VIDUSSKOLA

Mācību vide ikkatram
Exupery International School – TĀ IR STARPTAUTISKA SKOLA AR INTERNĀTA IESPĒJĀM

4 FAKTI PAR SKOLU

Mūsdienīgais skolas komplekss, kurā ietilpst skolas mācību ēkas un internāts, ir izvietots Rīgas zaļajā priekšpilsētā - 20 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, 15 minūšu attālumā no Jūrmalas pludmalēm, un 15 minūtes arī no lidostas.
Vidusskolas audzēkņiem mēs piedāvājam IGCSE programmu (6. – 9. klase), bet 10. klasē – sagatavošanos Starptautiskajai Bakalaurāta programmai (IB DP), pēc kuras skolēni mācās 11. un 12. klasēs.
Ekziperī Starptautiskās vidusskolas absolventu rādītāji IB DP eksāmenos pārsniedz vidējos rādītājus pasaulē. Kopumā 44% absolventu saņēma bilingvālos diplomus. Viena no skolas absolventēm IB eksāmenos pat ieguva maksimālo punktu skaitu.
Ekziperī Starptautiskā vidusskola ir vienīgā starptautiskā skola valstī, kas 2023. gadā iekļauta Ata Kronvalda fonda Latvijas labāko skolu “Zvaigžņu reitinga” TOP 10.
ib diploma programmas logotips

IR ATVĒRTA PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA MĀCĪBĀM

2024./25. mācību gadam
Skolēni līdz 10. klasei (ieskaitot) var iestāties mācībām Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā jebkurā brīdī visa mācību gada laikā. IB Diploma programmas skolēni var pāriet uz Ekziperī Starptautisko vidusskolu visā mācību gada laikā, ja viņi jau apgūst analoģiskus vai līdzīgus priekšmetus tiem, ko piedāvā mūsu skola. Tāpat turpinām pieņemt pieteikumus uzņemšanai no tiem, kuri nākamajā mācību gadā vēlas uzsākt studijas pie mums IB DP programmā (11. un 12. klase).
Skolēni līdz 10. klasei (ieskaitot) var iestāties mācībām Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā jebkurā brīdī visa mācību gada laikā. IB Diploma programmas skolēni var pāriet uz Ekziperī Starptautisko vidusskolu visā mācību gada laikā, ja viņi jau apgūst analoģiskus vai līdzīgus priekšmetus tiem, ko piedāvā mūsu skola. Tāpat turpinām pieņemt pieteikumus uzņemšanai no tiem, kuri nākamajā mācību gadā vēlas uzsākt studijas pie mums IB DP programmā (11. un 12. klase).

Mācību programma

10. – 12. klase
bioloģijas stunda ekziperī starptautiskajā vidusskolā
ekziperī starptautiskā vidusskolas programma
Vidusskolā par mācību programmas pamatu tiek izmantota IB DP Starptautiskā Bakalaurāta diploma programma, kuras mērķis ir nodrošināt skolēniem maksimāli līdzsvarotu izglītību, kas veicina starptautiskā redzējuma attīstīšanu un palielina absolventu sociālo un ģeogrāfisko mobilitāti. Programma ir pazīstama ar stingrajiem eksāmeniem, un tās mērķis ir attīstīt audzēkņu aktivitāti un pētniecības prasmes.
10. KLASE
Ekziperī Starptautiskās vidusskolas 10. klases programma ir veidota kā sagatavošanās padziļinātajai IB DP programmai 11. un 12. klasēs. Obligātie un izvēles priekšmeti, kas tiek piedāvāti 10. klases skolēniem, ir izstrādāti tā, lai atbilstu turpmākai IB DP programmas specializācijai 11. un 12. klasēs.

Jau 10. klasē tiek ieviests IB Core priekšmets - “Zināšanu teorija” (TOK), “Radošums, Fiziskās aktivitātes, Sabiedriskā labuma darbs” (CAS) un “Paplašinātā eseja” (EE).

Lai palīdzētu Ekziperī audzēkņiem atklāt savas stiprās puses un izdarīt apzinātu izvēli par priekšmetiem, kas atbilst viņu karjeras vēlmēm, skola piedāvā augstskolas un karjeras konsultācijas.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet savu kontaktinformāciju, un mēs ar jums sazināsimies.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet savus datus, un mēs ar jums sazināsimies.
Tāpat jūs varat arī rezervēt klātienes ekskursiju skolas kompleksā, izvēloties sev piemērotu laiku.
question icon
school icon
11. un 12. klase
Katrs skolēns izvēlas 6 priekšmetus - 3 no augstākā līmeņa (HL) un 3 standarta līmenī (SL).

Skolēnam ir jāizvēlas pieci priekšmeti no piecām obligātajām jomām, bet sestais, izvēles priekšmets, var būt gan no pirmajām piecām jomām, gan sestās – fakultatīvās.
ib dp logotips
mākslas stunda ekziperī starptautiskajā vidusskolā
Starptautiskā Bakalaurāta Diploma Programma (IB DP)
skolēni mācās ekziperī starptautiskajā vidusskolā
EIS audzēkņiem piedāvā izvēli starp 19 IB DP priekšmetiem
ib priekšmetu saraksts ekziperī vidusskolā
ib dp programma ekziperī starptautiskajā vidusskolā
Lai saņemtu diplomu, skolēniem ne tikai sekmīgi jānokārto eksāmeni visos priekšmetos, bet arī jāapgūst “Zināšanu teorijas” (TOK) kurss, jāatbilst “Radošums, Fiziskās aktivitātes, Sabiedriskā labuma darbs” (CAS) kursa prasībām un jāiesniedz “Paplašinātā eseja” (EE).
ZINĀŠANU TEORIJA (TOK)
Zināšanu teorija (TOK) ir IB programmas stūrakmens. Kā viena no IB diploma pamatprasībām TOK ir starpdisciplināra nodarbība, kas paredzēta, lai palīdzētu skolēniem uzdodot pareizus jautājumus mācīties jautāt un saprast savu zināšanu apjomu. Skolēni uzdod tādus jautājumus kā “Kas padara metodi zinātnisku?” vai "Vai vēstures zināšanas ir zinātniskas?" vai "Ar ko saprāts atšķiras no ticības?". Kurss ir paredzēts, lai mudinātu katru skolēnu pārdomāt zināšanu būtību, kritiski pārbaudot dažādus izziņas veidus (uztvere, emocijas, valoda un saprāts) un dažāda veida zināšanu avotus (zinātne, māksla, matemātiska un vēsture).
zināšanu teorija ekziperī vidusskolā
RADOŠUMS, FIZISKĀS AKTIVITĀTES UN SABIEDRISKĀ LABUMA DARBS (CAS)
radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs
Viena no diploma darba pamatprasībām ir CAS – “Radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs”. Programmas mērķis ir iemācīt skolēniem uzņemties atbildību, attīstīt radošumu un sociālās iemaņas, kā arī veicināt spēju apkārtējos uztvert ar iejūtību un izpratni. To visu skolēni apgūst, iesaistoties dažādos projektos un veicot sabiedriski lietderīgo darbu. Rezultātā skolēni iemācās izvērtēt informāciju un pārliecinoši izklāstīt savu viedokli. Šīs prasmes viņus sagatavo turpmākajām studijām.

Divu programmas gadu laikā diplomu kandidātiem ir jāizvirza mērķi un jāreģistrē savs progress, lai sasniegtu "mācību rezultātu". Visi DP kandidāti ir iesaistīti CAS projektā, kuram viņi plāno, izstrādā un pārdomā notikumu, kas ietver divus vai vairākus CAS virzienus.
PADZIĻINĀTĀ ESEJA (EE)
Padziļinātā eseja ir IB diploma pamatprasība. Strādājot kopā ar diplomdarba koordinatoru, diplomu kandidāti izstrādā un pabeidz neatkarīgu pētniecības projektu personīgi interesējošā jomā, kas rezultējas ar 4000 vārdu (11-14 lpp.) garu eseju. Skolēni sāk apdomāt eseju tēmas jau vairākus gadus iepriekš, vasaras brīvlaiku laikā tiek uzrakstīts darba melnraksts, un pats darbs tiek pabeigts nākamā mācību gada rudenī. Padziļinātā eseja ir iespēja skolēnam iesaistīties neatkarīgā pētniecībā, padziļināti izpētot jautājumu, kas attiecas uz kādu no viņa apgūstamajiem priekšmetiem. Tas paredzēts augsta līmeņa pētniecības un rakstīšanas prasmju, intelektuālo atklājumu un radošuma veicināšanai.
padziļinātās esejas rakstīšanas programma ekziperī vidusskolā
LATVIJAS MĀCĪBA
latviešu valodas un kultūras apguve ekziperī vidusskolā
Godinot mūsu mītnes zemi, un lai izpildītu starptautiskās skolas akreditācijas prasības Latvijā, visi EIS skolēni apgūst latviešu valodu un kultūru priekšmetā ar nosaukumu “Latvijas mācība”. Kurss tika izstrādāts Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem, un tajā ietverta Latvijas kultūras, vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas apguve.
IB DP EKSĀMENI UN DIPLOMS
Kad vidusskolēni kārto IB DP eksāmenus sešos izvēlētajos mācību priekšmetos, eksāmeni tiek novērtēti punktu skalā no 1 līdz 7, kur augstākais kopējais vērtējums var sasniegt 42 punktus. Vēl iespējams iegūt maksimums trīs papildu punktus par pamata programmas komponentēm – Paplašinātā eseja, CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs) un Zināšanu teorija (TOK) – kas kopā var dot IB kandidātam 45 punktus. 2023. gada EIS absolventi vidēji ieguva 33 punktus, salīdzinot ar pasaules vidējo rādītāju 30,24. Viens no skolēniem pat ieguva absolūto maksimumu - 45 punktus, iekļūstot starp 0,1% pasaules IB DP absolventu.
ib dp eksāmeni un diploms ekziperī vidusskolā
Individuālais mutiskais novērtējums angļu valodā Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet IB DP programmas mājaslapu. IB DP piedāvāto priekšmetu vadlīnijas EIS atrodamas šeit.
Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet IB DP programmas mājaslapu. IB DP piedāvāto priekšmetu vadlīnijas EIS atrodamas šeit.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, atstājiet savus datus, un mēs ar jums sazināsimies.
Tāpat jūs varat arī rezervēt klātienes ekskursiju skolas kompleksā, izvēloties sev piemērotu laiku.
question icon
school icon
Skolas internāts uzņem skolēnus vecumā no 14 līdz 19 gadiem, un kopumā tajā var izvietot 90 cilvēkus. Dzīvojamās ēkas korpuss ir pievienots vidusskolas ēkai, un tajā ir iekārtotas istabas ar privātu vannas istabu 2-3 skolēnu izmitināšanai katrā.

Skola piedāvā izvēlēties starp vairākiem internāta variantiem – pilnu, uz mācību nedēļu vai uz dažām dienām.
ekziperī vidusskolas internāts
ekziperī starptautiskās vidusskolas internāts
Katrā pansijas stāvā ir sava plaša zāle ar virtuvi, ēdamistabu un viesistabas zonu, kur skolēni var gatavot, ēst, mācīties un vienkārši pavadīt laiku kopā. Viena no Latvijas labāko restorānu komandām internāta iemītniekiem ik dienu atved gatavas brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.

Pārdomāts līdzsvars starp disciplīnu, izvēles brīvību un patstāvīgu mājsaimniecības pienākumu veikšanu, kā arī draudzīga atmosfēra ļauj pansionātā dzīvojošajiem skolēniem vieglāk pārvarēt adaptācijas procesu un ātri sajusties kā daļai no Ekziperī kopienas.
Skolas internāts uzņem skolēnus vecumā no 14 līdz 19 gadiem, un kopumā tajā var izvietot 90 cilvēkus. Dzīvojamās ēkas korpuss ir pievienots vidusskolas ēkai, un tajā ir iekārtotas istabas ar privātu vannas istabu 2-3 skolēnu izmitināšanai katrā.
ekziperī vidusskolas internāts
ekziperī starptautiskās vidusskolas internāts
Katrā pansijas stāvā ir sava plaša zāle ar virtuvi, ēdamistabu un viesistabas zonu, kur skolēni var gatavot, ēst, mācīties un vienkārši pavadīt laiku kopā. Viena no Latvijas labāko restorānu komandām internāta iemītniekiem ik dienu atved gatavas brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.
Skola piedāvā izvēlēties starp vairākiem internāta variantiem – pilnu, uz mācību nedēļu vai uz dažām dienām.
Pārdomāts līdzsvars starp disciplīnu, izvēles brīvību un patstāvīgu mājsaimniecības pienākumu veikšanu, kā arī draudzīga atmosfēra ļauj pansionātā dzīvojošajiem skolēniem vieglāk pārvarēt adaptācijas procesu un ātri sajusties kā daļai no Ekziperī kopienas.

Skolas infrastruktūra

Skolēniem ir pieejama daudzfunkcionāla sporta zāle, bibliotēka un aktu zāle, kas aprīkota ar profesionālu projekcijas un skaņas aparatūru.
sporta zāle ekziperī vidusskolā
ekziperī vidusskolas ēkas fasāde
kafeinīca ekziperī vidusskolā
Mūsdienīgas, ar visu nepieciešamo aprīkojumu nodrošinātas laboratorijas, mākslas klases, kulinārijas studija un ierakstu studija - Ekziperī skolā ir viss, lai radītu funkcionālu, skolēnu intereses attīstošu mācību vidi.
Āra skrejceliņi un sporta inventārs

EIS kopiena

ekziperī vidusskolas kopiena
Mēs lepojamies ar savu lielo, daudzveidīgo un pieredzējušo skolotāju komandu, no kuriem daudzi ir pasnieguši starptautiskās skolās visā pasaulē.

Mūsu mācībspēki iemieso augstos akadēmiskos standartus un starptautisko domāšanu, ko mēs ieaudzinām Ekziperī audzēkņos. Mūsu skolas 75 pasniedzēju vidū ir horeogrāfi, dizaineri, uzņēmēji, zinātnieki, ārsti, profesionāli mākslinieki un sportisti, zinātnieki, valodnieki un pat Pasaules čempions. Plašā praktiskā pieredze un zināšanas, ko mūsu skolotāji sniedz skolēniem, palīdz mums izveidot multikulturālu, drošu un komfortablu vidi, kurā bērni var izpētīt dažādas idejas un iesaistīties viņus interesējošās diskusijās.
Mēs lepojamies ar savu lielo, daudzveidīgo un pieredzējušo skolotāju komandu, no kuriem daudzi ir pasnieguši starptautiskās skolās visā pasaulē.

Mūsu mācībspēki iemieso augstos akadēmiskos standartus un starptautisko domāšanu, ko mēs ieaudzinām Ekziperī audzēkņos. Mūsu skolas 75 pasniedzēju vidū ir horeogrāfi, dizaineri, uzņēmēji, zinātnieki, ārsti, profesionāli mākslinieki un sportisti, zinātnieki, valodnieki un pat Pasaules čempions. Plašā praktiskā pieredze un zināšanas, ko mūsu skolotāji sniedz skolēniem, palīdz mums izveidot multikulturālu, drošu un komfortablu vidi, kurā bērni var izpētīt dažādas idejas un iesaistīties viņus interesējošās diskusijās.
Vairāk nekā 75 skolotāji un 350 skolēni no 35 valstīm

Akadēmiskie sasniegumi

ekziperī starptautiskās vidusskolas absolventu rezultāti
2023./2024.mācību gadā Ekziperī Starptautiskā vidusskola uzņem 15 stipendiātus no 8 valstīm – no Brazīlijas un Maltas, līdz pat Gruzijai un Kazahstānai.
2022./2023.mācību gadā vien skolēni 44 reizes piedalījās valsts un starptautiskos akadēmiskajos konkursos un olimpiādēs, kā rezultātā skolai tika pavisam 32 apbalvojumi un goda raksti.
2023. gada augustā Ekziperī Starptautiskā vidusskola iekļuva Ata Kronvalda fonda Latvijas labāko skolu “Zvaigžņu reitinga” TOP, ieņemot visaugstāko vietu starp vietējām starptautiskajām skolām.
2023. gada IB DP eksāmenos EIS absolventi IB DP sistēmā uzrādīja augstākus rezultātus nekā vidējie rezultāti pasaulē, un viena no absolventēm ieguva maksimālo iespējamo punktu skaitu (45) eksāmenos.
ekziperī starptautiskās vidusskolas absolventu rezultāti
иконка топ-10
2022./2023.mācību gadā vien skolēni 44 reizes piedalījās valsts un starptautiskos akadēmiskajos konkursos un olimpiādēs, kā rezultātā skolai tika pavisam 32 apbalvojumi un goda raksti.
2023. gada augustā EIS iekļuva Ata Kronvalda fonda Latvijas labāko skolu “Zvaigžņu reitinga” TOP, ieņemot visaugstāko vietu starp vietējām starptautiskajām skolām.
2023./2024.mācību gadā Ekziperī Starptautiskā vidusskola uzņem 15 stipendiātus no 8 valstīm – no Brazīlijas un Maltas, līdz pat Gruzijai un Kazahstānai.
2023. gada IB DP eksāmenos EIS absolventi IB DP sistēmā uzrādīja augstākus rezultātus nekā vidējie rezultāti pasaulē, un viena no absolventēm ieguva maksimālo iespējamo punktu skaitu (45) eksāmenos.
Latvija
Ekskursijas
EIS supports extensive educational trips around Latvia and abroad, including Model United Nations (MUN), Erasmus+, sports and cultural trips.
EIS supports extensive educational trips around Latvia and abroad, including Model United Nations (MUN), Erasmus+, sports and cultural trips.
Ēdināšana
Veselīgs uzturs ir mūsu dzīves ikdienas sastāvdaļa. Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā mums ir paveicies – par skolēnu ēdināšanu atbild savam darbam uzticīgā, daudzkārt godalgotā restorāna “36. līnija” komanda. Skolā katru dienu tiek pasniegtas brokastis, pusdienas un divas uzkodas pauzēs. Pusdienās skolēniem tiek piedāvāta plaša uz vietas gatavotu zupu, pamatēdienu un salātu izvēle. Internāta iemītnieki katru dienu saņem arī veselīgas, “kā mājās” gatavotas vakariņas.

Vakara maltīšu laikā visa mūsu internāta saime - audzēkņi un viņu mentori, sanāk kopā, kā liela ģimene. Tā ir iespēja skolēniem pavadīt laiku ar saviem vienaudžiem, iepazīties ar citiem, uzzināt par dienas laikā piedzīvoto, atbalstīt vienam otru, dalīties ar interesantiem notikumiem un stāstiem, priecāties un atpūsties kopā.
Veselīgs uzturs ir mūsu dzīves ikdienas sastāvdaļa. Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā mums ir paveicies – par skolēnu ēdināšanu atbild savam darbam uzticīgā, daudzkārt godalgotā restorāna “36. līnija” komanda. Skolā katru dienu tiek pasniegtas brokastis, pusdienas un divas uzkodas pauzēs. Pusdienās skolēniem tiek piedāvāta plaša uz vietas gatavotu zupu, pamatēdienu un salātu izvēle. Internāta iemītnieki katru dienu saņem arī veselīgas, “kā mājās” gatavotas vakariņas.

Vakara maltīšu laikā visa mūsu internāta saime - audzēkņi un viņu mentori, sanāk kopā, kā liela ģimene. Tā ir iespēja skolēniem pavadīt laiku ar saviem vienaudžiem, iepazīties ar citiem, uzzināt par dienas laikā piedzīvoto, atbalstīt vienam otru, dalīties ar interesantiem notikumiem un stāstiem, priecāties un atpūsties kopā.

Finanšu informācija

Lai aprēķinātu precīzas izmaksas, lūdzu, atstājiet savu kontaktinformāciju un mēs ar Jums sazināsimies.
Detalizētu informāciju par mācību izmaksām EIS var atrast pdf failā:

Uzņemšana

Pašlaik ir atvērta pieteikumu iesniegšana uzņemšanai pirmsskolai, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai un skolai ar internātu 2024./2025.mācību gadam. Apmācības sāksies 2024. gada augustā. Zemāk jūs varat atrast visu informāciju par to, kā iestāties skolā.
Apmeklējiet Ekziperī Starptautiskās vidusskolas kompleksu Latvijā, Piņķos! Šī ir lieliska iespēja iepazīties ar mūsu moderno un viesmīlīgo skolu. Mūsu uzņemšanas komanda ir gatava sniegt jums un jūsu ģimenei individuālu ekskursiju skolas kompleksā. Ekskursija ilgs aptuveni vienu stundu.

Ja vēlaties izmantot šo iespēju, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu saitē: https://u.exupery.lv/1z vai arī sazinieties ar mums pa tālruni vai e-pastu:
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
facebook ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
instagram ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
youtube ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.