”uzņemšana

Uzņemšana

Kāpēc mācīties EIS?

Laipni lūdzam starptautiskajā vidussskolā "Ekziperī". Mēs priecājamies par izrādīto interesi. Ar prieku palīdzēsim Jūsu bērna uzņemšanas procesā.

Iemesli, kāpēc izvēlēties tieši mūs:

Programma

EIS mācību programma atbilst prasībām, kas izvirzītas starptautiskajām skolām. Mācību programma kalpo katra bērna individuālajām vajadzībām un nodrošina spēcīgu akadēmisko pamatu bērna tālākizglītībai un karjerai.

Tehnoloģijas

Mūsdienu tehnoloģijas - 3D printeris, VR, 3D monitori, iMac klases, Windows klases, interaktīvās tāfeles, Apple TV, i-Pads un digitālās klavieres, ir integrētas mūsu skolas ikdienas dzīvē.

Skolas ēka

Mēs nodrošinām veselīgu vidi Jūsu bērnam, apvienojot dabisko un mākslīgo gaismu visās telpās, kā arī aizsargājot telpas no pārkaršanas pat tiešos saules staros. EIS ventilācijas sistēma visās telpās nodrošina gaisa apmaiņu 8 reizes stundā. Turklāt skola ir aprīkota ar akustiskajiem paneļiem, kas ļauj kontrolēt trokšņu līmeni visā ēkā.

Bibliotēka

Mūsu skolas bibliotēkā šobrīd ir vairāk nekā 10 000 grāmatu četrās valodās: angļu, franču, latviešu, krievu.

Kā pieteikties

Pēc iepazīšanās ar mūsu skolu un tās darba kārtību, lai nodrošinātu sekmīgu uzņemšanas procedūras pabeigšanu, rīkojieties pakāpeniski saskaņā ar turpmāk tekstā minētajiem punktiem (soļiem).

EIS var uzņemt bērnu pirmsskolā un skolā jebkurā brīdī akadēmiskā mācību gada laikā, ja klasē vai bērnudārza grupā ir brīva vieta.

Uzņemšanas process īsumā:
Pārskats par skolēnu
vecuma grupām:
 • 1.SOLIS Pieteikšanās tiešsaistē

  1.1. Aizpildiet Pieteikšanās veidlapu

  Pēc Pieteikšanās veidlapas aizpildīšanas Jūs uz e-pastu saņemsiet paziņojumu. Ja vēlaties pieteikties uz P3 - M4 klasi, lūdzu, nosūtiet skolēna liecību/atzīmju izrakstu no pašreizējās skolas uz: admissions@exupery.lv.

  Pretendentiem uz iestāšanos M5 klasē, ir nepieciešams iesniegt sekmju izrakstus par pēdējiem diviem mācību gadiem.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  Gaidāmais Angļu valodas līmenis uz iestāšanās datumu

  Sākumskola un pamatskola

  • Audzēkņiem, kas uzņemti sākumskolā un pamatskolā ir jābūt iespējai iesaistīties un piedalīties mācību programmā, kuras galvenā darba valoda ir Angļu valoda. Paredzamais Angļu valodas līmenis ir parādīts tabulā zemāk.
  Papildus Angļu valodas atbalsta programma

  Sākumskolas un pamatskolas skolēni, kuru angļu valodas prasmes līmenis pieteikšanās laikā neatbilst iepriekšminētajiem standartiem, var tikt uzņemti, ja vecāki vienojas, ka angļu valoda tiks piedāvāta kā papildus valodas atbalsta programma. Lai apmeklētu šo programmu, angļu valodas zināšanu līmenim jāatbilst minimālajam angļu valodas līmenim, kas norādīts šajā tabulā::

  Audzēkņi, kas iestāsies šajā programmā, strādās kopā ar mūsu valodu speciālistiem, lai palīdzētu tiem uzlabot savu angļu valodas līmeni. Šīs programmas ilgumu noteiks mūsu valodu pasniedzēji katram individuāli.

  2.solis Piesakieties Iestājpārbaudījumam un intervijai

  2.1. Saņemot Jūsu aizpildīto Pieteikumu par uzņemšanu, uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies, lai norunātu iestājpārbaudījuma un interviju laikus.

  2.2. Iestājpārbaudījums un Interviju diena:

  • Pretendentiem uz Pirmsskolu (K1 - P1)

   “Izmēģinājuma diena” tiks ieplānota paralēli ar skolas teritorijas ekskursiju un ģimenes tikšanos ar pirmsskolas administrāciju.

   "Izmēģinājuma dienas” mērķis ir noteikt pretendenta sociālo un emocionālo sagatavotību dalībai tā vecuma grupai pirmsskolā.

  • Pretendentiem uz P2 - P3 klasi

   Paredzēts diagnostiskais iestājpārbaudījums un tikšanās ar ģimenes locekļiem.

   Mūsu mērķis ir noteikt audzēkņa brieduma līmeni un gatavību iestāties P2 un P3 klasēs.

  • Pretendentiem uz P4 - M4 klasi
   Pretendents izpildīs angļu valodas pārbaudījumu tiešsaistē (30-45 min). Pēc tam tiks paredzēta intervija ar uzņemšanas komisijas locekli, lai papildus rakstisko prasmju novērtēšanai pārbaudītu sarunvalodas prasmes, un noteiktu angļu valodas kā svešvalodas līmeni. Tests un intervija var ilgt līdz 45 minūtēm. Pretendenta angļu valodas pārbaudes laikā notiks Skolas vadītāja tikšanās ar ģimeni.
  • Pretendentiem uz M5 klasi

   Pirms intervijas un iestājpārbaudījumu dienas, pretendentam tiks lūgts aizpildīt anketu ar jautājumiem par motivāciju iestāties EIS.

   Intervijas dienā notiks tiešsaistes angļu valodas ieskaites tests, kas parādīs angļu valodas prasmes līmeni, kam sekos esejas rakstīšanas, kas balstīta uz literāriem fragmentiem vai avīžu rakstiem, novērtējums. Šie rezultāti tiks izmantoti, lai parādītu studenta domāšanu, radošās rakstīšanas prasmes un debašu / pārliecināšanas spējas. Visbeidzot, notiks tikšanās starp audzēkņa ģimeni (ieskaitot pašu audzēkni) un pamatskolas vadītāju / skolas vadītāju.

  2.3. Gaidiet iestājpārbaudījuma rezultātus!

  Uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies 5 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu veikšanas un intervijām. Jūs saņemsiet iestājpārbaudījumu rezultātus e-pastā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  3.solis Sagatavojieties skolai

  3.1. Lai apstiprinātu Jūsu nodomu par Pretendenta uzņemšanu Ekziperī Starptautiskajā skolā, būs nepieciešams iesniegt izdrukātu un parakstītu Iesniegumu par uzņemšanu, kā arī, ka Jūs piekrītat un esat iepazinušies ar EIS iekšējās kārtības noteikumiem un procedūru Terms and Conditions of EIS.

  5 darbdienu laikā no brīža, kad Uzņemšanas nodaļa būs saņēmusi parakstītu pieteikuma veidlapu, kas apliecina Jūsu nodomu pievienoties skolai/pirmsskolai, Jums tiks piestādīts rēķins par EIS Reģistrācijas maksu (Enrollment Fee).

  Pēc rēķina apmaksas tiks uzskatīts, ka Jūsu bērns ir oficiāli uzņemts EIS.

  3.2. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms bērna pirmās dienas skolā Uzņemšanas nodaļā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  Pirmsskolai (K1-P1)
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta izraksts, kas apliecina, ka bērns ir praktiski vesels.
  Skolai (P2-M5)
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta atļauja piedalīties sporta nodarbībās;
  4. Izglītojamā personas lieta un (P2 - M5 klasei).


  EIS var lūgt uzrādīt papildu dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai skolā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  4.solis Sāciet savu EIS ceļojumu

  4.1. Pēc tam, kad no Jums būs saņemti visi nepieciešamie maksājumi un pavadošā dokumentācija, Uzņemšanas nodaļa Jūs informēs par plānoto Jūsu bērna pirmo dienu skolā.

  Sagatavojieties skolai!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  CENAS UN FINANŠU INFORMĀCIJA
  Pirmsskolas izmaksas

  01.09.2020 to 22.06.2021
  Iestāšanās maksa (Capital fee) un Reģistrācijas maksa (Enrolment fee)

 • Iestāšanās maksa – tiek maksāta tikai vienreizēji, jaunajiem audzēkņiem iestājoties bērnudārzā vai skolā.
 • Lūdzu, apstipriniet, samaksājot reģistrācijas maksu līdz 15.martam.
 • Ēdināšana: brokastis, otrās brokastis, pusdienas, launags: 9€ dienā.
 • Vasaras programma bērnudārzā

  28.06.2021 to 14.08.2021

 • Vasaras skola beigsies nedēļu pirms nākamā mācību gada sākuma, lai nodrošinātu mums pietiekami daudz laika nelieliem atjaunošanas, uzkopšanas darbiem un personāla apmācībai (pirmā palīdzība, bērnu aizsardzība, evakuācijas, PYP pieprasíjumi utt.)
 • Maksimālais grupu skaits: 6.
 • Ēdināšana: brokastis, otrās brokastis, pusdienas, launags: 9€ dienā.
 • Mācību maksas sākumskolā un pamatskolā

  01.09.2020 – 18.06.2021*

 • Iestāšanās maksa – tiek maksāta tikai vienreizēji, jaunajiem audzēkņiem iestājoties skolā.

 • * No 24.08.2020 M5 audzēkņiem tiks organizēta ievadprogrammas nedēļa.
  MAKSĀJUMU GRAFIKA IESPĒJAMIE VARIANTI
  SKOLAI UN PIRMSSKOLAI

  Mācību maksu un citas skolas maksas iespējams apmaksāt vienā, divos vai četros maksājumos
  saskaņā ar šādu grafiku:

  Rēķina
  izrakstīšanas
  mēneši
  Augusts Oktobris Decembris Februāris
  Apmaksas
  termiņš
  25.08.2020 25.10.2020 25.12.2020 25.02.2021
  1 maksājumā 100%
  2 maksājumos 60% 40%
  4 maksājumos 40% 20% 20% 20%

  Par spēkā esošo periodu, kas jau ir iestājies, Mācību maksa (Tuition fee) netiek atgriezta; Jūsu bērna prombūtnes gadījumā, neatkarīgi no iemesla, netiks veikts pārrēķins.

  Atlaides

  Ģimenes kuru 3 vai vairāk bērni mācās EIS pamatskolā vai vidusskolā, var sazināties ar Uzņemšanas personālu, lai pieteiktos 10% atlaidei mācību maksai. (Atlaides esošajām ģimenēm tiks saglabātas).

  Reģistrācijas maksa - 15.marts

  Šī maksa sedz izmaksas, kas saistītas ar mācību resursiem, ieskaitot, bibliotēkas grāmatas, mācību grāmatas, kancelejas preces, sporta aprīkojumu, mākslas un zinātnes materiāliem u.c. Uzņemšanas maksa ir jāveic līdz 15. martam par katru bērnu, pamatojoties uz iesniegto pieteikumu reģistrācijai par katru jauno mācību gadu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. Šī maksa ir jāmaksā pilnībā, arī gadījumos, ja pieteikšanās uzņemšanai notiek ar kavēšanos.

  Šis termiņš ir noteikts, lai palīdzētu nodrošināt, ka katru gadu mēs varam piedāvāt pareizu klašu skaitu, pieņemt darbā nepieciešamo personālu un nodrošināt, ka pirmsskolas gadījumā mēs varam piedāvāt pieprasītās valodas izvēles iespējas.

  Vecāki var pieteikt bērnu jebkurā akadēmiskā mācību gada brīdī. EIS var uzņemt bērnu, ja vien klasēs vai grupās ir brīvas vietas.

  Iestāšanās maksa

  Iestāšanās maksa – tiek maksāta tikai vienreizēji, jaunajiem audzēkņiem iestājoties EIS skolā vai bērnudārzā. Iestāšanās maksa netiek atgriezta. Šī maksa sedz kapitālizdevumu izmaksas, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar mūsu telpu celtniecību un renovāciju.

  Papildu izmaksas

  Atkarībā no skolas klases vai bērna vecuma, EIS piedāvā papildu maksas pakalpojumus, tostarp:
  Ēdināšanas programmas izmaksas
  Tiek nodrošinātas četras maltītes dienā - brokastis, otrās brokastis, pusdienas, launags. Pakalpojumu nodrošina ārpakalpojumu sadarbības partneris '36 Līnija'. Ēdināšanas programmas izmaksas ģimenēm tiks paziņotas pirms mācību gada sākuma. Par ēdināšanu norēķini jāveic avansā, reizi ceturksnī.

  Skolas autobuss (transfēra pakalpojums)
  Šis pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz skolas kalendāra dienām, sākot ar otro skolas nedēļu; vecāki abonē vietu autobusā ar zināmu regularitāti pēc vajadzības. Ir pieejami transfēra maršruti no Rīgas un Jūrmalas. Maksājumi par transfēra pakalpojumu ir jāveic tieši pakalpojuma sniedzējam.

  Starptautiskās ekskursijas skolēniem
  Starptautiskās ekskursijas rīko skola, un tas ir izvēles pakalpojums. Ceļojuma izmaksas pilnībā sedz skolēnu vecāki.

  Mācību / medicīniskās vajadzības
  Papildu maksa ir jāmaksā par audzēkņiem, kuriem ir īpašas izglītības/medicīniskās vajadzības, vai arī tiem ir nepieciešama specializēta programma. Papildu izmaksas vecākiem, tiek aprēķinātas katrā gadījumā atsevišķi. Piemēram, tās var ietvert šādus pakalpojumus: personīgais asistents, palīglīdzekļi, ergoterapija, logopēdija, fizikālā terapija, pasniedzēji, psihoterapija, psihologs, standartizēta testēšana, papildus materiāli utt., kā arī iesaistīto mācību/atbalsta personālu.

  Maksa par eksamēniem
  Ārējo eksāmenu izmaksas pilnībā sedz skolēnu vecāki.

  Pierakstīties jaunumu vēstkopai