”uzņemšana

Uzņemšana

Kāpēc mācīties EIS?

Laipni lūdzam starptautiskajā vidussskolā "Ekziperī". Mēs priecājamies par izrādīto interesi. Ar prieku palīdzēsim Jūsu bērna uzņemšanas procesā.

Iemesli, kāpēc izvēlēties tieši mūs:

Programma

EIS mācību programma atbilst prasībām, kas izvirzītas starptautiskajām skolām. Mācību programma kalpo katra bērna individuālajām vajadzībām un nodrošina spēcīgu akadēmisko pamatu bērna tālākizglītībai un karjerai.

Tehnoloģijas

Mūsdienu tehnoloģijas - 3D printeris, VR, 3D monitori, iMac klases, Windows klases, interaktīvās tāfeles, Apple TV, i-Pads un digitālās klavieres, ir integrētas mūsu skolas ikdienas dzīvē.

Skolas ēka

Mēs nodrošinām veselīgu vidi Jūsu bērnam, apvienojot dabisko un mākslīgo gaismu visās telpās, kā arī aizsargājot telpas no pārkaršanas pat tiešos saules staros. EIS ventilācijas sistēma visās telpās nodrošina gaisa apmaiņu 8 reizes stundā. Turklāt skola ir aprīkota ar akustiskajiem paneļiem, kas ļauj kontrolēt trokšņu līmeni visā ēkā.

Bibliotēka

Mūsu skolas bibliotēkā šobrīd ir vairāk nekā 10 000 grāmatu četrās valodās: angļu, franču, latviešu, krievu.

Kā pieteikties

Pēc iepazīšanās ar mūsu skolu un tās darba kārtību, lai nodrošinātu sekmīgu uzņemšanas procedūras pabeigšanu, rīkojieties pakāpeniski saskaņā ar turpmāk tekstā minētajiem punktiem (soļiem).

EIS var uzņemt bērnu pirmsskolā un skolā jebkurā brīdī akadēmiskā mācību gada laikā, ja klasē vai bērnudārza grupā ir brīva vieta.

Uzņemšanas process īsumā:
Pārskats par skolēnu
vecuma grupām:
 • 1.SOLIS Pieteikšanās tiešsaistē

  1.1. Aizpildiet Pieteikšanās veidlapu

  Pēc Pieteikšanās veidlapas aizpildīšanas Jūs uz e-pastu saņemsiet paziņojumu. Ja vēlaties pieteikties uz P3 - M4 klasi, lūdzu, nosūtiet skolēna liecību/atzīmju izrakstu no pašreizējās skolas uz: admissions@exupery.lv.

  Pretendentiem uz iestāšanos M5 klasē, ir nepieciešams iesniegt sekmju izrakstus par pēdējiem diviem mācību gadiem.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  Gaidāmais Angļu valodas līmenis uz iestāšanās datumu

  Sākumskola, pamatskola un vidusskola

  • Audzēkņiem, kas uzņemti sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā ir jābūt iespējai iesaistīties un piedalīties mācību programmā, kuras galvenā darba valoda ir Angļu valoda. Paredzamais Angļu valodas līmenis ir parādīts tabulā zemāk.
  Papildus Angļu valodas atbalsta programma

  Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēni, kuru angļu valodas prasmes līmenis pieteikšanās laikā neatbilst iepriekšminētajiem standartiem, var tikt uzņemti, ja vecāki vienojas, ka angļu valoda tiks piedāvāta kā papildus valodas atbalsta programma. Lai apmeklētu šo programmu, angļu valodas zināšanu līmenim jāatbilst minimālajam angļu valodas līmenim, kas norādīts šajā tabulā:

  Audzēkņi, kas iestāsies šajā programmā, strādās kopā ar mūsu valodu speciālistiem, lai palīdzētu tiem uzlabot savu angļu valodas līmeni. Šīs programmas ilgumu noteiks mūsu valodu pasniedzēji katram individuāli.

  2.solis Piesakieties Iestājpārbaudījumam un intervijai

  2.1. Saņemot Jūsu aizpildīto Pieteikumu par uzņemšanu, uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies, lai norunātu iestājpārbaudījuma un interviju laikus.

  2.2. Iestājpārbaudījums un Interviju diena:

  • Pretendentiem uz Pirmsskolu (K1 - P1)

   “Izmēģinājuma diena” tiks ieplānota paralēli ar skolas teritorijas ekskursiju un ģimenes tikšanos ar pirmsskolas administrāciju.

   "Izmēģinājuma dienas” mērķis ir noteikt pretendenta sociālo un emocionālo sagatavotību dalībai tā vecuma grupai pirmsskolā.

  • Pretendentiem uz P2 - P3 klasi

   Paredzēts diagnostiskais iestājpārbaudījums un tikšanās ar ģimenes locekļiem.

   Mūsu mērķis ir noteikt audzēkņa brieduma līmeni un gatavību iestāties P2 un P3 klasēs.

  • Pretendentiem uz P4 - M4 klasi
   Pretendents izpildīs angļu valodas pārbaudījumu tiešsaistē (30-45 min). Pēc tam tiks paredzēta intervija ar uzņemšanas komisijas locekli, lai papildus rakstisko prasmju novērtēšanai pārbaudītu sarunvalodas prasmes, un noteiktu angļu valodas kā svešvalodas līmeni. Tests un intervija var ilgt līdz 45 minūtēm. Pretendenta angļu valodas pārbaudes laikā notiks Skolas vadītāja tikšanās ar ģimeni.
  • Pretendentiem uz M5 klasi

   Pirms intervijas un iestājpārbaudījumu dienas, pretendentam tiks lūgts aizpildīt anketu ar jautājumiem par motivāciju iestāties EIS.

   Intervijas dienā notiks tiešsaistes angļu valodas ieskaites tests, kas parādīs angļu valodas prasmes līmeni, kam sekos esejas rakstīšanas, kas balstīta uz literāriem fragmentiem vai avīžu rakstiem, novērtējums. Šie rezultāti tiks izmantoti, lai parādītu studenta domāšanu, radošās rakstīšanas prasmes un debašu / pārliecināšanas spējas. Visbeidzot, notiks tikšanās starp audzēkņa ģimeni (ieskaitot pašu audzēkni) un pamatskolas vadītāju / skolas vadītāju.

  2.3. Gaidiet iestājpārbaudījuma rezultātus!

  Uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies 5 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu veikšanas un intervijām. Jūs saņemsiet iestājpārbaudījumu rezultātus e-pastā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  3.solis Sagatavojieties skolai

  3.1. Lai apstiprinātu Jūsu nodomu par Pretendenta uzņemšanu Ekziperī Starptautiskajā skolā, būs nepieciešams iesniegt izdrukātu un parakstītu Iesniegumu par uzņemšanu, kā arī, ka Jūs piekrītat un esat iepazinušies ar EIS iekšējās kārtības noteikumiem un procedūru Terms and Conditions of EIS.

  5 darbdienu laikā no brīža, kad Uzņemšanas nodaļa būs saņēmusi parakstītu pieteikuma veidlapu, kas apliecina Jūsu nodomu pievienoties skolai/pirmsskolai, Jums tiks piestādīts rēķins par EIS Reģistrācijas maksu (Enrollment Fee).

  Pēc rēķina apmaksas tiks uzskatīts, ka Jūsu bērns ir oficiāli uzņemts EIS.

  3.2. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms bērna pirmās dienas skolā Uzņemšanas nodaļā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  Pirmsskolai (K1-P1)
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta izraksts, kas apliecina, ka bērns ir praktiski vesels.
  Skolai (P2-M5)
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta atļauja piedalīties sporta nodarbībās;
  4. Izglītojamā personas lieta un (P2 - M5 klasei).


  EIS var lūgt uzrādīt papildu dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai skolā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  4.solis Sāciet savu EIS ceļojumu

  4.1. Pēc tam, kad no Jums būs saņemti visi nepieciešamie maksājumi un pavadošā dokumentācija, Uzņemšanas nodaļa Jūs informēs par plānoto Jūsu bērna pirmo dienu skolā.

  Sagatavojieties skolai!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  CENAS UN FINANŠU INFORMĀCIJA

  EIS mācību maksa

  2022 - 2023

  Mācību maksa un maksājumu grafiks pirmsskolā un skolā

  2021 - 2022

  Mācību maksa un maksājumu grafiks pansijas tipa skolā

  2021 - 2022

  STARPTAUTISKĀS VIDUSSKOLAS “EKZIPERĪ”
  STIPENDIJU KONKURSS

  Ar lepnumu paziņojam, ka jau otro reizi Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” Latvijas vidusskolēniem piedāvā iespēju pieteikties stipendijai vienā no starptautiski atzītākajām mācību programmām – Starptautiskā Bakalaureāta Diploma programmā (International Baccalaureate Diploma Programme). Mūsu mērķis arī 2022./2023. mācību gadā ir sniegt finansiālu atbalstu un iespēju mācīties, pilnveidoties un sasniegt augstus sasniegumus mērķtiecīgiem Latvijas skolēniem.

  Stipendijai var pieteikties 9. un 10. klašu skolēni, kuri pēdējos divus gadus ir mācījušies valsts skolā. Stipendiju konkursa ietvaros var pretendēt uz stipendiju, kas var segt līdz 90% mācību maksu vai mācību un dienesta viesnīcas izmaksas.

  Prasības pretendentiem:

 • Pēdējos divus gadus skolēns ir mācījies valsts skolā;
 • Angļu valodas zināšanu un prasmju līmenis ir B2 vai augstāks;
 • Augsti mācību sasniegumi (jāiesniedz pēdējo divu gadu liecību un sekmju izrakstu kopijas);
 • Sasniegumi reģionālajās vai valsts olimpiādēs un ārpusskolas aktivitātēs (jāiesniedz pēdējo divu gadu laikā gūto sasniegumus apliecinošās kopijas).
 • Kā pieteikties?

 • Aizpildiet anketu: https://exupery.lv/enquiry;
 • Uzņemšanas komandai (admissions@exupery.lv) iesniedziet šādus dokumentus:
  1. Liecību kopijas par pēdējiem diviem mācību gadiem;
  2. Diplomu kopijas par dalību olimpiādēs/konkursos/sacensībās;
  3. Aizpildītu iesnieguma formu mācībām Starptautiskajā vidusskolā “Ekziperī”.

 • Veiciet angļu valodas un akadēmisko zināšanu novērtēšanas testu un piedalies atlases intervijā.
 • Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 6. aprīlis.

  Stipendiātu atlases komisija līdz 2022. gada aprīļa beigām paziņos atlases rezultātus.

  Stipendija neietver maksu par ēdināšanas pakalpojumiem, dienesta viesnīcas depozītu, kā arī citas papildus izmaksas (eksāmenu nodevas, ceļojumi utt.). Katras stipendijas apmērs var atšķirties, nodrošinot līdz 90% no mācību un/vai uzturēšanās izmaksām, kā arī papildus izdevumiem 2022./2023. mācību gadā.

  Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar EIS uzņemšanas komandu:
  + 371 266 22 777 vai e-pastu admissions@exupery.lv.

  Special Offer for
  Mid-term Enrolment

  Exupery International School cenšas atbalstīt skolēnus, kuri Latvijā nokļuva apstākļu dēļ, kuri saistīti ar traģiskajiem notikumiem Ukrainā. Aicinām viņus pievienoties Exupery skolai ar īpašiem nosacījumiem:

  1. EIS palielina stipendiju/mācību stipendiju skaitu 10. un 11. klašu skolēniem 2022./23. mācību gadam. Lai piedalītos konkursā, lūdzam iesniegt pieteikumu: https://exupery.lv/admission#scholarships;
  2. Ukrainas skolu vidusskolēniem (14-17 gadi) EIS piedāvā nakšņošanu dienesta viesnīcā bez maksas. Skolēni maksā tikai mācību un ēdināšanas maksu. Skolēna izmitināšanu pilnībā kompensēs EIS. Piedāvājums spēkā 2021./22. un 2022./23. mācību gadā. Informācija par aktuālo studiju maksu:https://exupery.lv/admission#financial;
  3. Visi skolēni vecumā no 2,5 līdz 17 gadiem, kuri Latvijā nokļuvuši neseno notikumu dēļ, tiek aicināti pievienoties Exupery International School, nemaksājot reģistrācijas un mācību uzsākšanas maksu. Piedāvājums spēkā līdz 2021./22.mācību gada beigām. Informācija par aktuālo studiju maksu: https://exupery.lv/admission#financial.

  Lai uzsāktu uzņemšanas procesu, lūdzu, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma anketu: https://exupery.lv/enquiry.

  Pierakstīties jaunumu vēstkopai