Uzņemšana
Kāpēc mācīties EIS?

Laipni lūdzam starptautiskajā vidussskolā "Ekziperī". Mēs priecājamies par izrādīto interesi. Ar prieku palīdzēsim Jūsu bērna uzņemšanas procesā.

Iemesli, kāpēc izvēlēties tieši mūs:

Programma

EIS mācību programma atbilst prasībām, kas izvirzītas starptautiskajām skolām. Mācību programma kalpo katra bērna individuālajām vajadzībām un nodrošina spēcīgu akadēmisko pamatu bērna tālākizglītībai un karjerai.

Tehnoloģijas

Mūsdienu tehnoloģijas - 3D printeris, VR, 3D monitori, iMac klases, Windows klases, interaktīvās tāfeles, Apple TV, i-Pads un digitālās klavieres, ir integrētas mūsu skolas ikdienas dzīvē.

Skolas ēka

Mēs nodrošinām veselīgu vidi Jūsu bērnam, apvienojot dabisko un mākslīgo gaismu visās telpās, kā arī aizsargājot telpas no pārkaršanas pat tiešos saules staros. EIS ventilācijas sistēma visās telpās nodrošina gaisa apmaiņu 8 reizes stundā. Turklāt skola ir aprīkota ar akustiskajiem paneļiem, kas ļauj kontrolēt trokšņu līmeni visā ēkā.

Bibliotēka

Mūsu skolas bibliotēkā šobrīd ir vairāk nekā 10 000 grāmatu četrās valodās: angļu, franču, latviešu, krievu.

ADMISSION TEAM
Kā pieteikties

Ja esat pietiekami informēts par mūsu politiku un praksi, veiciet tālāk norādītās vienkāršās darbības, lai nodrošinātu sekmīgu uzņemšanas procesu.

EIS var pieteikt bērnu pirmsskolas iestādē un skolā visa akadēmiskā gada laikā, ņemot vērā pieejamo vietu skaitu grupās un klasēs.

Solis 1 Pabeigt tiešsaistes pieteikumu

Iesniedziet savu tiešsaistes pieteikumu vai sazinieties ar mūsu uzņemšanas biroju .

Jums tiks nosūtīts paziņojums par Jūsu pieteikuma saņemšanu.

 • Pieteikums tiks izskatīts uzņemšanas nodaļā
 • Atbildi Jums sniegsim 1-2 dienu laikā
Solis 2 Ieplānot ekskursiju pa skolu, angļu valodas testu un matemātikas testu

Pirms testa dienas, lūdzu, iesniedziet mūsu uzņemšanas birojā šādus dokumentus:

 • Iepriekšējā akadēmiskā gada audzēkņa liecību/norakstu kopija (tulkota angļu valodā)
 • Abu bērna derīgas pases vai uzturēšanās atļaujas (pirmās lapas kopija)
 • Vecāku derīgas pases vai uzturēšanās atļaujas (pirmās lapas kopija)
 • Bērna dzimšanas apliecības kopija

Mēs Jums nosūtīsim paziņojumu, ka ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti.

Saņemsiet vai nu apstiprinājuma vēstuli par uzņemšanu, vai arī rezerves saraksta piedāvājumu.

Pirmsskolas pretendentiem tiks nosūtīta vēstule par bērna pieņemšanu, kā arī EIS nosūtīs sarakstu ar vajadzīgajiem papildus apģērbiem un citām nepieciešamajām bērna mantām.

Solis 3 Gatavošanās skolai

Jums tiks iesniegts rēķins par reģistrācijas maksu, mācību maksu un iestāšanās maksu 5 darba dienu laikā pēc tam, kad uzņemšanas birojs saņems parakstītu pieteikuma veidlapu.

Kad pirmais rēķins tiks apmaksāts, Jūsu bērns tiks uzskatīts par uzņemtu EIS. Pirms bērna pirmās dienas skolā ir nepieciešams aizpildīt sekojošas formas:

Pirmsskolas vecuma bērniem:
 1. Medicīniskā izziņa (veidlapa 026/U)
 2. Medicīnisks paziņojums par vakcināciju vai rakstisks apstiprinājums, ka vecāki/aizbildņi atsakās no vakcinācijas
 3. Ārsta izziņa, ka bērns kopumā ir vesels
 4. Atļaujas veidlapa, saskaņā ar kuru vecāki/aizbildņi informē EIS par tās personas (personu) vārdu un uzvārdu, kurš drīkst izņemt bērnu no skolas. Skolas personāls pilnvarotai personai var lūgt uzrādīt personas identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju (Pase, ID karte). Šī atļauja paliek spēkā līdz brīdim, kad šīs atļaujas parakstītāji to rakstiski labojuši vai to atsaukuši
Skolai:
 1. Medicīniskās izziņa (veidlapa 026/U)
 2. Medicīniska izziņa par vakcināciju vai rakstisku apstiprinājumu, ka vecāki/aizbildņi atsakās no vakcinācijas
 3. Ārsta atļauja piedalīties sporta nodarbībās
 4. Atļaujas veidlapa, kurā vecāki / aizbildņi informē EIS par tās personas vārdu, kurš izņem bērnus jebkurā dienā, kad viņi paši nav. Skolas personāls pilnvarotai personai var lūgt uzrādīt personas identifikācijas dokumentu ar fotogrāfiju (Pase, ID karte). Šī atļauja paliek spēkā, kamēr šīs atļaujas parakstītāji ir rakstiski labojuši vai atsaukuši to
 5. Skolēnu personas lietas (no 2. -8. klasei)

Lai nodrošinātu savu vietu, lūdzam laicīgi samaksāt reģistrācijas maksu un iestāšanās maksu.

Solis 4 Sāciet savu ceļojumu ar EIS

Kad tiks samaksāts un aizpildīta nepieciešamā dokumentācija, uzņemšanas birojs informēs Jūs par bērna pirmo skolas dienu.

Saņemsiet piedāvājumu iekļaut Jūsu bērnu rezerves sarakstā nākamajam semestrim vai mācību gadam:

 • Ja mēs nevarēsim Jums piedāvāt vietu izvēlētajā laika posmā, uz kuru Jūs pretendējat, varat izvēlēties palikt rezerves sarakstā uz nākamo semestri/mācību gadu
 • Ja izvēlaties tikt izņemti no rezerves saraksta, Jūsu reģistrācijas depozīts tiks pilnībā atmaksāts

Esam gatavi skolai!

IZMAKSU KOPSAVILKUMS UN FINANŠU INFORMĀCIJA
Skolai / Pirmsskolai 2018—2019
MAKSĀJUMU GRAFIKS 2018-2019
Maksājums 1 Maksājums 2 Maksājums 3 Maksājums 4 Kopējā maksa
Aug 15, 2018 Oct 31, 2018 Jan 31, 2019 Mar 31, 2019
25% 25% 25% 25% 100%
€ 4 108 € 4 107 € 4 107 € 4 107 € 16 429
Total fees 100% € 16 429

Iestāšanās maksa

Iestāšanās maksa tiek veikta vienu reizi, pirms iestāšanās skolā, un tā netiek atgriezta.

Iestāšanās maksa sedz visus akadēmiskos izdevumus (grāmatas, izejmateriālus un citus mācību materiālus).

Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksa ir ikgadējs maksājums, kas ir jāmaksā ar pirmā pusgada maksu un nav atmaksājams.

Ēdināšanas izmaksas

Pusdienas maksā 8 EUR dienā.

Atlaides

Ģimenes, kurām starptautiskajā vidusskolā "Ekziperī" mācās trīs un vairāk bērni, saņem 10% atlaidi viņu mācību maksas rēķinam par katru bērnu.