MĀCĪBU PRIEKŠMETI

MĀKSLAS NODAĻA

Mākslas stundu laikā bērni ne vien zīmē, bet arī iepazīst mākslas un glezniecības vēsturi, strādā dažādās tehnikās un, pats galvenais, var viegli atšķirt dažādu mākslinieku darbus, piem., no Manē līdz Monē un no Pikaso līdz Pissarro. Un „briesmīgi biedējošie” vārdi, tādi kā „impresionisms”, „kubisms” un „postimpresionisms”, jūsu bērnam kļūst par skaidri saprotamiem jēdzieniem. Visas tēlotājmākslas nodarbības notiek klasiskās mūzikas pavadījumā.

 

MONTESORI KLASE

Mūsu īpaši aprīkotajā klases telpā, kas paredzēta mācībām pēc Montesori metodes, ir radīta atbilstoša atmosfēra, lai bērns varētu patstāvīgi veikt visus uzdevumus un pat patstāvīgi pamanīt un izlabot savas kļūdas. Pedagoga loma šajā procesā ir tikai rosināt bērna interesi un ļaut viņam pilnīgu darbības brīvību. Pedagogs vēro un, ja nepieciešams, palīdz. Montesori metodē uzsvars tiek likts uz kolektīviem vingrinājumiem, kas palīdz ne tikai iekļauties sabiedrībā, bet arī apgūt saziņas prasmes.

 

ANGĻU VALODA

Angļu valodu bērni sāk apgūt „Petite Section” laikā.

Tas notiek rotaļu un citu aktivitāšu veidā, un valodu māca pasniedzēji, kuriem tā ir dzimtā valoda. Bērnudārzā ir īpaša, angļu valodas apguvei aprīkota klases telpa.

 

KRIEVU VALODA

Krievu valodas mācību stundās liels uzsvars tiek likts ne tikai uz lasītprasmes un rakstītprasmes apguvi pēc Zaiceva metodes, bet arī uz kultūras un mākslas iepazīšanu, izmantojot ievērojamus krievu glezniecības un literatūras darbus.

 

LATVIEŠU VALODA

Svarīga vieta „International School Exupéry” ir latviešu valodas apguvei, jo latviešu valoda ir šīs brīnišķīgās valsts, Latvijas, valsts valoda. Latviešu valodu un literatūru šeit palīdz apgūt vietējie skolotāji ar labām jūsu bērna dzimtās valodas zināšanām.

 

SPORTS UN FITNESS

Sporta un fitnesa nodarbības notiek profesionāla pedagoga vadībā īpaši aprīkotā vingrošanas zālē. Vingrošanas nodarbības rada labvēlīgu ietekmi uz bērnu kopumā. Nodarbību rezultātā uzlabojas bērna atmiņa, uzmanība un mākslinieciskās spējas; tāpēc viņam ir vieglāk uztvert citu mācību priekšmetu materiālu.

 

BALETS

Deja bērna dzīvē ir veids, kā paust savas emocijas un parādīt, kā viņš redz pasauli. Dejas palīdz attīstīt talantus, tās ir mākslinieciskā ceļa sākums un laba noskaņojuma pamats.

Programma ir veidota, ņemot vērā bērnu vecuma un fizioloģiskās īpatnības.

Baleta nodarbību laikā ir vērojama liela fiziskā un emocionālā atdeve. Galvenais ir strādāt un neslinkot, tad tiks sasniegti lieli panākumi un tiks baudīta skatītāju sajūsma!

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World