdzot tiem veidot savu izglītības ceļu un būt aktīviem sabiedrības locekļiem.
Sasniegumi