SKOLA

AKREDITĀCIJAS UN PROGRAMMAS
Kā starptautiskā skola mēs esam iesaistījušies procesos, kas palīdz mums pilnveidoties un attīstīties saskaņā ar valsts un starptautiskajiem standartiem.

Exupery Starptautiskā skola ir pilnībā autorizēta Starptautiskā bakalaurāta (IB) skola, kas šobrīd piedāvā Sākumskolas programmu (IB PYP) pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, kā arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (IB DP) vidusskolas klašu skolēniem. Pamatskolas vecuma posmā piedāvājam Apvienotās Karalistes IGCSE programmu, kas noslēdzas ar pārbaudes darbiem 10.klasē.

Skola ir arī Starptautisko skolu padomes (CIS) un Skolu-pansionu asociācijas (BSA) locekle, kas nosaka augstus standartus Exupery skolas-pansiona skolēnu mācību procesa organizēšanai un izmitināšanai.

Papildus starptautiskajām atļaujām EIS ir ieguvusi Latvijas Izglītības ministrijas akreditāciju. Tas nozīmē, ka mūsu skolēniem tiek nodrošināta izglītība, ko oficiāli atzīst gan valsts, gan starptautiskās institūcijas.

2021. gadā Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienests mūsu skolai piešķīra oficiālu starptautisko skolu statusu. Šis statuss dod skolēniem iespēju mācīties pēc starptautiskām izglītības programmām angļu valodā un saņemt starptautiskus diplomus, kas ir atzīti Latvijā un citās pasaules valstīs.

SĀKUMSKOLA

Kristina Potapova
Ekziperī sākumskolas un bērnudārza direktore, PYP koordinatore
Ekziperī sākumskola ir vieta, kur bērni caur daudzām, uz rotaļām balstītām aktivitātēm un kvalitatīvu mācību saturu, var izbaudīt savu bērnību. Uz izzināšanas koncepcijām balstītas pieejas ļauj mūsu skolēniem sasniegt augstus rezultātus un izbaudīt mācību un mācīšanās procesu. Ekziperī skolas audzēkņi aug šajā starptautiski domājošajā vidē, zinot ka viņi ir vērtīgi un novērtēti.
Sākumskolas programma (1. - 5. klase)
Skolēni attīsta un īsteno savas aizraušanās, lai gūtu panākumus un veicinātu pozitīvu globālo nākotni. Ekziperī sākumskolā tas atspoguļojas mūsu skolēnu, darbinieku un mācību programmās, kas izaicina un iedvesmo mūsu audzēkņus izpētīt, atklāt un tālāk attīstīties. Kopš 2019. gada EIS ir atļauts īstenot IB pamatskolas mācību programmu. Skolas mācību programma apvieno IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) un Kembridžas pamatizglītības programmas, lai pārliecinātos, ka mūsu spēcīgā akadēmiskā mācību programma tiek balstīta uz izzināšanas koncepcijām balstītu pieeju. Mūsu mērķis ir sākumskolas audzēkņos radīt vēlmi katru dienu nākt uz skolu un mācīties ar aizrautību. Ekziperī Starptautiskajā Skolā skolēni attīsta savas zināšanas, prasmes un izpratni, kas būs nepieciešamas, lai sagatavotu viņus mācīšanās procesam visas dzīves garumā.

EIS skolēnos tiek attīstīta spēja patstāvīgi domāt, uzdot izzinošus jautājumus, izteikt savu viedokli un vienlaikus izrādīt cieņu pret apkārtējo viedokli. Ekziperī Starptautiskā Skola arī balstās un uzsver radošo, sociālo un fizisko jomu nozīmi mācību procesā. Skola ar skaidru mērķi vēlas attīstīt bērnu sociālās un emocionālās prasmes, lai viņi droši varētu orientēties apkārtējā vidē.
Lai uzzinātu vairāk, noskatieties videoklipu
IB Primary Years Programme ir mācību programma skolēniem vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Tādi mācību priekšmeti, kā matemātika, angļu valoda, zinātne, māksla, IT, valodas un sociālās zinības, šajā programmā ir iekļautas to autentiskajā veidolā katrai programmas daļai saglabājot tās sākotnējos standartus. Rezultāts ir saistošs un autentisks mācīšanās process, kas ir piemērots audzēkņiem ar jebkuru sagatavotības pakāpi.

Lai iegūtu papildinformāciju par IB un tās programmām, esat laipni aicināti apmeklēt vietni http://www.ibo.org.
IB PRIMARY YEARS PROGRAMME
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Sākumskola
PAMATSKOLA
Pamatskolas programma (6. - 9. klase)
Ekziperī Starptautiskas Skolas (EIS) vecāko klašu audzēkņiem mācību process notiek saskaņā ar starptautisko mācību programmu, kas atbilst vietēji akreditētu programmu un starptautisko standartu prasībām. Mūsu mācību programma balstītās mācību procesā, kas stimulē un iedvesmo audzēkņus atrast savus mērķus un aizraušanās un sniedz arī atbalstu, ļaujot attīstīt un atklāt savas stiprās puses. Skolēni attīsta daudzpusīgas kognitīvās stratēģijas, lai pilnveidotu savu izpratni par mācībām un valodas atbilstošu pielietojumu. Skolas izveidotā pēcskolas aktivitāšu programma savstarpēji saistīta un neatņemama vidusskolas dzīves sastāvdaļa, kurā audzēkņi gūst iespēju kļūt neatkarīgiem, izrādīt līderību, vai saņemt skolas piešķirto izcilības stipendiju.

Ekziperī skola nodrošina ļoti saistošu, bagātīgu un daudzveidīgu studiju pieredzi, kas dod iespēju skolēniem attīstīt savas prasmes un iemaņas, lai maksimāli izmantotu 21. gadsimta izaicinājumus. Mūsu skolotāju profesionalitāte izaicina skolēnus un iedvesmo viņus iziet ārpus savas komforta zonas, lai veidotu starpdisciplināras saiknes un attīstītu gan mācību priekšmetu, gan Izziņas un sapratnes prasmes. Mazais skolēnu skaits klasēs ļauj izmantot individuālu pieeju katram audzēknim, tādējādi nodrošinot, ka mūsu skolēnu stiprās individuālās puses tiek identificētas un atbalstītas.

Mūsu skolēniem ir unikāla iespēja apgūt mācību priekšmetu "Latvian Studies", kura mērķis ir iepazīties ar latviešu valodu un kultūru. Kursu izstrādāja Ekziperī Starptautiskā Skola atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem un ietver Latvijas kultūras, valodas un vēstures, kā arī ģeogrāfijas apguvi.
Lai uzzinātu vairāk, noskatieties videoklipu:
Starptautiskais Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts (IGCSE)
9.klasē EIS skolēni sāk apgūt divu gadu IGCSE studiju kursu, kuru ir akreditējusi Cambridge Assessment International Education. Studiju kurss jākārto: Angļu valodā, Matemātikā, Zinātnē, Informātikā un Datortehnoloģijā (IKT) un Globālajās perspektīvās. Tā ir saturiski bagāta programma, kas izstrādāta, lai sagatavotu skolēnus tālākām studijām neatkarīgi no viņu atrašanās vietas pasaulē. Programma iepazīstina skolēnus ar vairākām savstarpēji saistītām mācību disciplīnām, sagatavojot viņus vidusskolai.
IGCSE eksāmeni un pamatskolas pabeigšanas dokuments
Nokārtojot piecus IGCSE eksāmenus M4 klasē, Ekziperī Starptautiskās Skolas skolēni iegūst Starptautisko Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikātu (IGCSE). Papildus starptautiskajām izglītības programmu pilnvarām EIS ir ieguvusi Latvijas Izglītības ministrijas akreditāciju. Tas nozīmē, ka mūsu skolēniem tiek nodrošināta izglītība, kuru formāli atzīst gan nacionālās, gan starptautiskās institūcijas. IGCSE ir pasaulē populārākā starptautiskā izglītības programma 14–16 gadus veciem jauniešiem, kas tiek izmantota vairāk nekā 160 valstīs. Universitātes visā pasaulē un nākamie darba devēji, atzīst IGCSE kā akadēmisko spēju pierādījumu.
(10. - 12.klase)

VIDUSSKOLA

10.klase
Ekziperī Starptautiskajā skolā mēs izmantojam individuālu pieeju katram skolēnam, kura ļauj skolēniem izvēlēties sev piemērotāko programmu. 10. klasē tiek piedāvāti priekšmeti, kuri palīdz studentiem iepazīties ar IB mācību programmu. Šī programmas daļa palīdz rūpīgi sagatavoties un arī atvieglo pāreju uz Starptautisko bakalaura diplomu programmu (IBDP).

10.klasē, mācību gada beigās skolēni kārto paplašinātos IGCSE eksāmenus: Coordinated Science, Matemātikā, Angļu valodā un literatūrā. IGCSE ir viena no pieprasītākajām un atzītākajām kvalifikācijas programmām pasaulē. To atzīst koledžas un universitātes visā pasaulē. Paplašinātā studiju programma piedāvā daudz izaicinošāku priekšmetu saturu skolēniem, kuru mērķis ir iegūt atzīmes no A* līdz E.
IB diplomu programma (IBDP) Ekziperī Starptautiskajā vidusSkolā (11. un 12. klase)
Starptautiskā bakalaura diploma programma (IB DP) ir visaptveroša un padziļināta mācību programma 11. un 12. klases skolēniem, kurai dod priekšroku universitāšu sagatavošanās programmas visā pasaulē. IB diploma programmas kandidāti koncentrējas uz sešām galvenajiem virzieniem: dzimtā skolēna valoda, pirmā svešvaloda, sociālās zinātnes, dabaszinātnes, matemātika un māksla. Papildu obligāto jomu vidū iekļauta arī zināšanu teorija (TOK), zinātniskais darbs un CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs). Programma ir plaši pazīstama ar akadēmiski izaicinošiem eksāmeniem un koncentrēšanos uz studentu patstāvīgo darbu, individuālo izpēti un iemaņu attīstību. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mūsu IB DP programmas koordinatoru un apmeklējiet IB DP programmas mājaslapu.
Zināšanu teorija (TOK) ir IB programmas stūrakmens. Kā viena no IB diploma pamatprasībām TOK ir starpdisciplināra nodarbība, kas paredzēta, lai palīdzētu skolēniem uzdodot pareizus jautājumus mācīties jautāt un saprast savu zināšanu apjomu. Skolēni uzdod tādus jautājumus kā “Kas padara metodi zinātnisku?” vai "Vai vēstures zināšanas ir zinātniskas?" vai "Ar ko saprāts atšķiras no ticības?". Kurss ir paredzēts, lai mudinātu katru skolēnu pārdomāt zināšanu būtību, kritiski pārbaudot dažādus izziņas veidus (uztvere, emocijas, valoda un saprāts) un dažāda veida zināšanu avotus (zinātne, māksla, matemātiska un vēsture).
Zināšanu teorija (TOK)
Radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs (CAS)
IB diploma pretendents, kurš nav izpildījis visas IB diploma iegūšanas prasības, var saņemt DP studiju kursu atsevišķos priekšmetos iegūto vērtējumu, kā arī rezultātus par Zināšanas Teoriju, Padziļināto eseju un CAS prasībām.

EIS vidusskolas beigšanas atestātu saņem visi EIS vidusskolas skolēni, kuru 12. klases noslēgumā visos mācību priekšmetos semestra atzīmes bijušas 4 vai augstākas.
IB priekšmetu sertifikāts un EIS vidusskolas pabeigšanas dokuments:
Mūsu skola piedāvā iespēju saņemt bilingvālo IB diplomu. To piešķir skolēniem, kuri pabeidz un saņem trešās pakāpes vai augstāku atzīmi divās valodās, kas izvēlētas no valodu un literatūras DP kursa studijām.
Bilingvālais IB diploms:
Lai saņemtu IB diplomu (IBDP) Ekziperī Starptautiskajā Skolā, skolēniem ir sekmīgi jāpabeidz sešu priekšmetu kurss, trīs augstākā līmeņa un trīs standarta līmeņa priekšmeti, kā arī zināšanu teorijas (TOK) pamatkomponenti, padziļināta eseja un CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs). IB priekšmeti tiek novērtēti punktu skalā no 1 līdz 7, kur 7 ir augstākais vērtējums. Lai pretendētu uz IB diploma saņemšanu, skolēnam jāsaņem kopējais punktu skaits - 24 punkti, 6 mācību priekšmetos, vismaz 12 punkti no augstāka līmeņa priekšmetiem un vismaz 9 punkti standarta līmeņa priekšmetos. Papildus 6 priekšmetiem IB diploma pretendentiem ir jāpabeidz trīs pamatkomponentu kurss – zināšanu teorija, padziļinātā eseja un CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs).

Maksimālais punktu skaits, ko var piešķirt IB diploma pretendentam ir 45, no tiem 42 punkti tiek iegūti 6 priekšmetos, un 3 papildu punkti tiek iegūti no pamatkomponentu izpildīšanas (zināšanu teorija, padziļinātā eseja un CAS).
Eksāmeni:
Divu programmas gadu laikā diplomu kandidātiem ir jāizvirza mērķi un jāreģistrē savs progress, lai sasniegtu "mācību rezultātu". Visi DP kandidāti ir iesaistīti CAS projektā, kuram viņi plāno, izstrādā un pārdomā notikumu, kas ietver divus vai vairākus CAS virzienus.
Viena no diploma darba pamatprasībām ir CAS. Programmas mērķis ir iemācīt skolēniem uzņemties atbildību, attīstīt radošumu un sociālās iemaņas, kā arī veicināt spēju apkārtējos uztvert ar iejūtību un izpratni. To visu skolēni apgūst, iesaistoties dažādos projektos un veicot sabiedriski lietderīgo darbu. Rezultātā skolēni iemācās izvērtēt informāciju un pārliecinoši izklāstīt savu viedokli. Šīs prasmes viņus sagatavo turpmākajām studijām.
Padziļinātā eseja ir IB diploma pamatprasība. Strādājot kopā ar diplomdarba koordinatoru, diplomu kandidāti izstrādā un pabeidz neatkarīgu pētniecības projektu personīgi interesējošā jomā, kas rezultējas ar 4000 vārdu (11-14 lpp.) garu eseju. Skolēni sāk apdomāt eseju tēmas jau vairākus gadus iepriekš, vasaras brīvlaiku laikā tiek uzrakstīts darba melnraksts, un pats darbs tiek pabeigts nākamā mācību gada rudenī. Padziļinātā eseja ir iespēja skolēnam iesaistīties neatkarīgā pētniecībā, padziļināti izpētot jautājumu, kas attiecas uz kādu no viņa apgūstamajiem priekšmetiem. Tas paredzēts augsta līmeņa pētniecības un rakstīšanas prasmju, intelektuālo atklājumu un radošuma veicināšanai.
Padziļinātā eseja (EE)
IB Diploma programma ir starptautiski atzīta. To ir atzinušas vairāk kā 90 valstu universitātes. Tas ietver labākās IVY līgas universitātes pasaulē, piemēram, Hārvarda, Jēla un Stenforda.
IB Diploms:
Mūsu pansija
2021. gada rudenī mēs atklājām jauno un īpaši būvēto jaunās skolas ēku, kas piedāvā vairāk nekā 5000 m² papildu telpas, tostarp specializētas laboratorijas telpas, daudzfunkcionālās klases, mācību laboratorijas un koplietošanas telpas komandas darbam. Mūsu pansijas telpas tika veidotas tā, lai apmierinātu visas dzīves vajadzības ārpus mājām.

Ekziperī pansionā ir iekārtotas ērtas, mājīgas istabiņas 2 līdz 3 skolēniem katrā. Kopumā dzīvojamajās telpas var izmitināt līdz pat 90 skolēniem, vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Skolā-pansionā ir pieejamas tādas iespējas, kā pilna laika dzīvošana uz vietas vai uzturēšanās skolā 5 darba dienas.
Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Accept All
Cookie Settings
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.
Made on
Tilda