”uzņemšana

Uzņemšana

Kāpēc mācīties EIS?

Laipni lūdzam starptautiskajā vidussskolā "Ekziperī". Mēs priecājamies par izrādīto interesi. Ar prieku palīdzēsim Jūsu bērna uzņemšanas procesā.

Iemesli, kāpēc izvēlēties tieši mūs:

Programma

EIS mācību programma atbilst prasībām, kas izvirzītas starptautiskajām skolām. Mācību programma kalpo katra bērna individuālajām vajadzībām un nodrošina spēcīgu akadēmisko pamatu bērna tālākizglītībai un karjerai.

Tehnoloģijas

Mūsdienu tehnoloģijas - 3D printeris, VR, 3D monitori, iMac klases, Windows klases, interaktīvās tāfeles, Apple TV, i-Pads un digitālās klavieres, ir integrētas mūsu skolas ikdienas dzīvē.

Skolas ēka

Mēs nodrošinām veselīgu vidi Jūsu bērnam, apvienojot dabisko un mākslīgo gaismu visās telpās, kā arī aizsargājot telpas no pārkaršanas pat tiešos saules staros. EIS ventilācijas sistēma visās telpās nodrošina gaisa apmaiņu 8 reizes stundā. Turklāt skola ir aprīkota ar akustiskajiem paneļiem, kas ļauj kontrolēt trokšņu līmeni visā ēkā.

Bibliotēka

Mūsu skolas bibliotēkā šobrīd ir vairāk nekā 10 000 grāmatu četrās valodās: angļu, franču, latviešu, krievu.

Kā pieteikties

Pēc iepazīšanās ar mūsu skolu un tās darba kārtību, lai nodrošinātu sekmīgu uzņemšanas procedūras pabeigšanu, rīkojieties pakāpeniski saskaņā ar turpmāk tekstā minētajiem punktiem (soļiem).

EIS var uzņemt bērnu pirmsskolā un skolā jebkurā brīdī akadēmiskā mācību gada laikā, ja klasē vai bērnudārza grupā ir brīva vieta.

Uzņemšanas process īsumā:
Pārskats par skolēnu
vecuma grupām:
 • 1.SOLIS Pieteikšanās tiešsaistē

  1.1. Aizpildiet Pieteikšanās veidlapu

  Pēc Pieteikšanās veidlapas aizpildīšanas Jūs uz e-pastu saņemsiet paziņojumu. Ja vēlaties pieteikties uz P3 - M4 klasi, lūdzu, nosūtiet skolēna liecību/atzīmju izrakstu no pašreizējās skolas uz: admissions@exupery.lv.

  Pretendentiem uz iestāšanos M5 klasē, ir nepieciešams iesniegt sekmju izrakstus par pēdējiem diviem mācību gadiem.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  Gaidāmais Angļu valodas līmenis uz iestāšanās datumu

  Sākumskola, pamatskola un vidusskola

  • Audzēkņiem, kas uzņemti sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā ir jābūt iespējai iesaistīties un piedalīties mācību programmā, kuras galvenā darba valoda ir Angļu valoda. Paredzamais Angļu valodas līmenis ir parādīts tabulā zemāk.
  Papildus Angļu valodas atbalsta programma

  Sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēni, kuru angļu valodas prasmes līmenis pieteikšanās laikā neatbilst iepriekšminētajiem standartiem, var tikt uzņemti, ja vecāki vienojas, ka angļu valoda tiks piedāvāta kā papildus valodas atbalsta programma. Lai apmeklētu šo programmu, angļu valodas zināšanu līmenim jāatbilst minimālajam angļu valodas līmenim, kas norādīts šajā tabulā:

  Audzēkņi, kas iestāsies šajā programmā, strādās kopā ar mūsu valodu speciālistiem, lai palīdzētu tiem uzlabot savu angļu valodas līmeni. Šīs programmas ilgumu noteiks mūsu valodu pasniedzēji katram individuāli.

  2.solis Piesakieties Iestājpārbaudījumam un intervijai

  2.1. Saņemot Jūsu aizpildīto Pieteikumu par uzņemšanu, uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies, lai norunātu iestājpārbaudījuma un interviju laikus.

  2.2. Iestājpārbaudījums un Interviju diena:

  • Pretendentiem uz Pirmsskolu (K1 - P1)

   “Izmēģinājuma diena” tiks ieplānota paralēli ar skolas teritorijas ekskursiju un ģimenes tikšanos ar pirmsskolas administrāciju.

   "Izmēģinājuma dienas” mērķis ir noteikt pretendenta sociālo un emocionālo sagatavotību dalībai tā vecuma grupai pirmsskolā.

  • Pretendentiem uz P2 - P3 klasi

   Paredzēts diagnostiskais iestājpārbaudījums un tikšanās ar ģimenes locekļiem.

   Mūsu mērķis ir noteikt audzēkņa brieduma līmeni un gatavību iestāties P2 un P3 klasēs.

  • Pretendentiem uz P4 - M4 klasi
   Pretendents izpildīs angļu valodas pārbaudījumu tiešsaistē (30-45 min). Pēc tam tiks paredzēta intervija ar uzņemšanas komisijas locekli, lai papildus rakstisko prasmju novērtēšanai pārbaudītu sarunvalodas prasmes, un noteiktu angļu valodas kā svešvalodas līmeni. Tests un intervija var ilgt līdz 45 minūtēm. Pretendenta angļu valodas pārbaudes laikā notiks Skolas vadītāja tikšanās ar ģimeni.
  • Pretendentiem uz M5 klasi

   Pirms intervijas un iestājpārbaudījumu dienas, pretendentam tiks lūgts aizpildīt anketu ar jautājumiem par motivāciju iestāties EIS.

   Intervijas dienā notiks tiešsaistes angļu valodas ieskaites tests, kas parādīs angļu valodas prasmes līmeni, kam sekos esejas rakstīšanas, kas balstīta uz literāriem fragmentiem vai avīžu rakstiem, novērtējums. Šie rezultāti tiks izmantoti, lai parādītu studenta domāšanu, radošās rakstīšanas prasmes un debašu / pārliecināšanas spējas. Visbeidzot, notiks tikšanās starp audzēkņa ģimeni (ieskaitot pašu audzēkni) un pamatskolas vadītāju / skolas vadītāju.

  2.3. Gaidiet iestājpārbaudījuma rezultātus!

  Uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies 5 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu veikšanas un intervijām. Jūs saņemsiet iestājpārbaudījumu rezultātus e-pastā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  3.solis Sagatavojieties skolai

  3.1. Lai apstiprinātu Jūsu nodomu par Pretendenta uzņemšanu Ekziperī Starptautiskajā skolā, būs nepieciešams iesniegt izdrukātu un parakstītu Iesniegumu par uzņemšanu, kā arī, ka Jūs piekrītat un esat iepazinušies ar EIS iekšējās kārtības noteikumiem un procedūru Terms and Conditions of EIS.

  5 darbdienu laikā no brīža, kad Uzņemšanas nodaļa būs saņēmusi parakstītu pieteikuma veidlapu, kas apliecina Jūsu nodomu pievienoties skolai/pirmsskolai, Jums tiks piestādīts rēķins par EIS Reģistrācijas maksu (Enrollment Fee).

  Pēc rēķina apmaksas tiks uzskatīts, ka Jūsu bērns ir oficiāli uzņemts EIS.

  3.2. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms bērna pirmās dienas skolā Uzņemšanas nodaļā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  Pirmsskolai (K1-P1)
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta izraksts, kas apliecina, ka bērns ir praktiski vesels.
  Skolai (P2-M5)
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta atļauja piedalīties sporta nodarbībās;
  4. Izglītojamā personas lieta un (P2 - M5 klasei).


  EIS var lūgt uzrādīt papildu dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai skolā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  4.solis Sāciet savu EIS ceļojumu

  4.1. Pēc tam, kad no Jums būs saņemti visi nepieciešamie maksājumi un pavadošā dokumentācija, Uzņemšanas nodaļa Jūs informēs par plānoto Jūsu bērna pirmo dienu skolā.

  Sagatavojieties skolai!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  CENAS UN FINANŠU INFORMĀCIJA

  Mācību maksa un maksājumu grafiks pirmsskolā un skolā

  2021 - 2022

  Mācību maksa un maksājumu grafiks pansijas tipa skolā

  2021 - 2022

  10 pilnas un daļējas stipendijas
  mācībām Exupery Starptautiskās skolas
  10. un 11.klasē

  Stipendijas ir pieejamas pretendentiem, kuri ir beiguši 9. vai 10. klasi un ir ieinteresēti turpināt izglītību vienā no starptautiski atzītajām programmām - IB (International Bacclaureate) vai A levels. Stipendijas pieejamas gan dienas programmā, gan skolas-pansijas programmā.

  Prasības pretendentiem:

 • Pretendentam vismaz pēdējos divus gadus jāmācās kādā no valsts skolām (ne privātā izglītības iestādē);
 • Angļu valodas līmenis - B2 vai augstāks;
 • Spēcīgas akadēmiskas zināšanas, un liecība par pēdējomācību gadu, kas to apstiprina;
 • Skolēns, pēdējo divu gadu laikā ir parādījis izcilus rezultātus reģionālajās vai valsts olimpiādēs, kā arī ārpusstundu nodarbībās (būs jāiesniedz apliecinošie dokumenti).
 • Pieteikšanās termiņš: 2021. gada 20.aprīlis.

  Process:

 • Aizpildīt un iesniegt pieteikumu: https://exupery.lv/enquiry;
 • Nosūtīt dokumentus uzņemšanas komandai (admissions@exupery.lv):
  1. Motivācijas vēstule angļu valodā;
  2. Pēdējo divu mācību gadu liecības;
  3. Pēdējo divu gadu sasniegumu sertifikāti, apliecības utt;

 • Angļu valodas pārbaudes darbs un atlases intervijas.
 • Stipendiju komiteja izskatīs visus saņemotos pieteikumus un sniegs atbildes līdz 2021. gada aprīļa beigām.

  Katras stipendijas apmērs var atšķirties un segt līdz 100% no EIS mācību maksas dienas skolēniem/ skolas-pansiona skolēniem par 2021./2022. mācību gadu:

 • Pilna stipendija sedz mācību maksas dienas programmā, vai skolas-pansiona programmā, bet nesedz maksu par ēdināšanas pakalpojumiem, skolas depozīta iemaksu vai papildus izmaksas, kas saistītas ar eksāmenu kārtošanu, ceļojumiem, utt;
 • Daļēja stipendija sedz daļu no mācību maksas dienas programmā, vai skolas-pansiona programmā, bet nesedz ikgadējo iestāšanās maksu, maksu par ēdināšanas pakalpojumiem, skolas depozītu vai papildus izmaksas, kas saistītas ar eksāmenu kārtošanu, ceļojumiem, utt.
 • Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar EIS uzņemšanas komandu:
  + 371 266 22 777; e-pasts admissions@exupery.lv.

  Pierakstīties jaunumu vēstkopai