intensīvā angļu valodas apguves programma ekziperī vidusskolā

Exupery
Academic Saturday Camp

Intensīvā angļu valodas apguves programma visa gada garumā

 • Inspired by International Baccalaureate® (IB) Programme
 • Designed in accordance with Cambridge requirements

Pilnveidojiet angļu valodu
Exupery Starptautiskajā vidusskolā sestdienās

 • Inspired by International Baccalaureate® (IB) Programme
 • Designed in accordance with Cambridge requirements
Tuvākā iespēja pievienoties programmai - 20.04.2024.

Laiks - sestdienās no plkst. 10:00 līdz 15:30.

Dalībnieku vecums - 6-17 gadi

Nelielas grupas – no 6 līdz 10 skolēniem grupā

Grupas līmenis - A1 (Elementary) - C2 (Advanced)

Programmas apraksts

Exupery Academic Saturday Camp – tā ir unikālā apmācību iespēja sestdienās, starptautiskas skolas mācību vidē. Dalība programmā palīdz bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem sasniegt ievērojamu progresu intensīvajā angļu valodas apguvē. Visa programma notiek angļu valodā, tāpat kā regulāras mācības starptautiskā skolā.
Audzēkņi paplašina un bagātina savu vārdu krājumu, attīsta lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un runāšanas prasmes.

Exupery Academic Saturday Camp ir arī labs starts un efektīva sagatavošanās, ja izskatāt iespēju nākotnē mācīties starptautiskajā skolā.

Katra programmas diena ir veltīta jaunai tēmai un ietver obligātos blokus:
Exupery Academic Saturday Camp – tā ir unikālā apmācību iespēja sestdienās, starptautiskas skolas mācību vidē. Dalība programmā palīdz bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem sasniegt ievērojamu progresu intensīvajā angļu valodas apguvē. Visa programma notiek angļu valodā, tāpat kā regulāras mācības starptautiskā skolā.
Audzēkņi paplašina un bagātina savu vārdu krājumu, attīsta lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un runāšanas prasmes.

Exupery Academic Saturday Camp ir arī labs starts un efektīva sagatavošanās, ja izskatāt iespēju nākotnē mācīties starptautiskajā skolā.

Katra programmas diena ir veltīta jaunai tēmai un ietver obligātos blokus:
 • Speaking
  Šis bloks ir veltīts sarunu valodas prasmju attīstīšanai. Debates un diskusijas palīdz pārvērst pasīvo vārdu krājumu aktīvā vārdu krājumā, maksimāli izmantot esošās zināšanas un efektīvāk apgūt jaunas gramatiskās konstrukcijas un runas veidus. Šī moduļa mērķis ir iemācīt dalībniekiem aktīvi un pārliecinoši izteikties angļu valodā, iesaistīties argumentētās diskusijās un spēt izklāstīt savas idejas sarunvalodā.
 • Grammar
  Gramatika ir pamats efektīvai rakstīšanai un runāšanai. Šajā blokā galvenais nav teorijas pasniegšana, bet gan prakse un treniņi, kas vērsti uz valodas likumu apgūšanu. Mūsu mērķis ir panākt, lai audzēkņi spētu precīzi un izteiksmīgi komunicēt angļu valodā, kā arī ielikt potenciālu padziļinātai izpratnei par valodas kultūru.
 • Enrichment
  Šajā modulī iekļautās aktivitātes ļauj pielāgot programmu atbilstoši grupas vajadzībām konkrētā brīdī. Plašais aizraujošu un interesi rosinošu radošo un praktisko uzdevumu, demonstrāciju un eksperimentu klāsts, ļauj veltīt papildus laiku un uzmanību prioritārajiem uzdevumiem un tēmām, kā arī atklāt jaunus apvāršņus un intereses.
 • Writing
  Šajā blokā uzmanība tiek pievērsta rakstīšanas prasmju attīstīšanai angļu valodā - strukturētu tekstu veidošana, dažādu stilu un formātu izmantošana, sākot no formālām vēstulēm līdz neformāliem ziņojumiem. Pasniedzēja sniegtā atgriezeniskā saite palīdz uzlabot rakstītprasmes līmeni. Turklāt, ik dienu audzēkņi praksē mācās radīt stāstus, un, tas nozīme, iegūst universālas, visdažādākajās dzīves situācijās pielietojamas iemaņas.
 • Speaking
  Šis bloks ir veltīts sarunu valodas prasmju attīstīšanai. Debates un diskusijas palīdz pārvērst pasīvo vārdu krājumu aktīvā vārdu krājumā, maksimāli izmantot esošās zināšanas un efektīvāk apgūt jaunas gramatiskās konstrukcijas un runas veidus. Šī moduļa mērķis ir iemācīt dalībniekiem aktīvi un pārliecinoši izteikties angļu valodā, iesaistīties argumentētās diskusijās un spēt izklāstīt savas idejas sarunvalodā.
 • Grammar
  Gramatika ir pamats efektīvai rakstīšanai un runāšanai. Šajā blokā galvenais nav teorijas pasniegšana, bet gan prakse un treniņi, kas vērsti uz valodas likumu apgūšanu. Mūsu mērķis ir panākt, lai audzēkņi spētu precīzi un izteiksmīgi komunicēt angļu valodā, kā arī ielikt potenciālu padziļinātai izpratnei par valodas kultūru.
 • Enrichment
  Šajā modulī iekļautās aktivitātes ļauj pielāgot programmu atbilstoši grupas vajadzībām konkrētā brīdī. Plašais aizraujošu un interesi rosinošu radošo un praktisko uzdevumu, demonstrāciju un eksperimentu klāsts, ļauj veltīt papildus laiku un uzmanību prioritārajiem uzdevumiem un tēmām, kā arī atklāt jaunus apvāršņus un intereses.
 • Writing
  Šajā blokā uzmanība tiek pievērsta rakstīšanas prasmju attīstīšanai angļu valodā - strukturētu tekstu veidošana, dažādu stilu un formātu izmantošana, sākot no formālām vēstulēm līdz neformāliem ziņojumiem. Pasniedzēja sniegtā atgriezeniskā saite palīdz uzlabot rakstītprasmes līmeni. Turklāt, ik dienu audzēkņi praksē mācās radīt stāstus, un, tas nozīme, iegūst universālas, visdažādākajās dzīves situācijās pielietojamas iemaņas.
Pēc pamatprogrammas beigām mēs piedāvājam audzēkņiem, pēc izvēles, apmeklēt bezmaksas interešu pulciņus. Sporta, zinātnes, mākslas pulciņi, debates un rotaļas notiek angļu valodā, un jau ir kļuvušas par labu papildinājumu galvenajai programmai – vietu dažādu grupu dalībnieku brīvai komunikācijai, un iedvesmojošam dienas noslēgumam.
Pēc pamatprogrammas beigām mēs piedāvājam audzēkņiem, pēc izvēles, apmeklēt bezmaksas interešu pulciņus. Sporta, zinātnes, mākslas pulciņi, debates un rotaļas notiek angļu valodā, un jau ir kļuvušas par labu papildinājumu galvenajai programmai – vietu dažādu grupu dalībnieku brīvai komunikācijai, un iedvesmojošam dienas noslēgumam.

Sagaidāmie rezultāti no programmas

 • Droša saziņa angļu valodā
  Lielāka pārliecība par to, kā skaidri un precīzi izteikt idejas gan mutiski, gan rakstiski.
 • Plašāks vārdu krājums un gatavība studēt starptautiskā vidē
  Audzēkņi apgūs mācību organizēšanas formu un specializēto terminoloģiju, kas saistīta ar sekmīgu studēšanu un eksāmenu angļu valodā nokārtošanu.
 • Visaptveroša attīstība
  Ievērojami uzlabotas vispārējās angļu valodas zināšanas, aptverot visus angļu valodas aspektus - lasīšanu, rakstīšanu, runu un klausīšanos. Starpdisciplināra pieeja, apvienojot mākslas, zinātnes un tiešās angļu valodas nodarbības, palīdz uzturēt interesi par valodas apguvi.
 • Kritiskā domāšana un radošums
  Dažādos programmas moduļos audzēkņi attīsta kritiskās domāšanas, informācijas analīzes, argumentētu debašu vešanas prasmes, kā arī atklāj savas radošās spējas.
 • Dinamiskā attīstība
  Gadu ilgā programma sastāv no vairākiem blokiem. Audzēkņiem progresējot un uzlabojoties valodas līmenim, viņi var mainīt grupas, pamatojoties uz starpposma testu rezultātiem, lai nodrošinātu, ka viņi ir pēc iespējas tuvāk līmenim, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus.
 • Gatavība IB un Kembridžas standartiem
  Studenti apgūst programmu, kas atbilst gan Starptautiskā bakalaureāta (IB), gan Kembridžas universitātes prasībām un standartiem. Mēs sagatavojam audzēkņus veiksmīgām mācībām starptautiskajās mācību iestādēs.
 • Droša saziņa angļu valodā
  Lielāka pārliecība par to, kā skaidri un precīzi izteikt idejas gan mutiski, gan rakstiski.
 • Plašāks vārdu krājums un gatavība studēt starptautiskā vidē
  Audzēkņi apgūs mācību organizēšanas formu un specializēto terminoloģiju, kas saistīta ar sekmīgu studēšanu un eksāmenu angļu valodā nokārtošanu.
 • Visaptveroša attīstība
  Ievērojami uzlabotas vispārējās angļu valodas zināšanas, aptverot visus angļu valodas aspektus - lasīšanu, rakstīšanu, runu un klausīšanos. Starpdisciplināra pieeja, apvienojot mākslas, zinātnes un tiešās angļu valodas nodarbības, palīdz uzturēt interesi par valodas apguvi.
 • Kritiskā domāšana un radošums
  Dažādos programmas moduļos audzēkņi attīsta kritiskās domāšanas, informācijas analīzes, argumentētu debašu vešanas prasmes, kā arī atklāj savas radošās spējas.
 • Dinamiskā attīstība
  Gadu ilgā programma sastāv no vairākiem blokiem. Audzēkņiem progresējot un uzlabojoties valodas līmenim, viņi var mainīt grupas, pamatojoties uz starpposma testu rezultātiem, lai nodrošinātu, ka viņi ir pēc iespējas tuvāk līmenim, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus.
 • Gatavība IB un Kembridžas standartiem
  Studenti apgūst programmu, kas atbilst gan Starptautiskā bakalaureāta (IB), gan Kembridžas universitātes prasībām un standartiem. Mēs sagatavojam audzēkņus veiksmīgām mācībām starptautiskajās mācību iestādēs.

Mūsu pasniedzēji

Programmu vada augsti kvalificētu speciālistu komanda.
 • Keith MacLaren
  Klases audzinātājs EIS sākumskolā
  • State University of Buffalo: maģistra grāds izglītībā un starptautiskajā līderībā;
  • 13 gadi pedagoģiskā darba stāža.

  Vairāk informācijas par skolotāju saitē.

 • Ingrīda Birzniece
  Klases audzinātājs EIS bērnudārzā
  • California Chico Universitāte - bakalaura grāds pedagoģijā;
  • California Chico Universitāte - bakalaura grāds mūzikas pedagoģijā;
  • Latvijas Universitāte - maģistra grāds izglītības zinātnēs.

  Vairāk informācijas par skolotāju saitē.

 • Germans Aminovs
  Klases audzinātājs EIS pamatskolā
  • Erasmus university of Rotterdam, bakalaura grāds ekonomikas vēsturē un starptautiskajās attiecībās;
  • 7 gadi pedagoģiskā darba stāža.

  Vairāk informācijas par skolotāju saitē.

Programmas izcenojumi

6 sestdienas (20.04.2024. - 01.06.2024.)
Pilna dalības maksa programmā (brokastis un pusdienas ir iekļautas)
990 euro

Atlaides

 • -10%

  Ekziperī Starptautiskās vidusskolas, vasaras nometnes un intensīvo angļu valodas studiju dalībnieku atlaide
 • -10%

  Ģimenes atlaide (par otro bērnu)
 • -15%

  Ģimenes atlaide (par trešo bērnu)
 • -10%

  Ekziperī Starptautiskās vidusskolas, vasaras nometnes un intensīvo angļu valodas studiju dalībnieku atlaide
 • -10%

  Ģimenes atlaide (par otro bērnu)
 • -15%

  Ģimenes atlaide (par trešo bērnu)
Lai reģistrētos, lūdzu, sekojiet saitei: https://u.exupery.lv/cl

Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas ar Jums sazināsies programmas koordinators un uzaicinās uz iepazīšanās testu un interviju.
Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzam zvanīt pa tālruni + 371 20 23 21 21 vai rakstīt uz e-pastu: summer@exupery.lv.
Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzam zvanīt pa tālruni + 371 20 23 21 21 vai rakstīt uz e-pastu: summer@exupery.lv.
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
facebook ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
instagram ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
youtube ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.