METODIKA

Metodika

Katrs bērns ir unikāls, tāpēc mācības ir organizētas, vadoties pēc bērna vajadzībām, interesēm, iespējam un īpatnībām.

 

Mēs saprotam, cik svarīga ir visaptveroša skolas izglītība un nepieciešamo prasmju attīstība, tāpēc skolā tiek attīstīta un pilnveidota prasme mācīties, efektīvi sazināties, veiksmīgi darboties dažādos sociālajos kontekstos, kā arī apzināties to, cik svarīga ir veselība, kā arī spēja kritiski un radoši domāt. Vienlaikus bērni iemanto tādas pozitīvas raksturiezīmes kā pacietība, cieņa un atbildības sajūta.

 

Mūsu pamatskolas un vidusskolas mācību programma pilnībā atbilst Latvijas Izglītības ministrijas prasībām un tajā ir iekļauts viss labākais, ko piedāvā dažādas Eiropas un vispasaules izglītības sistēmas.

Pasaki man, un es aizmirsīšu. Parādi man, un es atcerēšos. Iesaisti mani, un es sapratīšu. (Konfūcijs)

 

Mācības notiek, pamatojoties uz jautājumiem. Kas tas ir? Kā tas darbojas? Kam tas līdzinās? Kā tas mainās? Kādā veidā ir saistīts ar citām lietām? Kādi redzespunkti? Kā mēs to zinām? Šādas nodarbības palīdz bērniem iegūt ne tikai zināšanas, bet arī prasmi tās likt lietā, kad tas praktiski nepieciešams.

Metodes pamatā ir uzskats, ka ir bezjēdzīgi mācīties Anglijas vēsturi, vienlaikus neapgūstot Šekspīra un Miltona daiļradi, vai mācīties Norvēģijas vēsturi, neaplūkojot Ibsena un Grīga darbus, jo Anglijas patiesā vēsture – tas ir Šekspīrs, tāpat kā Itālijas patiesā vēsture ir Apgaismības laikmets.

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība, kur ģeogrāfija ir vieta, vēsture – laiks, bet māksla un doma – piepildījums.

Skolā strādā rūpīgi atlasīti pedagogi ar noteiktu domas un uztveres dziļumu, kāds nepieciešams mācību stundu pasniegšanā atbilstoši šai metodei.

INDIVIDUALIZĀCIJA

Individuāla pieeja katra skolēna izglītošanai

METODIKAS

Pasaules labākās izglītības sistēmas

VIDE

Droša, motivējoša, multikulturāla apkārtējā vide

SKOLOTĀJU PRASMES

Skolotāji, kas māca savā dzimtajā valodā

JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS

Jaunākās tehnoloģijas, infrastruktūra un aprīkojums

STARPDISCIPLĪNU APMĀCĪBA

Bērniem tiek nodrošināta kompleksa apmācība

ATBILDĪBA

Atvērtā, draudzīgā, atbalstošā vidē bērni iemācās uzticēties, atrast savu aicinājumu un kļūt par ieinteresētiem un atbildīgiem pasaules pilsoņiem

Exupery International school uses Swipe.lv for invoicing and accepting payments.

Coordinate Projects Around the World