”uzņemšana

Uzņemšana

Kāpēc mācīties EIS?

Laipni lūdzam starptautiskajā vidussskolā "Ekziperī". Mēs priecājamies par izrādīto interesi. Ar prieku palīdzēsim Jūsu bērna uzņemšanas procesā.

Iemesli, kāpēc izvēlēties tieši mūs:

Programma

EIS mācību programma atbilst prasībām, kas izvirzītas starptautiskajām skolām. Mācību programma kalpo katra bērna individuālajām vajadzībām un nodrošina spēcīgu akadēmisko pamatu bērna tālākizglītībai un karjerai.

Tehnoloģijas

Mūsdienu tehnoloģijas - 3D printeris, VR, 3D monitori, iMac klases, Windows klases, interaktīvās tāfeles, Apple TV, i-Pads un digitālās klavieres, ir integrētas mūsu skolas ikdienas dzīvē.

Skolas ēka

Mēs nodrošinām veselīgu vidi Jūsu bērnam, apvienojot dabisko un mākslīgo gaismu visās telpās, kā arī aizsargājot telpas no pārkaršanas pat tiešos saules staros. EIS ventilācijas sistēma visās telpās nodrošina gaisa apmaiņu 8 reizes stundā. Turklāt skola ir aprīkota ar akustiskajiem paneļiem, kas ļauj kontrolēt trokšņu līmeni visā ēkā.

Bibliotēka

Mūsu skolas bibliotēkā šobrīd ir vairāk nekā 10 000 grāmatu četrās valodās: angļu, franču, latviešu, krievu.

KĀ PIETEIKTIES

Pēc iepazīšanās ar mūsu skolu un tās darba kārtību, lai nodrošinātu sekmīgu uzņemšanas procedūras pabeigšanu, rīkojieties pakāpeniski saskaņā ar turpmāk tekstā minētajiem punktiem (soļiem).

EIS var uzņemt bērnu pirmsskolā un skolā jebkurā brīdī akadēmiskā mācību gada laikā, ja klasē vai bērnudārza grupā ir brīva vieta.

Uzņemšanas process īsumā
Pārskats par skolēnu
vecuma grupām

Skolēnu vecums:
skolēni uzsāk apmācības 1. klasē tajā akadēmiskajā mācību gadā,
kad viņiem paliek pilni 7 gadi:

 • 1. SOLIS PIETEIKŠANĀS TIEŠSAISTĒ

  1.1. Aizpildiet Pieteikšanās veidlapu

  Pēc Pieteikšanās veidlapas aizpildīšanas Jūs uz e-pastu saņemsiet paziņojumu. Ja vēlaties pieteikties uz 2.-9. klasi, lūdzu, nosūtiet skolēna liecību/atzīmju izrakstu no pašreizējās skolas uz: admissions@exupery.lv.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777, vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  2. SOLIS Piesakieties Iestājpārbaudījumam un intervijai

  2.1. Saņemot Jūsu aizpildīto Pieteikumu par uzņemšanu, uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies 2 darbdienu laikā, lai norunātu iestājpārbaudījuma un interviju laikus.

  2.2. Iestājpārbaudījums un Interviju diena:

  • Pretendentiem uz Pirmsskolu “izmēģinājuma diena” tiks ieplānota paralēli ar skolas teritorijas ekskursiju un ģimenes tikšanos ar pirmsskolas administrāciju.
  • Pretendentiem uz 1. un 2. klasi: paredzēts diagnostiskais iestājpārbaudījums un tikšanās ar ģimenes locekļiem.
  • Pretendentiem uz 3.-9. klasi: pretendentu intervēs iestājpārbaudījumu vadītājs (proktors), kā arī būs jāveic lasīšanas diagnostiskais pārbaudes darbs, lai noteiktu skolēna akadēmiskā snieguma līmeni lasīšanas disciplīnā. Šis pārbaudes darbs notiek angļu valodā. Paredzamais pārbaudes darba un intervijas laiks - līdz 45 min. Pēc tam Pretendents pildīs angļu valodas iestājpārbaudījumu (30-45 min.). Tikšanās ar ģimeni notiks laikā, kamēr Pretendents kārto angļu valodas testu.

  2.3. Gaidiet iestājpārbaudījuma rezultātus!

  Uzņemšanas komisijas vadītājs ar Jums sazināsies 5 darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumu veikšanas un intervijām. Jūs saņemsiet iestājpārbaudījumu rezultātus e-pastā.

  Pirmsskolas pretendentiem: kopā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem Jums tiks nosūtīts arī saraksts ar papildu apģērbu un citām nepieciešamajām personīgajām mantām, kuras jānodrošina līdzņemšanai, lai Jūsu bērns varētu pilnībā izbaudīt zinību apgūšanas procesu pirmsskolā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777, vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  3. SOLIS Sagatavojieties skolai

  3.1. Lai apstiprinātu Jūsu nodomu par Pretendenta uzņemšanu Starptautiskajā skolā "Ekziperī", būs nepieciešams iesniegt izdrukātu un parakstītu Iesniegumu par uzņemšanu, kā arī, ka Jūs piekrītat un esat iepazinušies ar EIS iekšējās kārtības noteikumiem un procedūru Terms and Conditions:

  5 darbdienu laikā no brīža, kad Uzņemšanas nodaļa būs saņēmusi parakstītu pieteikuma veidlapu, kas apliecina Jūsu nodomu pievienoties skolai/pirmsskolai, Jums tiks piestādīts rēķins par EIS Reģistrācijas maksu (Enrollment Fee).

  Pēc rēķina apmaksas tiks uzskatīts, ka Jūsu bērns ir oficiāli uzņemts EIS.

  3.2. Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms bērna pirmās dienas skolā Uzņemšanas nodaļā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  Pirmsskolai
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta izraksts, kas apliecina, ka bērns ir praktiski vesels (veidlapa Nr. 027/u).
  Skolai
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);
  2. Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;
  3. Ģimenes ārsta atļauja piedalīties sporta nodarbībās;
  4. Izglītojamā personas lieta un (2.-9. klasei).


  EIS var lūgt uzrādīt papildu dokumentus, kas nepieciešami uzņemšanai skolā.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777, vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  4. SOLIS Sāciet savu EIS ceļojumu

  4.1. Pēc tam, kad no Jums būs saņemti visi nepieciešamie maksājumi un pavadošā dokumentācija, Uzņemšanas nodaļa Jūs informēs par plānoto Jūsu bērna pirmo dienu skolā.

  Sagatavojieties Skolai!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777, vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

  CENAS UN FINANŠU INFORMĀCIJA
  Pirmsskolas izmaksas 2019.—2020. m.g.

  Iestāšanās maksa (Capital fee) un Reģistrācijas maksa (Enrolment fee)

  Mācību maksas varianti Pirmsskolā:

  Pirmsskolas audzēkņiem tiek piedāvātas divas mācību iespējas: pilnas sezonas izvēle no septembra līdz jūlijam un saīsinātās sezonas izvēle: no septembra līdz jūnija vidum.

  Skolas izmaksas (1. līdz 9.klase) 2019.—2020. m.g.
  MAKSĀJUMU GRAFIKA IESPĒJAMIE VARIANTI
  SKOLAI UN PIRMSSKOLAI

  Mācību maksu un citas skolas maksas iespējams apmaksāt vienā, divos vai četros maksājumos saskaņā ar šādu grafiku:

  Rēķina
  izrakstīšanas
  mēneši
  Augusts Oktobris Decembris Februāris Marts
  Apmaksas
  termiņš
  15.08.2019 15.10.2019 15.12.2019 15.02.2020 15.03.2020
  1 maksājums 100%
  2 maksājumi 50% 50%
  4 maksājumi 25% 25% 25% 25%

  Par spēkā esošo periodu, kas jau ir iestājies, Mācību maksa (Tuition fee) netiek atgriezta; Jūsu bērna prombūtnes gadījumā, neatkarīgi no iemesla, netiks veikts pārrēķins.

  Reģistrācijas maksa (Enrolment fee)

  EIS var uzņemt bērnu Pirmsskolā un Skolā jebkurā akadēmiskā mācību gada brīdī, ja vien grupās vai klasēs ir brīvas vietas.

  Reģistrācijas maksa (Enrolment fee) jāmaksā par katru bērnu, katru mācību gadu, pamatojoties uz iesniegto ikgadējo pieteikumu par uzņemšanu. Reģistrācijas maksa (Enrolment fee) netiek atgriezta. Šī maksa jāmaksā pilnā apmērā arī tiem, kuri tiek uzņemti pēc mācību gada oficiālā uzsākšanas datuma.

  Iestāšanās maksa (Capital fee)

  Iestāšanās maksa (Capital fee) jāmaksā par katru bērnu, tikai vienreiz, pirmajā gadā, iestājoties EIS Skolas/Pirmsskolas sistēmā. Iestāšanās maksa (Capital fee) jāmaksā kopā ar pirmā mācību semestra izmaksām un tā netiek atgriezta.

  Atlaides

  Ģimenes, kuras EIS sistēmā reģistrējušas trīs vai vairāk bērnus, var pieteikties uz atlaidi mācību maksai. Par atlaižu politiku, lūdzam konsultēties ar EIS Uzņemšanas grupu.

  Papildu izmaksas

  Atkarībā no skolas klases vai bērna vecuma, EIS piedāvā papildu maksas pakalpojumus, tostarp:
  Ēdināšanas programmas izmaksas
  Tiek nodrošinātas četras maltītes dienā. Pakalpojumu nodrošina ārpakalpojumu sadarbības partneris '36 Līnija'. Ēdināšanas programmas izmaksas ģimenēm tiks paziņotas pirms mācību gada sākuma. Par ēdināšanu norēķini jāveic avansā, reizi ceturksnī.

  Skolas autobuss (transfēra pakalpojums)
  Šis pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz skolas kalendāra dienām, sākot ar otro skolas nedēļu; vecāki abonē vietu autobusā ar zināmu regularitāti pēc vajadzības. Ir pieejami transfēra maršruti no Rīgas un Jūrmalas. Paredzēta priekšapmaksa ar šādiem abonēšanas variantiem: maksa par pilnu sezonu, pussezonu, tikai vienā virzienā vai abos virzienos. Transfēra pakalpojumu nodrošina skolas sadarbības partneri (transporta uzņēmumi) un nākamās sezonas cenas ģimenēm tiks paziņotas pirms skolas mācību gada sākuma.

  Starptautiskās ekskursijas skolēniem
  Starptautiskās ekskursijas rīko skola, un tas ir izvēles pakalpojums. Ceļojuma izmaksas pilnībā sedz skolēnu vecāki.

  Pierakstīties jaunumu vēstkopai