INFRASTRUKTŪRA

Jaunās, plašās „International School Exupéry” skolas ēkas celtniecībā ir izmantotas jaunākās tehnoloģijas un ievēroti mācību telpu labiekārtošanas un aprīkojuma izmantošanas principi, kuru efektivitāte ir jau pierādīta vadošajās Eiropas skolās. Ēkas galvenais uzdevums ir radīt bērniem vietu, kur viņi ar prieku uzturētos, gribētu attīstīties un pilnveidoties.
Bērnu rīcībā šeit ir 12 pamatmācību telpas, plaši gaiteņi, piecas valodu apguves telpas, divas datortelpas; sporta un aktu zāles jaunajiem čempioniem un māksliniekiem, kā arī mūzikas apguves telpa. Nākamos gleznotājus un tēlniekus šeit gaida mākslas studijas, bet jaunos ķīmiķus, fiziķus un biologus – kabineti ar īpašu laboratorijas aprīkojumu. Skolas virtuves un ēdnīcas projekts ir izstrādāts sadarbībā ar restorāna „36. līnija” šefpavāru Lauri Aleksejevu, bet daudzveidīgā ēdienkarte ir veidota, ievērojot bērnu vajadzības un gaumi attiecībā uz ēdieniem.
Pie skolas esošie sporta un spēļu laukumi gaida skaņas, jautras, prieka un smieklu pārpilnas balsis!

Video

Pictures

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World