VIDUSSKOLA

Mācību vide ikkatram
Exupery International School – TĀ IR STARPTAUTISKA SKOLA AR INTERNĀTA IESPĒJĀM

4 FAKTI PAR SKOLU

Mūsdienīgais skolas komplekss, kurā ietilpst skolas mācību ēkas un internāts, ir izvietots Rīgas zaļajā priekšpilsētā - 20 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, 15 minūšu attālumā no Jūrmalas pludmalēm, un 15 minūtes arī no lidostas.
Vidusskolas audzēkņiem mēs piedāvājam IGCSE programmu (6. – 9. klase), bet 10. klasē – sagatavošanos Starptautiskajai Bakalaurāta programmai (IB DP), pēc kuras skolēni mācās 11. un 12. klasēs.
Ekziperī Starptautiskās vidusskolas absolventu rādītāji IB DP eksāmenos pārsniedz vidējos rādītājus pasaulē. Kopumā 44% absolventu saņēma bilingvālos diplomus. Viena no skolas absolventēm IB eksāmenos pat ieguva maksimālo punktu skaitu.
Ekziperī Starptautiskā vidusskola ir vienīgā starptautiskā skola valstī, kas 2023. gadā iekļauta Ata Kronvalda fonda Latvijas labāko skolu “Zvaigžņu reitinga” TOP 10.
ib diploma programmas logotips

IR ATVĒRTA PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA MĀCĪBĀM

2024./25. mācību gadam
Skolēni līdz 10. klasei (ieskaitot) var iestāties mācībām Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā jebkurā brīdī visa mācību gada laikā. IB Diploma programmas skolēni var pāriet uz Ekziperī Starptautisko vidusskolu visā mācību gada laikā, ja viņi jau apgūst analoģiskus vai līdzīgus priekšmetus tiem, ko piedāvā mūsu skola. Tāpat turpinām pieņemt pieteikumus uzņemšanai no tiem, kuri nākamajā mācību gadā vēlas uzsākt studijas pie mums IB DP programmā (11. un 12. klase).
Skolēni līdz 10. klasei (ieskaitot) var iestāties mācībām Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā jebkurā brīdī visa mācību gada laikā. IB Diploma programmas skolēni var pāriet uz Ekziperī Starptautisko vidusskolu visā mācību gada laikā, ja viņi jau apgūst analoģiskus vai līdzīgus priekšmetus tiem, ko piedāvā mūsu skola. Tāpat turpinām pieņemt pieteikumus uzņemšanai no tiem, kuri nākamajā mācību gadā vēlas uzsākt studijas pie mums IB DP programmā (11. un 12. klase).

Mācību programma

10. – 12. klase
bioloģijas stunda ekziperī starptautiskajā vidusskolā
ekziperī starptautiskā vidusskolas programma
Vidusskolā par mācību programmas pamatu tiek izmantota IB DP Starptautiskā Bakalaurāta diploma programma, kuras mērķis ir nodrošināt skolēniem maksimāli līdzsvarotu izglītību, kas veicina starptautiskā redzējuma attīstīšanu un palielina absolventu sociālo un ģeogrāfisko mobilitāti. Programma ir pazīstama ar stingrajiem eksāmeniem, un tās mērķis ir attīstīt audzēkņu aktivitāti un pētniecības prasmes.
10. KLASE
Ekziperī Starptautiskās vidusskolas 10. klases programma ir veidota kā sagatavošanās padziļinātajai IB DP programmai 11. un 12. klasēs. Obligātie un izvēles priekšmeti, kas tiek piedāvāti 10. klases skolēniem, ir izstrādāti tā, lai atbilstu turpmākai IB DP programmas specializācijai 11. un 12. klasēs.

Jau 10. klasē tiek ieviests IB Core priekšmets - “Zināšanu teorija” (TOK), “Radošums, Fiziskās aktivitātes, Sabiedriskā labuma darbs” (CAS) un “Paplašinātā eseja” (EE).

Lai palīdzētu Ekziperī audzēkņiem atklāt savas stiprās puses un izdarīt apzinātu izvēli par priekšmetiem, kas atbilst viņu karjeras vēlmēm, skola piedāvā augstskolas un karjeras konsultācijas.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet savu kontaktinformāciju, un mēs ar jums sazināsimies.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet savus datus, un mēs ar jums sazināsimies.
Tāpat jūs varat arī rezervēt klātienes ekskursiju skolas kompleksā, izvēloties sev piemērotu laiku.
question icon
school icon
11. un 12. klase
Katrs skolēns izvēlas 6 priekšmetus - 3 no augstākā līmeņa (HL) un 3 standarta līmenī (SL).

Skolēnam ir jāizvēlas pieci priekšmeti no piecām obligātajām jomām, bet sestais, izvēles priekšmets, var būt gan no pirmajām piecām jomām, gan sestās – fakultatīvās.
ib dp logotips
mākslas stunda ekziperī starptautiskajā vidusskolā
Starptautiskā Bakalaurāta Diploma Programma (IB DP)
skolēni mācās ekziperī starptautiskajā vidusskolā
EIS audzēkņiem piedāvā izvēli starp 19 IB DP priekšmetiem
ib priekšmetu saraksts ekziperī vidusskolā
ib dp programma ekziperī starptautiskajā vidusskolā
Lai saņemtu diplomu, skolēniem ne tikai sekmīgi jānokārto eksāmeni visos priekšmetos, bet arī jāapgūst “Zināšanu teorijas” (TOK) kurss, jāatbilst “Radošums, Fiziskās aktivitātes, Sabiedriskā labuma darbs” (CAS) kursa prasībām un jāiesniedz “Paplašinātā eseja” (EE).
ZINĀŠANU TEORIJA (TOK)
Zināšanu teorija (TOK) ir IB programmas stūrakmens. Kā viena no IB diploma pamatprasībām TOK ir starpdisciplināra nodarbība, kas paredzēta, lai palīdzētu skolēniem uzdodot pareizus jautājumus mācīties jautāt un saprast savu zināšanu apjomu. Skolēni uzdod tādus jautājumus kā “Kas padara metodi zinātnisku?” vai "Vai vēstures zināšanas ir zinātniskas?" vai "Ar ko saprāts atšķiras no ticības?". Kurss ir paredzēts, lai mudinātu katru skolēnu pārdomāt zināšanu būtību, kritiski pārbaudot dažādus izziņas veidus (uztvere, emocijas, valoda un saprāts) un dažāda veida zināšanu avotus (zinātne, māksla, matemātiska un vēsture).
zināšanu teorija ekziperī vidusskolā
RADOŠUMS, FIZISKĀS AKTIVITĀTES UN SABIEDRISKĀ LABUMA DARBS (CAS)
radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs
Viena no diploma darba pamatprasībām ir CAS – “Radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs”. Programmas mērķis ir iemācīt skolēniem uzņemties atbildību, attīstīt radošumu un sociālās iemaņas, kā arī veicināt spēju apkārtējos uztvert ar iejūtību un izpratni. To visu skolēni apgūst, iesaistoties dažādos projektos un veicot sabiedriski lietderīgo darbu. Rezultātā skolēni iemācās izvērtēt informāciju un pārliecinoši izklāstīt savu viedokli. Šīs prasmes viņus sagatavo turpmākajām studijām.

Divu programmas gadu laikā diplomu kandidātiem ir jāizvirza mērķi un jāreģistrē savs progress, lai sasniegtu "mācību rezultātu". Visi DP kandidāti ir iesaistīti CAS projektā, kuram viņi plāno, izstrādā un pārdomā notikumu, kas ietver divus vai vairākus CAS virzienus.
PADZIĻINĀTĀ ESEJA (EE)
Padziļinātā eseja ir IB diploma pamatprasība. Strādājot kopā ar diplomdarba koordinatoru, diplomu kandidāti izstrādā un pabeidz neatkarīgu pētniecības projektu personīgi interesējošā jomā, kas rezultējas ar 4000 vārdu (11-14 lpp.) garu eseju. Skolēni sāk apdomāt eseju tēmas jau vairākus gadus iepriekš, vasaras brīvlaiku laikā tiek uzrakstīts darba melnraksts, un pats darbs tiek pabeigts nākamā mācību gada rudenī. Padziļinātā eseja ir iespēja skolēnam iesaistīties neatkarīgā pētniecībā, padziļināti izpētot jautājumu, kas attiecas uz kādu no viņa apgūstamajiem priekšmetiem. Tas paredzēts augsta līmeņa pētniecības un rakstīšanas prasmju, intelektuālo atklājumu un radošuma veicināšanai.
padziļinātās esejas rakstīšanas programma ekziperī vidusskolā
LATVIJAS MĀCĪBA
latviešu valodas un kultūras apguve ekziperī vidusskolā
Visbeidzot, godinot mūsu mītnes zemi, un lai izpildītu starptautiskās skolas akreditācijas prasības Latvijā, visi EIS skolēni apgūst latviešu valodu un kultūru priekšmetā ar nosaukumu “Latvijas mācība”. Kurss tika izstrādāts Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem, un tajā ietverta Latvijas kultūras, vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas apguve.
IB DP EKSĀMENI UN DIPLOMS
Kad vidusskolēni kārto IB DP eksāmenus sešos izvēlētajos mācību priekšmetos, eksāmeni tiek novērtēti punktu skalā no 1 līdz 7, kur augstākais kopējais vērtējums var sasniegt 42 punktus. Vēl iespējams iegūt maksimums trīs papildu punktus par pamata programmas komponentēm – Paplašinātā eseja, CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs) un Zināšanu teorija (TOK) – kas kopā var dot IB kandidātam 45 punktus. 2023. gada EIS absolventi vidēji ieguva 33 punktus, salīdzinot ar pasaules vidējo rādītāju 30,24. Viens no skolēniem pat ieguva absolūto maksimumu - 45 punktus, iekļūstot starp 0,1% pasaules IB DP absolventu.
ib dp eksāmeni un diploms ekziperī vidusskolā
Individuālais mutiskais novērtējums angļu valodā Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet IB DP programmas mājaslapu. IB DP piedāvāto priekšmetu vadlīnijas EIS atrodamas šeit.
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet IB DP programmas mājaslapu. IB DP piedāvāto priekšmetu vadlīnijas EIS atrodamas šeit.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet savus datus, un mēs ar jums sazināsimies.
Tāpat jūs varat arī rezervēt klātienes ekskursiju skolas kompleksā, izvēloties sev piemērotu laiku.
question icon
school icon
Total capacity of 90 students aged between 14 to 19, facility is attached to high-school building and embrace rooms for 2 or 3 students with private bathroom.

A range of options including full-time, weekly, or daily boarding.
ekziperī vidusskolas internāts
ekziperī starptautiskās vidusskolas internāts
Shared lounge areas and kitchens for cooking, eating, learning and being together. Five freshly prepared meals a day are provided by a team of the local award-winning restaurant.

Thoughtful balance of rules, freedom of choice, and household chores. A family-style atmosphere that allows boarders to settle in quickly, and feel like they are a part of a friendly family community.
Total capacity of 90 students aged between 14 to 19, facility is attached to high-school building and embrace rooms for 2 or 3 students with private bathroom.

A range of options including full-time, weekly, or daily boarding.
ekziperī vidusskolas internāts
ekziperī starptautiskās vidusskolas internāts
Shared lounge areas and kitchens for cooking, eating, learning and being together. Five freshly prepared meals a day are provided by a team of the local award-winning restaurant.

Thoughtful balance of rules, freedom of choice, and household chores. A family-style atmosphere that allows boarders to settle in quickly, and feel like they are a part of a friendly family community.

Facilities

Multifunctional gym, library, theatrical hall furnished with professional video- and sound equipment
sporta zāle ekziperī vidusskolā
ekziperī vidusskolas ēkas fasāde
kafeinīca ekziperī vidusskolā
Purpose-built science labs,
art-room,
cooking studio and
recording studio
Outdoor track and sports equipment

EIS kopiena

ekziperī vidusskolas kopiena
We believe in a culturally diverse and experienced team of teachers, many of which have taught within international schools throughout the world.

Our faculty truly represents the high academic standards and international mind-set we wish to establish here at Exupery. Among the 75 members of the faculty we have, choreographers, designers, entrepreneurs, inventors, medics, professional artists and sportsmen, scientists, linguists and a World Champion. The diverse range of hands-on experience and knowledge our faculty members bring to the classrooms help us enable a multicultural environment where children can explore ideas and engage within debate, in a safe and supportive environment.
We believe in a culturally diverse and experienced team of teachers, many of which have taught within international schools throughout the world.

Our faculty truly represents the high academic standards and international mind-set we wish to establish here at Exupery. Among the 75 members of the faculty we have, choreographers, designers, entrepreneurs, inventors, medics, professional artists and sportsmen, scientists, linguists and a World Champion. The diverse range of hands-on experience and knowledge our faculty members bring to the classrooms help us enable a multicultural environment where children can explore ideas and engage within debate, in a safe and supportive environment.
Over 75 faculty members and 350+ students from 35 countries
Academic Excellence
In the academic year of 2023/2024 EIS high-school hosts a group of 15 scholarship students from 8 countries ranging from Brazil to Kazakhstan and Georgia to Malta.
44 participations in both national and international academic contests and Olympiads over 2022/2023 alone brought EIS and its students 32 awards and honourable mentions.
In August 2023 EIS made it to the TOP-10 best schools in Latvia in the independent "Star Rating" of Atis Kronvalds Foundation, ranking the highest among local international schools.
The graduates of 2023 scored above the world average at the IB DP exams, achieving one perfect IB DP exam score.
44 participations in both national and international academic contests and Olympiads over 2022/2023 alone brought EIS and its students 32 awards and honourable mentions.
In August 2023 EIS made it to the TOP-10 best schools in Latvia in the independent "Star Rating" of Atis Kronvalds Foundation, ranking the highest among local international schools.
In the academic year of 2023/2024 EIS high-school hosts a group of 15 scholarship students from 8 countries ranging from Brazil to Kazakhstan and Georgia to Malta.
The graduates of 2023 scored above the world average at the IB DP exams, achieving one perfect IB DP exam score.

Latvija

Ekskursijas

EIS supports extensive educational trips around Latvia and abroad, including Model United Nations (MUN), Erasmus+, sports and cultural trips.
EIS supports extensive educational trips around Latvia and abroad, including Model United Nations (MUN), Erasmus+, sports and cultural trips.
Meals
Healthy food is part of any well-balanced day. Here at EIS we are fortunate to have a dedicated kitchen staff managed by the local award-winning restaurant “36. Line.” They provide breakfast, lunch and two snacks, daily. Lunch offers a selection of soups, main courses, and salads, prepared onsite, while boarders are also served healthy, home-like dinner at the boarding house lounge.

During evening mealtimes, the entire boarding family – students and mentors - come together; family style. This is an opportunity for students to engage with their fellow boarders, catch up with each other, discuss the events of the day, support each other, share stories, and enjoy each other's company.
Healthy food is part of any well-balanced day. Here at EIS we are fortunate to have a dedicated kitchen staff managed by the local award-winning restaurant “36. Line.” They provide breakfast, lunch and two snacks, daily. Lunch offers a selection of soups, main courses, and salads, prepared onsite, while boarders are also served healthy, home-like dinner at the boarding house lounge.

During evening mealtimes, the entire boarding family – students and mentors - come together; family style. This is an opportunity for students to engage with their fellow boarders, catch up with each other, discuss the events of the day, support each other, share stories, and enjoy each other's company.

Finanšu informācija

To calculate the exact cost for you, please leave your contact details and we will get back to you.
Detailed information about the cost of education at the school can be found in the pdf file at the link.

Uzņemšana

Applications to apply for a preschool, primary, middle, high and boarding school place to start in August 2024 are now open. Find information about applying for a school place for your child in Exupery International School.
Join us for in-person campus tour of Exupery International School campus in Latvia, Pinki! This is a great opportunity to explore our modern and welcoming campus. Our admissions team is ready to provide you and your family with a private campus tour. The tour will last approximately one hour.

If you would like to take advantage of this opportunity, please fill out the following form: https://u.exupery.lv/1z or contact us at:

High School Scholarship Competition

for students for 2024/25 academic year
stipendiju programma ekziperī vidusskolā
stipendiju programma ekziperī vidusskolā
At EIS, we strongly believe that school choice matters. As a school, we make a tangible difference to students’ lives. We encourage ambitious and gifted children from around the world to apply for our scholarships. By continuing their education at EIS IB Diploma Programme, they will thrive in an international environment in a wide range of educational fields – languages, mathematics, humanities, arts and natural sciences.
Scholarships are open to applicants who will complete Grade 9 and Grade 10 in summer 2024 and are interested in continuing their education in the internationally recognized Pre-IB and International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). The scholarships are open to both boarding and day students. The amount of each scholarship may vary and covers up to 80% of the EIS tuition for day or boarding fee for the Academic Year, while any additional costs associated with the studies will need to be covered by the family.
Our current High School scholars and alumni are from Brazil, China, Georgia, Latvia, Kazakhstan, Malta, Russia and Ukraine. They are both day and boarding students. Their scholarships allow them to engage in various scientific and research projects, as well as arts and humanities, sports and many other fields. The IB Diploma Programme supports their academic growth, rewards their hard work, and gives them an excellent chance to be admitted to the most prestigious universities worldwide.
Subscribe to our Newsletter
facebook icon exupery international school
facebook icon exupery international school
youtube icon exupery international school
youtube icon exupery international school
instagram icon exupery international school
instagram icon exupery international school
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.