”izglitība”

Skola

”eis

Akreditācijas

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir autorizēts IB World Schools programmas partneris, kas nozīmē atbilstību visaugstākajiem starptautiskās izglītības standartiem. Apmācības pēc IB sistēmas, mūsu absolventiem pavērs plašākas iespējas turpināt izglītošanos labākajās pasaules augstskolās.

Mūsu skolu oficiāli ir atzinušas kā starptautiskās, tā arī nacionālās organizācijas. EIS ir saņēmusi Latvijas Republikas Izglītības ministrijas akreditāciju uz sešiem gadiem.

2019.gada jūnijā Starptautiskā skola Ekziperī ieguvusi Starptautiskā bakalaurāta (IB) PYP (Primary Years Programme) akreditāciju, kas dod iespējas realizēt šo starptautisko programmu saviem sākumskolas skolēniem. Programmas IB Primary Years Programme galvenais mērķis – attīstīt bērnā zinātkāri, vēlmi būt pētniekam, rosina skolniekiem uzdot un formulēt jautājumus, pētīt, izzināt un izvirzīt savas hipotēzes un idejas, kļūt par domājošiem, atsaucīgiem pilsoņiem, kas prot mijiedarboties viens ar otru un strādāt komandā. Programma, balstīta uz projektu mācīšanās koncepciju, integrē izglītības procesā lokālo un globālo problēmu apspriešanu, lai skolēni redzētu un izprastu starpdisciplināro saikni un mācītos patstāvīgi domāt, uzņemties atbildību, izzināt nacionālās un globālās problēmas reālās dzīves kontekstā.

Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" ir Starptautiskās skolu padomes (CIS) locekle. CIS ir slavena ar mūsdienīgākajiem skolotāju sagatavošanas protokoliem, tā pastāvīgi sniedz palīdzību skolu – dalībnieču izglītības sistēmu attīstībā, veic visu šīs sitēmas skolu skolotāju kvalifikācijas eksamināciju.

Domājot par nākamajiem 10., 11. un 12. klašu audzēkņiem, skolai ir piešķirta atļauja pieņemt Kembridžas starptautisko eksāmenu (CIE), kas ļaus šiem audzēkņiem kārtot IGCSE eksāmenus, kā arī apgūt programmu Advanced Levels.

Sākumskola


"Ekziperī skola ir vieta, kur skolēni uzdod jautājumus, tā vietā, lai mācītos no gatavām atbildēm. Mēs vēlamies, lai bērniem būtu interesanti mācīties. Uz nākotni vērsta izglītība ir izglītība, kas ilgst mūža garumā - tās ir prasmes un iemaņas, kas piemērojamas globālajiem procesiem sabiedrībā. Tas ir pilnīgi cits izglītības process, kas nav tikai plika informācijas absorbēšana."

Marcelle van Leenen, sākumskolas un pirmsskolas vadītāja

Sākumskolas programma (P2 - P6)

Skolēni attīsta savus hobijus un prasmes, lai gūtu panākumus un veicinātu pozitīvu globālo nākotni. Tas atspoguļojas EIS programmā, un mūsu akadēmiskais personāls to ievēro, lai iedvesmotu skolēnus pētīt, atklāt pasauli un augt un attīstīties. EIS ir daļa no IB starptautiskās skolu sistēmas, un bērnudārzā kā arī sākumskolā izmanto rūpīgi izstrādātu mācību programmu, kuras pamatā ir kognitīvā attīstība. Mūsu mērķis ir, lai bērni uz skolu nāktu ar prieku un entuziasmu. IB PYP programma nodrošina pamatu šādām apmācībām - skolēni attīsta zināšanas, prasmes un izpratni, kas nepieciešamas, lai turpinātu izglītoties visa mūža garumā.

EIS skolēni spēj patstāvīgi domāt, uzdot jautājumus, izteikt savu viedokli un tajā pašā laikā izrādīt cieņu uzklausot citu viedokli. Mēs saprotam cik svarīgas mūsdienās ir arī radošās, sociālās un fiziskās spējas un attīstam bērniem tās ar skaidru mērķi uzlabot bērnu sociālās un emocionālās prasmes, lai iekļautos sabiedrībā.

Lai uzzinātu vairāk, noskatieties videoklipu:

F.A.Q.
PYP AVĪZE
Apply now
Pamatskola

Pamatskolas programma (M1 - M4)

Vecāko klašu programmā EIS ievēro gan kā Latvijas akreditācijas prasības, tā arī Starptautiskos standartus. Mūsu skolēni iegūst akadēmiskās zināšanas skolas pamatpriekšmetos, strādā ar personīgajiem projektiem un apgūst svešvalodas. Mācības notiek angļu valodā. Skolēniem, kam ir nepietiekamas angļu valodas prasmes, esam izstrādājuši efektīvu atbalsta programmu, pateicoties kurai tie ātri iesaistās mācību procesā.

Mācību process

Skolēniem tiek dotas plašas iespējas attīstīt savu izpratni. Mēs mudinām viņus piedalīties sadarbības izglītībā, kopienas informēšanā un skolēnu pašpārvaldē. Dažas tēmas ir padziļinātas, intensīvas viena priekšmeta abguvei, savukārt citas ir ilgtermiņa starpdisciplināri pētījumi.

TEMATI UN AKTIVITĀTES
M1 M2 M3 M4
Angļu valoda (EIS instrukciju valoda)
Latviešu / angļu / krievu valoda kā dzimtā valoda
Latviešu / krievu / franču kā svešvaloda
Matemātika
Māksla | Amatniecība un dizains
IT stratēģijas | Filmu uzņēmšana
Dabaszinātnes | Bioloģija
Fizika | Ķīmija
Latvijas un pasaules vēsture | Ģeogrāfija
Global Perspectives
Sports | PSHE
Pieteikties tagad
Skolēnu sasniegumi

Mēs ar lielu prieku paziņojam, ka divi mūsu audzēkņi ne tikai piedalījās Franču valodas olimpiādes nacionālajā kārtā un sasniedza īpaši augstus kopējos rezultātus. Pēc dalības vietējā un reģionālajā līmenī Aylar S.(9.klase) un Kristina M.(6.klase) 2020. gada 8. februārī piedalījās Valsts olimpiādē, kas norisinājās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Olimpiādē piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieku, vecuma grupā no 5. līdz 12. klasēm. Aylar ieguva 3.vietu, bet Kristina – veicināšanas balvu (4.vietu) savā grupā.

2019.gada 4.decembrī Rīgas Franču licejā notika 50. jubilejas Olimpiāde franču valodā, kas kļuva par svētku debiju mūsu skolai. Pirmo reizi 6., 8. un 9. klašu skolnieki izmēģināja savus spēkus šajās prestižajās sacensībās. Mūsu franču valodas skolotāja - Jeļena Jesajana divu mēnešu garumā trenēja un iedvesmoja EIS komandu, palīdzot audzēkņiem noticēt saviem spēkiem. Ar prieku paziņojam, ka EIS 9.klases audzēkne ieguva 3.vietu, bet 8.klases audzēkne saņēma veicināšanas balvu kategorijā – franču valoda kā otrā svešvaloda.

Februāra beigās viesnīcā Semarah Lielupe Jūrmalā notika startautiskais bērnu un jauniešu šaha turnīrs Rudaga - Kaissa 2019. Turnīrā, iesācēju grupā, piedalījās 26 dalībnieki. Ekziperī starptautisko skolu pārstāvēja 6.klases audzēknis Andrejs Ugoļevs. 7 spēlēs Andrejs izcīnīja 6 punktus un ieguva 1.vietu. EIS Andreja treneris – sporta meistara kandidāts šahā un FIDE instruktors Nikolajs Kovšuns. Tāpat Andrejs pārgāja šaha skolas ceturtajā klasē. Apsveicam!

Mūsu skolēni nesen izcīnīja pirmo vietu 2018. gada “Hip-Hop Daugavpils Open” konkursā! Fantastiskās horeogrāfes un skolotājas Lindas Paulauskas vadītā Exupery komanda ir ieguvusi pirmo vietu starp iesācējiem no 15 komandām!

Exupery skolas 5. klases komanda saņēmusi 2. vietu šī gada Zinātnes dienas konkursā! Komandas dalībnieki sacentās ar studentiem no visas Latvijas. Uzdevumi bija dažādi, sākot no orientēšanās ekosistēmās līdz ķīmiskajām reakcijām un datorizētu loģikas mīklu risināšanai.

EIS mēs izmantojam uz skolēniem vērstu programmu, kas ļauj viņiem izvēlēties piemērotāko mācību ceļu. 9.un 10. klasē bērni mācās pēc pazīstamās iGSCE programmas, bet vēlāk jau viņi var izvēlētiess sev piemērotāko - IB vai A Levels programmu.

Temati un aktivitātes
M5 S1 S2
Angļu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Latviešu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Latviešu | Krievu valoda kā svešvaloda
Franču valoda kā svešvaloda
Krievu valoda un Literatūra (kā 1. valoda)
Matemātika
Māksla un Dizains | Dizains un Tehnoloģijas
Drāma and Performance | Film
IT Stratēģija | Datorzinības
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Global Perspectives | Global Politics
Sports
Kursi tiešsaitē
Psiholoģija, Filosofija, Bizness, Grāmatvedība
Pieteikties tagad
Pierakstīties jaunumu vēstkopai