”uzņemšana

Uzņemšana

Kāpēc mācīties EIS?

Laipni lūdzam starptautiskajā vidussskolā "Ekziperī". Mēs priecājamies par izrādīto interesi. Ar prieku palīdzēsim Jūsu bērna uzņemšanas procesā.

Iemesli, kāpēc izvēlēties tieši mūs:

ib school loceklis

Mēs esam akreditēta skola IB Programmas Pasaules skolu apvienībā

mācību programma

Mēs piedāvājam IB DP programmu mūsu vidusskolas skolēniem gan dienas, gan pilnas pansijas programmu nodaļās

individuālu pieeju atbalsts mācību procesā

Mēs piedāvājam individuālu mācību programmas pieeju visiem mūsu skolēniem, vecumā no 2,5 līdz 18 gadiem

mācību vide

Mūsu profesionālie un gādīgie skolotāji rada izaicinošu un atbalstošu mācību vidi

eis skolotāju komanda

Mēs esam starptautiski domājošu profesionāļu komanda

tehnoloģijas

Mēs integrējam tehnoloģijas savā mācību praksē un ieviešam inovatīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu skolēniem visjaunākos pieejamos resursus, lai uzlabotu mācīšanās procesu, kā arī sagatavotu viņus dzīvei ārpus skolas

Kā pieteikties?

Lūdzam jūs sekot tālākajām norādēm, lai veiktu sava bērna reģistrāciju.

Ekziperī Starptautiskajā Skolā var reģistrēt bērnu jebkurā sagatavotības līmenī, visa akadēmiskā gada garumā atkarībā no brīvo vietu pieejamības grupās un klasēs.

Uzņemšanas procedūras apskats
1. solis Pieteikšanās tiešsaistē
 • Pretendenta pēdējā akadēmiskā semestra vai gada sekmju izraksta oficiālā kopija - piesakoties no 2. līdz 9. klasēm;
 • Pretendenta pēdējo divu akadēmisko gadu sekmju izrakstu oficiālās kopijas – piesakoties uz 10. - 12. klasēm;
 • Pretendentam uz iestāšanos 10. - 12. klasē, tiks lūgts aizpildīt anketu ar jautājumiem par motivāciju iestāties EIS.
 • 10. - 12. klašu pretendentiem ir jāaizpilda arī vidusskolas anketa.

Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

2. solis Pieteikuma izskatīšana

  2.1. Uzņemšanas komisijas komanda rūpīgi izskata katru pieteikumu individuāli un, ja pretendents atbilst uzņemšanas prasībām un ir pieejama vieta, mēs novirzām pretendentu uz nākamo vecumam atbilstošo novērtējumu.

  Atsevišķos gadījumos uzņemšanas komisijas komanda var pieprasīt papildus informāciju un/vai dokumentus, lai pamatotu studenta pieteikumu.

3. solis Intervijas un novērtējums

  3.1. Pretendentiem uz pirmsskolu (K1 - P1)

  “Izmēģinājuma diena” tiks ieplānota paralēli ar ekskursiju pa skolas teritoriju un ģimenes tikšanos ar pirmsskolas administrācijas darbiniekiem. "Izmēģinājuma dienas” mērķis ir noteikt pretendenta sociālo un emocionālo sagatavotību dalībai atbilstošajā vecuma grupā pirmsskolā.

  3.2. Pretendentiem skolu (1. - 12. klase)

 • Diagnostiskais iestājpārbaudījuma tests, lai noteiktu, vai skolēna sagatavotības līmenis atbilst gatavībai stāties skolā (tikai 1. un 2. klases pretendentiem);
 • Tiešsaistes angļu valodas pārbaudījums un rakstīšanas novērtējums;
 • Skolas psihologa intervija un novērtējums par pretendentu;
 • Intervija starp pretendenta ģimeni un skolas psihologu;
 • Intervija ar vidusskolas vadītāju (tikai 10. - 12. klases pretendentiem).
 • Pretendentiem, kuri piesakās vidusskolai, noteiktos apstākļos var tikt lūgts iziet papildus interviju ar Mācību daļas vadītāju vai IB koordinatoru.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

Vēlamais angļu valodas zināšanu līmenis uz iestāšanās brīdī

Sākumskola, pamatskola un vidusskola

 • Audzēkņiem, kas uzņemti sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā ir jābūt iespējai iesaistīties un piedalīties mācību programmā, kuras galvenā darba valoda ir Angļu valoda. Paredzamais Angļu valodas līmenis ir parādīts tabulā zemāk.
4. solis Uzņemšanas rezultāti

  4.1. Skolas direktora lēmums par uzņemšanu tiks nosūtīts pa e-pastu 5 darba dienu laikā pēc ieskaites un intervijas procesa pabeigšanas.

5. solis Documenti

  5.1. Lai apstiprinātu Jūsu nodomu par bērna uzņemšanu Ekziperī Starptautiskajā Skolā Jums būs nepieciešams:

 • Iesniegt aizpildītu un parakstītu reģistrācijas pieteikuma izdrukāto kopiju;
 • Izlasīt un piekrist EIS Noteikumiem un nosacījumiem / Internāta noteikumiem (tikai Internāta pretendentiem);
 • Izlasīt un parakstīt maksājumu grafiku;
 • Izlasīt un parakstīt Ģimenes rokasgrāmatu / Internāta rokasgrāmatu.

Kad būsiet iepazinušies un aizpildījuši iepriekš minētos dokumentus, uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīti rēķini no Finanšu nodaļas. Tiklīdz ir veikta rēķinu apmaksa, pretendents ir reģistrēts un uzņemts skolā.

  5.2. Papildus dokumenti, kuri jāiesniedz pirms Jūsu bērns pievienojas klasei:

Pirmsskolai (K1 - P1)
 1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
 2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
Skolai (1. - 12. klasē)
 1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
 2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
 3. Skolēna personas lieta – Sekmju izrasti (tikai no 2. līdz 12. klasēm) no iepriekšējās skolas - ja esat ģimene no ārvalstīm.


Visiem pretendentiem jāuzrāda derīga pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kā arī reģistrācijas pieteikuma veidlapā jābūt minētajiem likumīgajiem pārstāvjiem - vecākiem, vai aizbildņiem. Pie reģistrācijas nepieciešams uzrādīt arī pretendenta dzimšanas apliecību.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

6. solis

  6.1. Sāciet savu ceļojumu EIS!

Ar uzņemšanas noteikumiem EIS jūs varat iepazīties šeit: here.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

CENAS UN FINANŠU INFORMĀCIJA
EIS mācību maksa pirmsskolā un skolā

2022 - 2023

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmai

Exupery International School ir noslēgti līgumi ar Mārupes/Babītes un Rīgas pašvaldībām par pirmsskolas programmas līdzfinansējumu. Pieejamā līdzfinansējuma summa svārstās no 220 līdz 325 EUR mēnesī. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar uzņemšanas komandu admissions@exupery.lv vai zvaniet mums pa tālruni +371 26 33 88 97.

Pierakstīties jaunumu vēstkopai