”izglitība”

Izglītība

”eis

Akreditācijas

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir autorizēts IB World Schools programmas partneris, kas nozīmē atbilstību visaugstākajiem starptautiskās izglītības standartiem. Apmācības pēc IB sistēmas, mūsu absolventiem pavērs plašākas iespējas turpināt izglītošanos labākajās pasaules augstskolās.

Mūsu skolu oficiāli ir atzinušas kā starptautiskās, tā arī nacionālās organizācijas. EIS ir saņēmusi Latvijas Republikas Izglītības ministrijas akreditāciju uz sešiem gadiem.

2019.gada jūnijā Starptautiskā skola Ekziperī ieguvusi Starptautiskā bakalaurāta (IB) PYP (Primary Years Programme) akreditāciju, kas dod iespējas realizēt šo starptautisko programmu saviem sākumskolas skolēniem. Programmas IB Primary Years Programme galvenais mērķis – attīstīt bērnā zinātkāri, vēlmi būt pētniekam, rosina skolniekiem uzdot un formulēt jautājumus, pētīt, izzināt un izvirzīt savas hipotēzes un idejas, kļūt par domājošiem, atsaucīgiem pilsoņiem, kas prot mijiedarboties viens ar otru un strādāt komandā. Programma, balstīta uz projektu mācīšanās koncepciju, integrē izglītības procesā lokālo un globālo problēmu apspriešanu, lai skolēni redzētu un izprastu starpdisciplināro saikni un mācītos patstāvīgi domāt, uzņemties atbildību, izzināt nacionālās un globālās problēmas reālās dzīves kontekstā.

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir Starptautiskās skolu padomes (CIS) locekle. CIS ir slavena ar mūsdienīgākajiem skolotāju sagatavošanas protokoliem, tā pastāvīgi sniedz palīdzību skolu – dalībnieču izglītības sistēmu attīstībā, veic visu šīs sitēmas skolu skolotāju kvalifikācijas eksamināciju.

Domājot par nākamajiem 10., 11. un 12. klašu audzēkņiem, skolai ir piešķirta atļauja pieņemt Kembridžas starptautisko eksāmenu (CIE), kas ļaus šiem audzēkņiem kārtot IGCSE eksāmenus, kā arī apgūt programmu Advanced Levels. Skolai ir piešķirts arī kandidātpamatskolas statuss* Starptautiskās Bakalaurāta diplomu programmas (IBDP) īstenošanai.

* Tikai skolas, kuras pilnvarojusi IB, var piedāvāt kādu no tās četrām akadēmiskajām programmām.

Pieeja mācību procesam

Spēcīga akadēmiskā bāze, kas sekmē transversālo jeb “mīksto” prasmju (soft skills) attīstību. Skola īsteno uz projektiem balstītu apmācības programmu - Project Based Learning (PBL), lai attīstītu starpdisciplinārās prasmes - komunikācijas, vadības, metakognitīvās un analītiskās prasmes, kritisko un radošo domāšanu.

PBL ir apmācību metode, kas ļauj skolēniem iegūt zināšanas un jaunas iemaņas, strādājot komandā ar projektiem noteiktā laika periodā. Skolēni patstāvīgi veic izpēti un piedāvā risinājumus, atbildot uz kompleksiem jautājumiem un risinot reālas problēmas reālā vidē.

Lai īstenotu šo pieeju EIS, mēs iekļaujam PBL gan PYP, gan vidusskolas mācību programmu plānošanas procesā. Katru gadu jūnijā mums ir divas projektu nedēļas, kuru laikā tiek apvienotas teorētiskās mācības ar reāli praktiskām projektu apmācībām. Projektu tēmas ierosina paši skolēni. Katrs projekts noslēdzas ar kopīgā komandas darba publiskajām prezentācijām, uz kurām tiek aicināti pedagogi, klases un skolas biedri, vecāki un citi pieaicināti eksperti. Mēs piedalāmies arī starptautiskos starpskolu projektos.

Skolēnu atbalsts
Nataļja Lugoveca

Skolas psihologs sniedz individuālas konsultācijas kā skolēniem, tā arī vecākiem. Tikšanos varat pieteikt jebkurā laikā, ja Jums ir jautājumi par bērna sadzīvi un mācībām skolā. Konsultācijas var būt par šādām tēmām – grūtības mācībās, attiecības klasē, attiecības ar vecākiem, bērna pašregulācija un pašattīstība. Konsultācijām jāreģistrējas iepriekš. Lūdzu, izmantojiet šo tiešsaiti. Pieņemšanas laiki pirmdienās un otrdienās sākas plkst. 8:15; ceturtdienās - plkst. 8:30.

Skolas psihologs tāpat arī strādā ar bērniem grupās un individuāli, no pamatskolas līdz vidusskolai, piedalās individuālo izglītības plānu veidošanā skolēniem.

Skolēnu sasniegumi

Mēs ar lielu prieku paziņojam, ka divi mūsu audzēkņi ne tikai piedalījās Franču valodas olimpiādes nacionālajā kārtā un sasniedza īpaši augstus kopējos rezultātus. Pēc dalības vietējā un reģionālajā līmenī Aylar S.(9.klase) un Kristina M.(6.klase) 2020. gada 8. februārī piedalījās Valsts olimpiādē, kas norisinājās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Olimpiādē piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieku, vecuma grupā no 5. līdz 12. klasēm. Aylar ieguva 3.vietu, bet Kristina – veicināšanas balvu (4.vietu) savā grupā.

2019.gada 4.decembrī Rīgas Franču licejā notika 50. jubilejas Olimpiāde franču valodā, kas kļuva par svētku debiju mūsu skolai. Pirmo reizi 6., 8. un 9. klašu skolnieki izmēģināja savus spēkus šajās prestižajās sacensībās. Mūsu franču valodas skolotāja - Jeļena Jesajana divu mēnešu garumā trenēja un iedvesmoja EIS komandu, palīdzot audzēkņiem noticēt saviem spēkiem. Ar prieku paziņojam, ka EIS 9.klases audzēkne ieguva 3.vietu, bet 8.klases audzēkne saņēma veicināšanas balvu kategorijā – franču valoda kā otrā svešvaloda.

Februāra beigās viesnīcā Semarah Lielupe Jūrmalā notika startautiskais bērnu un jauniešu šaha turnīrs Rudaga - Kaissa 2019. Turnīrā, iesācēju grupā, piedalījās 26 dalībnieki. Ekziperī starptautisko skolu pārstāvēja 6.klases audzēknis Andrejs Ugoļevs. 7 spēlēs Andrejs izcīnīja 6 punktus un ieguva 1.vietu. EIS Andreja treneris – sporta meistara kandidāts šahā un FIDE instruktors Nikolajs Kovšuns. Tāpat Andrejs pārgāja šaha skolas ceturtajā klasē. Apsveicam!

Mūsu skolēni nesen izcīnīja pirmo vietu 2018. gada “Hip-Hop Daugavpils Open” konkursā! Fantastiskās horeogrāfes un skolotājas Lindas Paulauskas vadītā Exupery komanda ir ieguvusi pirmo vietu starp iesācējiem no 15 komandām!

Exupery skolas 5. klases komanda saņēmusi 2. vietu šī gada Zinātnes dienas konkursā! Komandas dalībnieki sacentās ar studentiem no visas Latvijas. Uzdevumi bija dažādi, sākot no orientēšanās ekosistēmās līdz ķīmiskajām reakcijām un datorizētu loģikas mīklu risināšanai.

Mācību diena no 08:30 līdz 17:30
16 bērni grupā
8 bērni apakšgrupā
3 skolotāji grupā
Vīzija un filozofija
Pirmsskolas apmācību un mācību programmas “Izglītības konsultāciju pakalpojumi un risinājumi” direktoriAlain Roland & Nicolas Mathieu
Exupéry pirmsskola kopā ar vidusskolu veido starptautisku vidi, integrējot gan mācību programmā daudzas valodas, gan uzņemot skolēnus no dažādām kultūras un akadēmiskām vidēm. Mūsu uzdevums ir nodrošināt katra skolēna panākumus, sniedzot individualizētu atbalstu, piedāvājot akadēmiski spēcīgu mācību programmu un izmantojot interaktīvu pieeju mācību procesā. Bērni ir mūsu tagadne un nākotne. Mēs ik dienas cenšamies pieņemt lēmumus, pamatojoties uz veselo saprātu, empātiju un sekmējot Jūsu bērna labklājību (jo mēs paši arī esam vecāki). Ar nepacietību gaidīsim tikšanos ar Jums jau tuvākajā laikā!
Mūsu vērtības
Mūsu akadēmiskā progresa panākumi tiek nodrošināti pateicoties 3 galvenajām saistībām, kuras mēs uzņemamies mūsu skolēnu un to ģimeņu priekšā:

1. INDIVIDUĀLS ATBALSTS

Mēs izmantojam dažādas pedagoģiskas pieejas un piedāvājam personalizētu atbalstu, atbilstoši katra skolēna vajadzībām.

2. Ērta un draudzīga atmosfēra

Efektīvas skolotāju un skolēnu attiecības, speciāli pielāgotas iekārtas ar koplietošanas telpām un pārskatāma administratīvā un drošības politika palīdz mums nodrošināt drošu un draudzīgu vidi mācībām.

Pirmsskolas klašu telpas atrodas ēkas pirmajā stāvā, kas izbūvēta, lai atbilstu mazo bērnu vajadzībām. Klases ir izvietotas pa perimetru lielai daudzfunkcionālai telpai, kurā notiek kopīgās nodarbības un pasākumi.

Mūsu modernā un inovatīvā ēka ir izveidota speciāli tā, lai Jūsu bērns varētu attīstīties veselīgā vidē. Mēs sadarbojamies ar restorānu, “36.līnija”, kas nodrošinātu mūsu skolēniem unikālas un veselīgas ēdienkartes četras reizes dienā. Bērniem ar alerģijām tiek nodrošināta speciāla ēdināšana.

Exupéry pirmsskola pieliek visas pūles, lai nodrošinātu ātru un vienkāršu katra mazuļa adaptāciju no mājām uz pirmsskolas izglītību, un arī tālāk veiksmīgai un vieglai pārejai uz sākumskolu.

”draudzīga

3. STARPTAUTISKĀ MĀCĪBU PROGRAMMA

EIS pirmsskola – tie ir bērni un pasniedzēji no visas pasaules. Pateicoties mūsu pedagoģiskajai pieejai un pieredzei multivalodu izglītībā, mēs piedāvājam mācības franču, angļu, latviešu un krievu valodās.

Neskaitāmas ārpusstundu aktivitātes, veicina skolēnus attīstīt nestandarta domāšanu, kā arī mākslinieciskās, sporta un sociālās iemaņas. Mūsu mērķis ir palīdzēt vecākiem izglītot Pasaules pilsoņus, kas viegli atrod kopīgu valodu ar dažādu kultūru pārstāvjiem un ievēro cieņas, dalīšanās un daudzveidības vērtības.

Mēs cenšamies padarīt mācības aizraujošas, izaicinošas un jautras, lai visi skolēni pilnveidotu zināšanas, prasmes un intereses, kas bagātinās viņu dzīvi. Vēlamies, lai skolēni mācītos ar entuziasmu un būtu gatavi visiem 21.gadsimta izaicinājumiem.

Mūsu sniegtā izglītība būs viņu mūžizglītības un panākumu pamats. Mēs pastāvīgi pārskatām un uzlabojam savu mācību programmu, lai skolēniem būtu pieejami mācību priekšmeti, kas paplašinās viņu mācību un nākotnes iespējas.

Holistiska pieeja. Izstrādājot mācību programmu, mēs ņemam vērā visas bērnu vajadzības – kā kognitīvajā un sociālajā, tā arī fiziskajā izaugsmē. Iekļaujot jaunākos pētījumus par agrīno bērnību, spēles teoriju, aktīvo izpēti un mūsdienīgākās apmācību metodes, mēs esam izveidojuši patiesi līdzsvarotu, novatorisku un uz interesēm orientētu mācību programmu bērniem.

Pirmsskolas grupas
Ir īpašas tēmas dažādām vecuma grupām:
K1 (2.5g. — 3g.) K2 (4g.) K3 (5g.) P1 (6g.)
“Trīs lāči” Jākobs un Vilhelms Grimmi “Sarkangalvīte” Šarls Pero “Gargantija” Fransuā Rablē “Neparastie ceļojumi” Žils Verns
“Hop-o'-My-Thumb” Šarls Pero “Pelnrušķīte” Šarls Pero “Trīs musketieri” Aleksandrs Dimā “Pīters Pens” Džeimss Metjū Berijs

Mācību process

Grupas ir sadalītas pēc vecuma, un katrā grupā ir ne vairāk par 16 bērniem. Mācību procesu katrai mācību grupai vada trīs pieredzējuši skolotāji.

Franču un angļu valoda ir mūsu pirmskolas saziņas valoda. Tas ļauj bērniem viegli apgūt jaunas valodas, kā arī pielāgoties starptautiskajai videi.

Ērta un draudzīga atmosfēra

Klases telpas atrodas ekskluzīvā teritorijā, kas ir izbūvēta, lai atbilstu mazo bērnu vajadzībām. Guļamistabas ir plašas, labi aprīkotas, tajās izmantoti tikai dabiski materiāli.

TEMATI UN AKTIVITĀTES
K1 (2.5 — 3 gadi) K2 (4 gadi) K3 (5 gadi) P1 (6 gadi)
Motorikas attīstība
Sīkās un lielās motorikas attīstība
Franču valoda
Angļu valoda
Māksla
Horeogrāfija
Vingrošana
Bibliotēka
Matemātika
Latviešu valoda
Krievu valoda
Vēsture
Ģeogrāfija
Robotika
Šahs
Pieteikties tagad
”bērnudārza
Bērnudārza apskate

Mēs ar prieku Jums privāti izrādīsim mūsu bērnudārza telpas!

Būsim pagodināti atbildēt uz Jūsu jautājumiem pa tālruni + 371 266 22 777 vai e-pastu: admissions@exupery.lv.

Projekti

Drona lidojumi

Mēs uzskatām, ka tehnoloģijas spēj pārveidot to, kā cilvēki mācās. Ieejot vienā no Exupery pirmsskolas klasēm, papildus melnai tāfelei ar krītu, varam atrast dažādus izglītojošus un digitālus rīkus. Bērni atklāj un izmanto 21.gadsimta jaunākās tehnoloģijas, piemēram, planšetdatorus, programmēšanas sistēmas, 3D arhitektūru, 3D drukāšanu un dronu vadību. Uzzināt par aviācijas vēsturi un tās pirmajiem soļiem ir interesanti, bet bērni arī strādās pie īstas, savas lidojošās mašīnas izgatavošanas.

Saules sistēma

Bērni no Exupéry pirmsskolas un skolas kopā strādā pie kopēja Saules sistēmas projekta. Bērniem ir iespējas uzdot pašiem savus jautājumus, kas palīdz tiem attīstīt neatkarīgu kritisko domāšanu. Projektu darba procesā viņi iemācās patstāvīgi risināt problēmas, apgūst līdera dotības un mākslu strādāt komandā, attīsta iztēli un sīko motoriku. Darbi notiek 4.klases audzēkņu vadībā.

Pirmsskolas kalendārs
Pirmsskolas kalendārs 2019.-2020.gadam
Sākumskola

SĀKUMSKOLAS PROGRAMMA (P2 - P6)

Pamatskolas mācību programma ir veidota saskaņā ar IB pamatskolas mācību programmu (PYP). Tā ir vērsta uz bērna kā zinātnieka holistisku attīstību gan klasē, gan pasaulē kopumā. To nosaka seši globāli nozīmīgi starpdisciplināri temati, kas saistīti ar zināšanām un prasmēm, kas iegūtas no sešām jomām: matemātika, angļu valoda, māksla, fiziskā audzināšana un sociālā izglītība, zinātne un sociālās zinības.

MĀCĪBU PROCESS

Mēs nodrošinām, audzēkņu skaita ziņā, nelielas klases, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācīšanos katram skolēnam, un katru klasi vada divi pieredzējuši skolotāji.

Visas nodarbības notiek angļu valodā. Pēcpusdienā mēs veicam dažādas aktivitātes, lai veicinātu skolēnu attīstību un palielinātu viņu mijiedarbību ar angļu valodu, kas ir mācību valoda. Sākot ar 3. klasi, skolēniem tiek piedāvāts arī intensīvs angļu valodas kurss.

Kā daļu no izglītības procesa mēs piedāvājam spēcīgu atbalstu dzimtajai valodai un vietējās valodas apguvi. Par prioritātēm tiek uzskatīta vārdu krājuma palielināšana, dabiskais valodas pielietojums un rakstpratība.

Temati un aktivitātes
P2 P3 P4 P5 P6
Angļu valoda (EIS instrukcijas valoda)
Latviešu/krievu/franču kā svešvaloda
Krievu/angļu/latviešu valoda kā dzimtā valoda
Amatniecība un dizains | IT stratēģijas
Zinātne | Matemātika
Sports un veselība | Sociālās studijas
Mūzika | Māksla
PYP Time | Ētika | Klases stunda
Dejas
Pieteikties tagad
Pamatskola

Pamatskolas programma (M1 - M4)

Vecāko klašu programmā EIS ievēro gan kā Latvijas akreditācijas prasības, tā arī Starptautiskos standartus. Mūsu skolēni iegūst akadēmiskās zināšanas skolas pamatpriekšmetos, strādā ar personīgajiem projektiem un apgūst svešvalodas. Mācības notiek angļu valodā. Skolēniem, kam ir nepietiekamas angļu valodas prasmes, esam izstrādājuši efektīvu atbalsta programmu, pateicoties kurai tie ātri iesaistās mācību procesā.

Mācību process

Skolēniem tiek dotas plašas iespējas attīstīt savu izpratni. Mēs mudinām viņus piedalīties sadarbības izglītībā, kopienas informēšanā un skolēnu pašpārvaldē. Dažas tēmas ir padziļinātas, intensīvas viena priekšmeta abguvei, savukārt citas ir ilgtermiņa starpdisciplināri pētījumi.

TEMATI UN AKTIVITĀTES
M1 M2 M3 M4
Angļu valoda (EIS instrukciju valoda)
Latviešu / angļu / krievu valoda kā dzimtā valoda
Latviešu / krievu / franču kā svešvaloda
Matemātika
Māksla | Amatniecība un dizains
IT stratēģijas | Filmu uzņēmšana
Dabaszinātnes | Bioloģija
Fizika | Ķīmija
Latvijas un pasaules vēsture | Ģeogrāfija
Global Perspectives
Sports | PSHE
Pieteikties tagad
Temati un aktivitātes
M5 S1 S2
Angļu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Latviešu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Latviešu | Krievu valoda kā svešvaloda
Franču valoda kā svešvaloda
Krievu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Matemātika
Māksla un Dizains | Dizains un Tehnoloģijas
Drāma and Performance | Film
IT Stratēģija | Datorzinības
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Global Perspectives | Global Politics
Sports
Kursi tiešsaitē
Psiholoģija, Filosofija, Bizness, Grāmatvedība

Mūsu mērķis ir ne tikai starptautiskās programmas īstenošana, bet arī tādas vides radīšana, kurā mūsu skolas absolventi, izvēloties savu tālāko ceļu, iestājoties universitātē, vēlēsies atkal un atkal atgriezties Latvijā lai piedalītos jaunos skolas projektos, būt par mentoriem nākamajām audzēkņu paaudzēm un kļūtu par mūsu skolas vēstniekiem citās valstīs.

Pierakstīties jaunumu vēstkopai