Jaunumi

Mūsu 11. klases skolniece Ieva ir ieguvusi otro vietu reģionālajā politikas un tiesību olimpiādē

2.vieta politikas un tiesību olimpiādē
Apsveicam Ekziperī Starptautiskās vidusskolas 11. klases skolnieci Ievu ar iegūto otro vietu reģionālajā politikas un tiesību olimpiādē.

Skolēniem, kuri nākotnē plāno veidot savu karjeru jurisprudencē vai politikā, dalība šādās olimpiādēs sniedz ieskatu problēmās, ar kurām viņi varētu saskarties savā profesijā. Tās palīdz skolēniem saprast, kā darbojas dažādas politiskās sistēmas, izprast to tiesisko regulējumu un iedziļināties citās tēmās, kas nav iekļautas mācību programmās.

Šādi pasākumi māca skolēnus risināt komplicētas problēmas, analizēt reālas lietas un interpretēt sarežģītus juridiskus tekstus. Tas viss attīsta kritisko domāšanu un pilnveido analītiskās prasmes.

Tā ir arī lieliska iesildīšanās pirms akadēmiskā ceļa turpināšanas, ko mēs, Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā, no visas sirds atbalstām.

Mēs pateicamies Ievai par viņas centību mācībās. Īpašs paldies IB globālās politikas skolotājam Tomam Polizosam (Thom Polizos) un mācību atbalsta programmas koordinatorei Brennai Vestonei Bellai (Brenna Weston Bell) par viņu līdzdalību Ievas sagatavošanā olimpiādei. Mēs novēlam Ievai veiksmi visos nākotnes centienos!
Sasniegumi