EIS uzņemšana pirmajā klasē

Saudzīga ieniršana zināšanu un aizraujošu atklājumu, patiesas draudzības un pirmo nozīmīgo sasniegumu pasaulē.
Mācības notiek angļu valodā ar spēcīgu atbalstu skolēna dzimtajai valodai
Mācību programma
Skolas autobuss
4 ēdienreizes dienā
Sporta zāle, sporta un rotaļu laukumi
Interešu pulciņi
21. gadsimta prasmju attīstība
Starptautiska pedagogu komanda
Ekziperī sākumskolas un bērnudārza direktore, PYP koordinatore
Kristina Potapova
Ekziperī sākumskola ir vieta, kur bērni caur daudzām, uz rotaļām balstītām aktivitātēm un kvalitatīvu mācību saturu, var izbaudīt savu bērnību. Uz izzināšanas koncepcijām balstītas pieejas ļauj mūsu skolēniem sasniegt augstus rezultātus un izbaudīt mācību un mācīšanās procesu. Ekziperī skolas audzēkņi aug šajā starptautiski domājošajā vidē, zinot ka viņi ir vērtīgi un novērtēti.
Attīstām iekšējo motivāciju
Mēs atbalstām bērna dabisko zinātkāri, kas palīdz viņam mācīties. Mūsu skolotāji zina, kā rosināt aizrautību bērnā, vienmēr atradīs iespēju viņu uzslavēt un palīdzēs tam tikt galā ar "neatrisināmiem" uzdevumiem.
Mācām bērnam mācīties
Lai mācītos, ir jāmāk mācīties. Ekziperī skolā mēs nesniedzam gatavas atbildes uz jautājumiem, bet palīdzam skolēniem iemācīties domāt patstāvīgi un pielietot zināšanas.
Сaurviju prasmju attīstība
Mēs pievēršam lielu uzmanību 21. gadsimta prasmju attīstīšanai. Mūsu skolēni strādā komandās, piedalās koncertos, apgūst publisko uzstāšanos, problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, komunikācijas un saskarsmes prasmes, radošumu, laika plānošanu un daudz ko citu.
Attīstām iekšējo motivāciju
Mēs atbalstām bērna dabisko zinātkāri, kas palīdz viņam mācīties. Mūsu skolotāji zina, kā rosināt aizrautību bērnā, vienmēr atradīs iespēju viņu uzslavēt un palīdzēs tam tikt galā ar "neatrisināmiem" uzdevumiem.
Mācām bērnam mācīties
Lai mācītos, ir jāmāk mācīties. Ekziperī skolā mēs nesniedzam gatavas atbildes uz jautājumiem, bet palīdzam skolēniem iemācīties domāt patstāvīgi un pielietot zināšanas.
Сaurviju prasmju attīstība
Mēs pievēršam lielu uzmanību 21. gadsimta prasmju attīstīšanai. Mūsu skolēni strādā komandās, piedalās koncertos, apgūst publisko uzstāšanos, problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, komunikācijas un saskarsmes prasmes, radošumu, laika plānošanu un daudz ko citu.
Please register and we will send you more information about the educational program, and how to apply to our school. Take the next step - register for details:
Or fill out an admission application right now and the EIS Admission Team will contact you. Approximate time needed to complete the questionnaire - 8-10 minutes. Apply Now - https://exupery.lv/enquiry

Par sākumskolas mācību programmu

 • Sākumskolas programma (1.-5. klase)

  Ekziperī sākumskolas programma apvieno starptautiski atzītās IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) un Cambridge Primary Curriculum sākumskolu programmas, lai nostiprinātu akadēmisko mācību programmu un pamatotu to ar pētnieciskām un konceptuālām pieejām. Mācību valoda - angļu.

 • Accreditation
  Ekziperī Starptautiskā vidusskola ir pilnībā licencēta Starptautiskā Bakalaurāta (IB) skola, kas piedāvā Sākumskolas mācību programmu (IB PYP), kā arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (IB DP) vidusskolēniem. Mēs esam arī akreditēta IB Pasaules skolu kopienas dalībniece.
 • Ārpusklases nodarbības
  Mēs piedāvājam vairāk nekā 50 dažādu virzienu programmas, tostarp - šahs, dramatiskie un mūzikas pulciņi, mozaīka, franču valodas apguve, dažādi sporta veidi, japāņu kultūras klubs, bungu spēle un daudz kas cits.
 • Gādīgs personāls

  Skolā strādā labākie skolotāji, savas jomas profesionāļi ar starptautisku pedagoģisko pieredzi sākumskolās, kuri spēj ieaudzināt bērnos mīlestību uz zināšanām, iemācīt sadarbības prasmes, kā arī spēju izvirzīt mērķus un sasniegt tos. Katrā klasē strādā skolotājs un skolotāja palīgs.
 • Mājīga atmosfēra
  Mēs esam nodrošinājuši mūsu skolēniem ērtu un drošu vidi ar plašām zālēm, mājīgām klasēm, atpūtas zonām, lieliski aprīkotu sporta zāli, bibliotēkām, kā arī rotaļu un sporta laukumiem. Ģimeniski siltā atmosfēra ļaus pat pašiem kautrīgākajiem audzēkņiem ātri šeit iejusties.
 • Veselīga un droša vide
  Mēs darām visu iespējamo, lai bērni justos ērti un droši, un vecāki - mierīgi. Skola atrodas apsargājamā teritorijā, tajā strādā psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta dienesta speciālisti. Visas maltītes tiek gatavotas uz vietas, no svaigiem, uzturvielām bagātiem vietējiem produktiem, un to pagatavošanā tiek ņemtas vērā arī katra skolēna individuālās uztura vajadzības.

Par sākumskolas mācību programmu

 • Sākumskolas programma (1.-5. klase)

  Ekziperī sākumskolas programma apvieno starptautiski atzītās IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) un Cambridge Primary Curriculum sākumskolu programmas, lai nostiprinātu akadēmisko mācību programmu un pamatotu to ar pētnieciskām un konceptuālām pieejām. Mācību valoda - angļu.

 • Accreditation
  Ekziperī Starptautiskā vidusskola ir pilnībā licencēta Starptautiskā Bakalaurāta (IB) skola, kas piedāvā Sākumskolas mācību programmu (IB PYP), kā arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (IB DP) vidusskolēniem. Mēs esam arī akreditēta IB Pasaules skolu kopienas dalībniece.
 • Ārpusklases nodarbības
  Mēs piedāvājam vairāk nekā 50 dažādu virzienu programmas, tostarp - šahs, dramatiskie un mūzikas pulciņi, mozaīka, franču valodas apguve, dažādi sporta veidi, japāņu kultūras klubs, bungu spēle un daudz kas cits.
 • Gādīgs personāls

  Skolā strādā labākie skolotāji, savas jomas profesionāļi ar starptautisku pedagoģisko pieredzi sākumskolās, kuri spēj ieaudzināt bērnos mīlestību uz zināšanām, iemācīt sadarbības prasmes, kā arī spēju izvirzīt mērķus un sasniegt tos. Katrā klasē strādā skolotājs un skolotāja palīgs.
 • Mājīga atmosfēra
  Mēs esam nodrošinājuši mūsu skolēniem ērtu un drošu vidi ar plašām zālēm, mājīgām klasēm, atpūtas zonām, lieliski aprīkotu sporta zāli, bibliotēkām, kā arī rotaļu un sporta laukumiem. Ģimeniski siltā atmosfēra ļaus pat pašiem kautrīgākajiem audzēkņiem ātri šeit iejusties.
 • Veselīga un droša vide
  Mēs darām visu iespējamo, lai bērni justos ērti un droši, un vecāki - mierīgi. Skola atrodas apsargājamā teritorijā, tajā strādā psiholoģiskā un medicīniskā atbalsta dienesta speciālisti. Visas maltītes tiek gatavotas uz vietas, no svaigiem, uzturvielām bagātiem vietējiem produktiem, un to pagatavošanā tiek ņemtas vērā arī katra skolēna individuālās uztura vajadzības.
Please register and we will send you more information about the educational program, and how to apply to our school. Take the next step - register for details:
Or fill out an admission application right now and the EIS Admission Team will contact you. Approximate time needed to complete the questionnaire - 8-10 minutes. Apply Now - https://exupery.lv/enquiry
Sākumskolas skolotāji
  • National Pedagogical Dragomanov University, MA in English and Ukrainian Language and Literature;
  • Jilin University, PhD in Comparative Literature and World Literature;
  • University of Hertfordshire, EdD in Education.
 • University of Guyana with a Masters of Education in Measurement and Evaluation.
 • Nessrine Chelali
  Grade 3 Homeroom Teacher
  Holding a bachelor's Degree in Economics, a Master's Degree in Education Administration, a Teaching Licence, and many education-related certifications fully qualify me as an IB Teacher.
 • Daniel Gamboa
  Grade 4 Homeroom Teacher
  • Universidad Arturo Michelena (Venezuela), BA in Modern Languages;
  • Universidad del Atlántico (Spain), MA in Teaching English to Speakers of Other Languages;
  • University of Sunderland (UK), Postgraduate Certificate in Primary Education.
 • Michael Slaughter
  Grade 4 Homeroom Teacher
  University of Kent with a degree in French.
 • Grade 5 Homeroom Teacher
  University of Guyana with a Bachelors Degree in Education.
 • Keith MacLaren
  Grade 5 Homeroom Teacher
  • State University of Buffalo: Masters in education and international leadership;
  • Nippissing University: Bachelor of Education;
  • Bishop's University: Bachelor of Arts in Classical studies with a major in Archaeology.
6 iemesli, kāpēc izvēlēties Exupery sākumskolu
Mēs ticam, ka sākumskolā tiek ieguldīti visi pamati panākumiem pamatskolai un arī tālāk. Mēs radām vidi, kurā katrs bērns ar aizrautību mācīsies un atklās daudz ko jaunu.
 • Izglītība angļu valodā

  EIS piedāvā izglītību angļu valodā, kas ir lieliska izvēle tiem, kas vēlas savam bērnam sniegt starptautisku izglītību
 • Dzimtās valodas atbalsts
  Mēs īpašu uzmanību pievēršam dzimtās valodas apguvei. Pētījumi liecina, ka dzimtā valoda ir pamats citu valodu attīstībai un visu zināšanu apguvei
 • Radoša vide

  Mēs radām radošu atmosfēru, kurā bērni var brīvi paust savas idejas, domāt neordināri, justies pārliecināti un iedvesmoti īstenojot savas idejas, kā arī mācīties ātrāk un efektīvāk
 • Mūsdienīgas tehnoloģijas mācību procesā

  Skola aktīvi integrē jaunākās tehnoloģijas mācību procesā un ir patiess piemērs efektīvai informācijas tehnoloģiju izmantošanai izglītībā
 • Veselība un drošība
  Sporta zāles, āra rotaļu un sporta laukumu infrastruktūra ļauj harmoniski attīstīt bērnu vajadzības pēc sportiskām aktivitātēm. Visas maltītes ir pagatavotas no svaigiem un uzturvielām bagātiem vietējas izcelsmes produktiem, kur tiek ņemtas vērā arī katra skolēna individuālās uztura vajadzības
 • Individuāla pieeja mācībām
  Individuāla pieeja mācībām ir galvenais priekšnoteikums veiksmīgai bērna talantu attīstībai sākumskolā. Mēs respektējam katra bērna individualitāti, ņemam vērā viņa temperamentu un intereses un veidojam uzticības pilnas attiecības. Tas palīdz bērnam attīstīties un sniedz viņam pārliecību
 • Izglītība angļu valodā

  EIS piedāvā izglītību angļu valodā, kas ir lieliska izvēle tiem, kas vēlas savam bērnam sniegt starptautisku izglītību
 • Dzimtās valodas atbalsts
  Mēs īpašu uzmanību pievēršam dzimtās valodas apguvei. Pētījumi liecina, ka dzimtā valoda ir pamats citu valodu attīstībai un visu zināšanu apguvei
 • Radoša vide

  Mēs radām radošu atmosfēru, kurā bērni var brīvi paust savas idejas, domāt neordināri, justies pārliecināti un iedvesmoti īstenojot savas idejas, kā arī mācīties ātrāk un efektīvāk
 • Mūsdienīgas tehnoloģijas mācību procesā

  Skola aktīvi integrē jaunākās tehnoloģijas mācību procesā un ir patiess piemērs efektīvai informācijas tehnoloģiju izmantošanai izglītībā
 • Veselība un drošība
  Sporta zāles, āra rotaļu un sporta laukumu infrastruktūra ļauj harmoniski attīstīt bērnu vajadzības pēc sportiskām aktivitātēm. Visas maltītes ir pagatavotas no svaigiem un uzturvielām bagātiem vietējas izcelsmes produktiem, kur tiek ņemtas vērā arī katra skolēna individuālās uztura vajadzības
 • Individuāla pieeja mācībām
  Individuāla pieeja mācībām ir galvenais priekšnoteikums veiksmīgai bērna talantu attīstībai sākumskolā. Mēs respektējam katra bērna individualitāti, ņemam vērā viņa temperamentu un intereses un veidojam uzticības pilnas attiecības. Tas palīdz bērnam attīstīties un sniedz viņam pārliecību

Admission process

Begin your EIS experience
Submit the required documentation
Enroll for an interview and entrance test
Complete our online application form
Please register and we will send you more information about the educational program, and how to apply to our school. Take the next step - register for details:
Or fill out an admission application right now and the EIS Admission Team will contact you. Approximate time needed to complete the questionnaire - 8-10 minutes. Apply Now - https://exupery.lv/enquiry

FACTS ABOUT EXUPERY

Only the children know what they are looking for
Antoine de Saint-Exupéry
Courses taught in English with strong mother tongue support programs
Award-winning purpose-built facilities with state-of-the-art equipment
Bus service twice a day
An extensive after-school program
All-inclusive high-quality dining, including breakfast, lunch and 2 snacks
Over 350 students and 100 staff represent over 20 nationalities
Boarding program for high school students
Accredited K-12 international school offering IB PYP, IGCSE, and IB DP programs
Please register and we will send you more information about the educational program, and how to apply to our school. Take the next step - register for details:
Or fill out an admission application right now and the EIS Admission Team will contact you. Approximate time needed to complete the questionnaire - 8-10 minutes. Apply Now - https://exupery.lv/enquiry
F.A.Q.
Kāpēc IB PYP programma ir starptautiska?

Starptautiskā bakalaura (IB) apmācību profils apraksta skolēnu plašo iespēju un pienākumu klāstu, kuri iziet ārpus akadēmiskajiem panākumiem. Tas nozīmē apņemšanos palīdzēt visiem skolēniem mācīties cienīt sevi, citus un apkārtējo pasauli.

Katra no IB programmām izveidota, lai palīdzētu apmācīt studentus atbilstoši IB studiju profilam. Profila mērķis ir palīdzēt attīstīties studentiem, kuri ir: ziņkārīgi; uzturot ar mums regulāru kontaktu; zinoši; domājoši; komunicējoši; principiāli; brīvi no aizspriedumiem; izrāda rūpes; uzņēmīgi, līdzsvaroti, apdomīgi.

Kādas ir IB PYP programmas priekšrocības?
Skolēni aktīvi iesaistās vispusīgi nozīmīgu jautājumu un tēmu izzināšanā. Tēmas ir izstrādātas, lai ļautu skolēniem kļūt patstāvīgi un globāli domājošiem; īpašības, kas ļauj pilnvērtīgāk iesaistīties apkārtējā pasaulē, kurā viņi drīz ienāks kā pieaugušie. PYP klases fokusējas uz skolēniem, viņi tiek pamudināti un atbalstīti kļūt par neatkarīgiem un kritiski domājošiem indivīdiem, kā arī iemācīties rīkoties sociāli atbildīgi.
Kuras valsts mācību programma ir PYP pamatā?
IB piedāvā mācību programmu kopumu, kura pārsniedz jebkuras valsts nacionālo mācību programmu. Katra IB programmas skola pēc tam izstrādā savu mācību programmu, pamatojoties uz IB piedāvāto programmu. Ekziperī Sākumskolā mēs izmantojam IB PYP programmu apvienojumā ar Kembridžas pamatizglītības programmu.
Kas ir izpētes tēmas?
Katru gadu nodarbības notiek sešu izpētes un apmācības tēmu ietvaros. Tēmas var būt saistītas ar zinātni, sociālajām studijām, valodu, PSPE vai mākslu. Turklāt daudzu mācību priekšmetu jomas var būt saistītas ar atšķirīgu izpēti. Katra konkrēta mācību priekšmeta skolotāji bieži sadarbojas ar klases audzinātājiem, lai izveidotu individuālu pieeju mācībām. Tas nozīmē, ka tiek izmantotas dažādas priekšmetu jomas, lai veicinātu studentu izpratni par katras izvēlētās tēmas galveno ideju. Katrai apmācību tēmai ir viena vienojošā ideja, kas ietver sevī mācīšanos plašākās tēmās, kā: Kas mēs esam? Kā mēs sevi organizējam? Mūsu radošā izpausme. Kā mēs kopīgi apdzīvojam šo planētu? Kur mēs esam vietā un laikā? Kā pasaule darbojas?

Pēc kādiem kritērijiem mans bērns tiks novērtēts?
Ekziperī Sākumskolā ir izstrādāta mācību programma visos akadēmiskajos priekšmetos ar konkrētiem kritērijiem mācību priekšmetos, kuri jāsasniedz mācību procesa laikā. Visa gada garumā dažādos aspektos tiek sekots līdzi katra skolēna progresam katrā mācību priekšmetā. Tam tiek izmantoti dažādi testēšanas kritēriji: valodas lietojums, lasīšanas prasmju attīstība, matemātikas zināšanu novērtējums katra semestra beigās, pastāvīguma pārbaude izmantojot aptaujas, interesantas rubrikas un citas novērtējuma metodes.
Kas ir PYP izstāde?
Izstāde ir paplašināts, padziļināts projekts, kurā tiek atzīmēts katra skolēna sasniegtais un apgūtais mācību gada laikā, pirms katrs no skolēniem pāriet uz nākamo klasi. Izstāde ik gadu notiek P6 klasē. Mūsu mazie un zinātkārie skolēni veic izpēti par sev aktuālām tēmām, kas saistītas ar apkārtējo pasauli un iepazīstina pārējos ar savu pētījumu, no jauna uzzināto un to kā šis pētījums bagātinās skolas kopienu. Nesenie pētījumi par PYP programmas izstādes ietekmi atklāja, cik tā ir vērtīga pieredze iesaistīto skolu, ģimeņu un skolēnu dzīvē.
F.A.Q.
Kāpēc IB PYP programma ir starptautiska?

Starptautiskā bakalaura (IB) apmācību profils apraksta skolēnu plašo iespēju un pienākumu klāstu, kuri iziet ārpus akadēmiskajiem panākumiem. Tas nozīmē apņemšanos palīdzēt visiem skolēniem mācīties cienīt sevi, citus un apkārtējo pasauli.

Katra no IB programmām izveidota, lai palīdzētu apmācīt studentus atbilstoši IB studiju profilam. Profila mērķis ir palīdzēt attīstīties studentiem, kuri ir: ziņkārīgi; uzturot ar mums regulāru kontaktu; zinoši; domājoši; komunicējoši; principiāli; brīvi no aizspriedumiem; izrāda rūpes; uzņēmīgi, līdzsvaroti, apdomīgi.

Kādas ir IB PYP programmas priekšrocības?
Skolēni aktīvi iesaistās vispusīgi nozīmīgu jautājumu un tēmu izzināšanā. Tēmas ir izstrādātas, lai ļautu skolēniem kļūt patstāvīgi un globāli domājošiem; īpašības, kas ļauj pilnvērtīgāk iesaistīties apkārtējā pasaulē, kurā viņi drīz ienāks kā pieaugušie. PYP klases fokusējas uz skolēniem, viņi tiek pamudināti un atbalstīti kļūt par neatkarīgiem un kritiski domājošiem indivīdiem, kā arī iemācīties rīkoties sociāli atbildīgi.
Kuras valsts mācību programma ir PYP pamatā?
IB piedāvā mācību programmu kopumu, kura pārsniedz jebkuras valsts nacionālo mācību programmu. Katra IB programmas skola pēc tam izstrādā savu mācību programmu, pamatojoties uz IB piedāvāto programmu. Ekziperī Sākumskolā mēs izmantojam IB PYP programmu apvienojumā ar Kembridžas pamatizglītības programmu.
Kas ir izpētes tēmas?
Katru gadu nodarbības notiek sešu izpētes un apmācības tēmu ietvaros. Tēmas var būt saistītas ar zinātni, sociālajām studijām, valodu, PSPE vai mākslu. Turklāt daudzu mācību priekšmetu jomas var būt saistītas ar atšķirīgu izpēti. Katra konkrēta mācību priekšmeta skolotāji bieži sadarbojas ar klases audzinātājiem, lai izveidotu individuālu pieeju mācībām. Tas nozīmē, ka tiek izmantotas dažādas priekšmetu jomas, lai veicinātu studentu izpratni par katras izvēlētās tēmas galveno ideju. Katrai apmācību tēmai ir viena vienojošā ideja, kas ietver sevī mācīšanos plašākās tēmās, kā: Kas mēs esam? Kā mēs sevi organizējam? Mūsu radošā izpausme. Kā mēs kopīgi apdzīvojam šo planētu? Kur mēs esam vietā un laikā? Kā pasaule darbojas?

Pēc kādiem kritērijiem mans bērns tiks novērtēts?
Ekziperī Sākumskolā ir izstrādāta mācību programma visos akadēmiskajos priekšmetos ar konkrētiem kritērijiem mācību priekšmetos, kuri jāsasniedz mācību procesa laikā. Visa gada garumā dažādos aspektos tiek sekots līdzi katra skolēna progresam katrā mācību priekšmetā. Tam tiek izmantoti dažādi testēšanas kritēriji: valodas lietojums, lasīšanas prasmju attīstība, matemātikas zināšanu novērtējums katra semestra beigās, pastāvīguma pārbaude izmantojot aptaujas, interesantas rubrikas un citas novērtējuma metodes.
Kas ir PYP izstāde?
Izstāde ir paplašināts, padziļināts projekts, kurā tiek atzīmēts katra skolēna sasniegtais un apgūtais mācību gada laikā, pirms katrs no skolēniem pāriet uz nākamo klasi. Izstāde ik gadu notiek P6 klasē. Mūsu mazie un zinātkārie skolēni veic izpēti par sev aktuālām tēmām, kas saistītas ar apkārtējo pasauli un iepazīstina pārējos ar savu pētījumu, no jauna uzzināto un to kā šis pētījums bagātinās skolas kopienu. Nesenie pētījumi par PYP programmas izstādes ietekmi atklāja, cik tā ir vērtīga pieredze iesaistīto skolu, ģimeņu un skolēnu dzīvē.
Please register and we will send you more information about the educational program, and how to apply to our school. Take the next step - register for details:
Or fill out an admission application right now and the EIS Admission Team will contact you. Approximate time needed to complete the questionnaire - 8-10 minutes. Apply Now - https://exupery.lv/enquiry

Contact us

School
Admissions
Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes nov. LV-2107, Latvia
Subscribe to our Newsletter
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.