”izglitība”

Skola

”eis

Akreditācijas un
programmas

Kā starptautiskā skola mēs esam iesaistījušies procesos, kas palīdz mums pilnveidoties un attīstīties saskaņā ar valsts un starptautiskajiem standartiem.

Exupery Starptautiskā skola ir pilnībā autorizēta Starptautiskā bakalaurāta (IB) skola, kas šobrīd piedāvā Pamatskolas programmu (IB PYP) pirmsskolas un sākumskolas skolēniem, kā arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (IB DP) vidusskolas klašu skolēniem. Pamatskolas vecuma posmā piedāvājam Apvienotās Karalistes IGCSE programmu, kas noslēdzas ar pārbaudes darbiem 10.klasē.

Skola ir arī Starptautisko skolu padomes (NVS) un Skolu-pansionu asociācijas (BSA) locekle, kas nosaka augstus standartus Exupery skolas-pansiona skolēnu mācību procesa organizēšanai un izmitināšanai.

Papildus starptautiskajām atļaujām EIS ir ieguvusi Latvijas Izglītības ministrijas akreditāciju. Tas nozīmē, ka mūsu skolēniem tiek nodrošināta izglītība, ko oficiāli atzīst gan valsts, gan starptautiskās institūcijas.

2021. gadā Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienests mūsu skolai piešķīra oficiālu starptautisko skolu statusu. Šis statuss dod skolēniem iespēju mācīties pēc starptautiskām izglītības programmām angļu valodā un saņemt starptautiskus diplomus, kas ir atzīti Latvijā un citās pasaules valstīs.

Sākumskola


"Ekziperī sākumskola ir vieta, kur bērni caur daudzām, uz rotaļām balstītām aktivitātēm un kvalitatīvu mācību saturu, var izbaudīt savu bērnību. Uz izzināšanas koncepcijām balstītas pieejas ļauj mūsu skolēniem sasniegt augstus rezultātus un izbaudīt mācību un mācīšanās procesu. Ekziperī skolas audzēkņi aug šajā starptautiski domājošajā vidē, zinot ka viņi ir vērtīgi un novērtēti."

Kristina Potapova, Ekziperī sākumskolas un bērnudārza direktore, PYP koordinatore

Sākumskolas programma (1. - 5. klase)

Skolēni attīsta un īsteno savas aizraušanās, lai gūtu panākumus un veicinātu pozitīvu globālo nākotni. Ekziperī sākumskolā tas atspoguļojas mūsu skolēnu, darbinieku un mācību programmās, kas izaicina un iedvesmo mūsu audzēkņus izpētīt, atklāt un tālāk attīstīties. Kopš 2019. gada EIS ir atļauts īstenot IB pamatskolas mācību programmu. Skolas mācību programma apvieno IB PYP (International Baccalaureate Primary Years Programme) un Kembridžas pamatizglītības programmas, lai pārliecinātos, ka mūsu spēcīgā akadēmiskā mācību programma tiek balstīta uz izzināšanas koncepcijām balstītu pieeju. Mūsu mērķis ir sākumskolas audzēkņos radīt vēlmi katru dienu nākt uz skolu un mācīties ar aizrautību. Ekziperī Starptautiskajā Skolā skolēni attīsta savas zināšanas, prasmes un izpratni, kas būs nepieciešamas, lai sagatavotu viņus mācīšanās procesam visas dzīves garumā.

EIS skolēnos tiek attīstīta spēja patstāvīgi domāt, uzdot izzinošus jautājumus, izteikt savu viedokli un vienlaikus izrādīt cieņu pret apkārtējo viedokli. Ekziperī Starptautiskā Skola arī balstās un uzsver radošo, sociālo un fizisko jomu nozīmi mācību procesā. Skola ar skaidru mērķi vēlas attīstīt bērnu sociālās un emocionālās prasmes, lai viņi droši varētu orientēties apkārtējā vidē.

Pieteikties tagad

Lai uzzinātu vairāk, noskatieties videoklipu:

F.A.Q.
Apply now
Pamatskola

Pamatskolas programma (6. - 9. klase)

Ekziperī Starptautiskas Skolas (EIS) vecāko klašu audzēkņiem mācību process notiek saskaņā ar starptautisko mācību programmu, kas atbilst vietēji akreditētu programmu un starptautisko standartu prasībām. Mūsu mācību programma balstītās mācību procesā, kas stimulē un iedvesmo audzēkņus atrast savus mērķus un aizraušanās un sniedz arī atbalstu, ļaujot attīstīt un atklāt savas stiprās puses. Skolēni attīsta daudzpusīgas kognitīvās stratēģijas, lai pilnveidotu savu izpratni par mācībām un valodas atbilstošu pielietojumu. Skolas izveidotā pēcskolas aktivitāšu programma savstarpēji saistīta un neatņemama vidusskolas dzīves sastāvdaļa, kurā audzēkņi gūst iespēju kļūt neatkarīgiem, izrādīt līderību, vai saņemt skolas piešķirto izcilības stipendiju.

Ekziperī skola nodrošina ļoti saistošu, bagātīgu un daudzveidīgu studiju pieredzi, kas dod iespēju skolēniem attīstīt savas prasmes un iemaņas, lai maksimāli izmantotu 21. gadsimta izaicinājumus. Mūsu skolotāju profesionalitāte izaicina skolēnus un iedvesmo viņus iziet ārpus savas komforta zonas, lai veidotu starpdisciplināras saiknes un attīstītu gan mācību priekšmetu, gan Izziņas un sapratnes prasmes. Mazais skolēnu skaits klasēs ļauj izmantot individuālu pieeju katram audzēknim, tādējādi nodrošinot, ka mūsu skolēnu stiprās individuālās puses tiek identificētas un atbalstītas.

Mūsu skolēniem ir unikāla iespēja apgūt mācību priekšmetu "Latvian Studies", kura mērķis ir iepazīties ar latviešu valodu un kultūru. Kursu izstrādāja Ekziperī Starptautiskā Skola atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem un ietver Latvijas kultūras, valodas un vēstures, kā arī ģeogrāfijas apguvi.

Pieteikties tagad

Starptautiskais Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts (IGCSE)

9.klasē EIS skolēni sāk apgūt divu gadu IGCSE studiju kursu, kuru ir akreditējusi Cambridge Assessment International Education. Studiju kurss jākārto: Angļu valodā, Matemātikā, Zinātnē, Informātikā un Datortehnoloģijā (IKT) un Globālajās perspektīvās. Tā ir saturiski bagāta programma, kas izstrādāta, lai sagatavotu skolēnus tālākām studijām neatkarīgi no viņu atrašanās vietas pasaulē. Programma iepazīstina skolēnus ar vairākām savstarpēji saistītām mācību disciplīnām, sagatavojot viņus vidusskolai.

IGCSE eksāmeni un pamatskolas pabeigšanas dokuments

Nokārtojot piecus IGCSE eksāmenus M4 klasē, Ekziperī Starptautiskās Skolas skolēni iegūst Starptautisko Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikātu (IGCSE). Papildus starptautiskajām izglītības programmu pilnvarām EIS ir ieguvusi Latvijas Izglītības ministrijas akreditāciju. Tas nozīmē, ka mūsu skolēniem tiek nodrošināta izglītība, kuru formāli atzīst gan nacionālās, gan starptautiskās institūcijas. IGCSE ir pasaulē populārākā starptautiskā izglītības programma 14–16 gadus veciem jauniešiem, kas tiek izmantota vairāk nekā 160 valstīs. Universitātes visā pasaulē un nākamie darba devēji, atzīst IGCSE kā akadēmisko spēju pierādījumu.

Pieteikties tagad
Skolēnu sasniegumi

In November 2021, more than 2000 students participated in the fifty-first English Language State Olympiad in Latvia. The Olympiad was held for the first time using the "Examus" monitoring tool. It was used to monitor the participant's honest behavior during the Olympics, thus, audio, video, and desktop analysis was performed, as well as visuals of the identity document.
The Olympiad lasted 180 minutes and students solved challenging tasks on grammar, vocabulary, and pronunciation. We are proud to announce Year 10 students from Exupery International School who took honorable places in the second round of the Olympiad for Years 10-12.
Karina - 2nd place;
Estere – 3rd place;
Karlina Merija - 3rd place.

Mēs ar lielu prieku paziņojam, ka divi mūsu audzēkņi ne tikai piedalījās Franču valodas olimpiādes nacionālajā kārtā un sasniedza īpaši augstus kopējos rezultātus. Pēc dalības vietējā un reģionālajā līmenī Aylar S.(9.klase) un Kristina M.(6.klase) 2020. gada 8. februārī piedalījās Valsts olimpiādē, kas norisinājās Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Olimpiādē piedalījās vairāk nekā 250 dalībnieku, vecuma grupā no 5. līdz 12. klasēm. Aylar ieguva 3.vietu, bet Kristina – veicināšanas balvu (4.vietu) savā grupā.

2019.gada 4.decembrī Rīgas Franču licejā notika 50. jubilejas Olimpiāde franču valodā, kas kļuva par svētku debiju mūsu skolai. Pirmo reizi 6., 8. un 9. klašu skolnieki izmēģināja savus spēkus šajās prestižajās sacensībās. Mūsu franču valodas skolotāja - Jeļena Jesajana divu mēnešu garumā trenēja un iedvesmoja EIS komandu, palīdzot audzēkņiem noticēt saviem spēkiem. Ar prieku paziņojam, ka EIS 9.klases audzēkne ieguva 3.vietu, bet 8.klases audzēkne saņēma veicināšanas balvu kategorijā – franču valoda kā otrā svešvaloda.

Februāra beigās viesnīcā Semarah Lielupe Jūrmalā notika startautiskais bērnu un jauniešu šaha turnīrs Rudaga - Kaissa 2019. Turnīrā, iesācēju grupā, piedalījās 26 dalībnieki. Ekziperī starptautisko skolu pārstāvēja 6.klases audzēknis Andrejs Ugoļevs. 7 spēlēs Andrejs izcīnīja 6 punktus un ieguva 1.vietu. EIS Andreja treneris – sporta meistara kandidāts šahā un FIDE instruktors Nikolajs Kovšuns. Tāpat Andrejs pārgāja šaha skolas ceturtajā klasē. Apsveicam!

Mūsu skolēni nesen izcīnīja pirmo vietu 2018. gada “Hip-Hop Daugavpils Open” konkursā! Fantastiskās horeogrāfes un skolotājas Lindas Paulauskas vadītā Exupery komanda ir ieguvusi pirmo vietu starp iesācējiem no 15 komandām!

Exupery skolas 5. klases komanda saņēmusi 2. vietu šī gada Zinātnes dienas konkursā! Komandas dalībnieki sacentās ar studentiem no visas Latvijas. Uzdevumi bija dažādi, sākot no orientēšanās ekosistēmās līdz ķīmiskajām reakcijām un datorizētu loģikas mīklu risināšanai.

Vidusskola

(10. - 12.klase)

10.klase

Ekziperī Starptautiskajā skolā mēs izmantojam individuālu pieeju katram skolēnam, kura ļauj skolēniem izvēlēties sev piemērotāko programmu. 10. klasē tiek piedāvāti priekšmeti, kuri palīdz studentiem iepazīties ar IB mācību programmu. Šī programmas daļa palīdz rūpīgi sagatavoties un arī atvieglo pāreju uz Starptautisko bakalaura diplomu programmu (IBDP).

10.klasē, mācību gada beigās skolēni kārto paplašinātos IGCSE eksāmenus: Coordinated Science, Matemātikā, Angļu valodā un literatūrā. IGCSE ir viena no pieprasītākajām un atzītākajām kvalifikācijas programmām pasaulē. To atzīst koledžas un universitātes visā pasaulē. Paplašinātā studiju programma piedāvā daudz izaicinošāku priekšmetu saturu skolēniem, kuru mērķis ir iegūt atzīmes no A* līdz E.

IB diplomu programma (IBDP) Ekziperī Starptautiskajā Skolā
(11. un 12. klase)

Starptautiskā bakalaura diploma programma (IB DP) ir visaptveroša un padziļināta mācību programma 11. un 12. klases skolēniem, kurai dod priekšroku universitāšu sagatavošanās programmas visā pasaulē. IB diploma programmas kandidāti koncentrējas uz sešām galvenajiem virzieniem: dzimtā skolēna valoda, pirmā svešvaloda, sociālās zinātnes, dabaszinātnes, matemātika un māksla. Papildu obligāto jomu vidū iekļauta arī zināšanu teorija (TOK), zinātniskais darbs un CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs). Programma ir plaši pazīstama ar akadēmiski izaicinošiem eksāmeniem un koncentrēšanos uz studentu patstāvīgo darbu, individuālo izpēti un iemaņu attīstību. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mūsu IB DP programmas koordinatoru un apmeklējiet IB DP programmas mājaslapu.

Zināšanu teorija (TOK)

Zināšanu teorija (TOK) ir IB programmas stūrakmens. Kā viena no IB diploma pamatprasībām TOK ir starpdisciplināra nodarbība, kas paredzēta, lai palīdzētu skolēniem uzdodot pareizus jautājumus mācīties jautāt un saprast savu zināšanu apjomu. Skolēni uzdod tādus jautājumus kā “Kas padara metodi zinātnisku?” vai "Vai vēstures zināšanas ir zinātniskas?" vai "Ar ko saprāts atšķiras no ticības?". Kurss ir paredzēts, lai mudinātu katru skolēnu pārdomāt zināšanu būtību, kritiski pārbaudot dažādus izziņas veidus (uztvere, emocijas, valoda un saprāts) un dažāda veida zināšanu avotus (zinātne, māksla, matemātiska un vēsture).

Radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs (CAS)

Viena no diploma darba pamatprasībām ir CAS. Programmas mērķis ir iemācīt skolēniem uzņemties atbildību, attīstīt radošumu un sociālās iemaņas, kā arī veicināt spēju apkārtējos uztvert ar iejūtību un izpratni. To visu skolēni apgūst, iesaistoties dažādos projektos un veicot sabiedriski lietderīgo darbu. Rezultātā skolēni iemācās izvērtēt informāciju un pārliecinoši izklāstīt savu viedokli. Šīs prasmes viņus sagatavo turpmākajām studijām.

Divu programmas gadu laikā diplomu kandidātiem ir jāizvirza mērķi un jāreģistrē savs progress, lai sasniegtu "mācību rezultātu". Visi DP kandidāti ir iesaistīti CAS projektā, kuram viņi plāno, izstrādā un pārdomā notikumu, kas ietver divus vai vairākus CAS virzienus.

Padziļinātā eseja (EE)

Padziļinātā eseja ir IB diploma pamatprasība. Strādājot kopā ar diplomdarba koordinatoru, diplomu kandidāti izstrādā un pabeidz neatkarīgu pētniecības projektu personīgi interesējošā jomā, kas rezultējas ar 4000 vārdu (11-14 lpp.) garu eseju. Skolēni sāk apdomāt eseju tēmas jau vairākus gadus iepriekš, vasaras brīvlaiku laikā tiek uzrakstīts darba melnraksts, un pats darbs tiek pabeigts nākamā mācību gada rudenī. Padziļinātā eseja ir iespēja skolēnam iesaistīties neatkarīgā pētniecībā, padziļināti izpētot jautājumu, kas attiecas uz kādu no viņa apgūstamajiem priekšmetiem. Tas paredzēts augsta līmeņa pētniecības un rakstīšanas prasmju, intelektuālo atklājumu un radošuma veicināšanai.

 • Eksāmeni:

Lai saņemtu IB diplomu (IBDP) Ekziperī Starptautiskajā Skolā, skolēniem ir sekmīgi jāpabeidz sešu priekšmetu kurss, trīs augstākā līmeņa un trīs standarta līmeņa priekšmeti, kā arī zināšanu teorijas (TOK) pamatkomponenti, padziļināta eseja un CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs). IB priekšmeti tiek novērtēti punktu skalā no 1 līdz 7, kur 7 ir augstākais vērtējums. Lai pretendētu uz IB diploma saņemšanu, skolēnam jāsaņem kopējais punktu skaits - 24 punkti, 6 mācību priekšmetos, vismaz 12 punkti no augstāka līmeņa priekšmetiem un vismaz 9 punkti standarta līmeņa priekšmetos. Papildus 6 priekšmetiem IB diploma pretendentiem ir jāpabeidz trīs pamatkomponentu kurss – zināšanu teorija, padziļinātā eseja un CAS (radošums, fiziskās aktivitātes un sabiedriskā labuma darbs).

Maksimālais punktu skaits, ko var piešķirt IB diploma pretendentam ir 45, no tiem 42 punkti tiek iegūti 6 priekšmetos, un 3 papildu punkti tiek iegūti no pamatkomponentu izpildīšanas (zināšanu teorija, padziļinātā eseja un CAS).

 • IB diploms:

IB Diploma programma ir starptautiski atzīta. To ir atzinušas vairāk kā 90 valstu universitātes. Tas ietver labākās IVY līgas universitātes pasaulē, piemēram, Hārvarda, Jēla un Stenforda.

 • Bilingvālais IB diploms:

Mūsu skola piedāvā iespēju saņemt bilingvālo IB diplomu. To piešķir skolēniem, kuri pabeidz un saņem trešās pakāpes vai augstāku atzīmi divās valodās, kas izvēlētas no valodu un literatūras DP kursa studijām.

 • IB priekšmetu sertifikāts un EIS vidusskolas pabeigšanas dokuments:

IB diploma pretendents, kurš nav izpildījis visas IB diploma iegūšanas prasības, var saņemt DP studiju kursu atsevišķos priekšmetos iegūto vērtējumu, kā arī rezultātus par Zināšanas Teoriju, Padziļināto eseju un CAS prasībām.

EIS vidusskolas beigšanas atestātu saņem visi EIS vidusskolas skolēni, kuru 12. klases noslēgumā visos mācību priekšmetos semestra atzīmes bijušas 4 vai augstākas.

Mūsu pansija

2021. gada rudenī mēs atklājām jauno un īpaši būvēto jaunās skolas ēku, kas piedāvā vairāk nekā 5000 m² papildu telpas, tostarp specializētas laboratorijas telpas, daudzfunkcionālās klases, mācību laboratorijas un koplietošanas telpas komandas darbam. Mūsu pansijas telpas tika veidotas tā, lai apmierinātu visas dzīves vajadzības ārpus mājām.

Ekziperī pansionā ir iekārtotas ērtas, mājīgas istabiņas 2 līdz 3 skolēniem katrā. Kopumā dzīvojamajās telpas var izmitināt līdz pat 90 skolēniem, vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Skolā-pansionā ir pieejamas tādas iespējas, kā pilna laika dzīvošana uz vietas vai uzturēšanās skolā 5 darba dienas.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

Pieteikties tagad
Ēdienkarte

Ikdienas maltītes un kopā būšanas prieks. EIS mēs rūpējamies par visiem mūsu kopienas locekļiem. Veselīga pārtika ir svarīga mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Katru dienu skolēniem tiek nodrošinātas brokastis un pusdienas, kurās tiem tiek piedāvātas zupas, otrais ēdiens un salāti, ko uz vietas gatavo vietējais godalgotais restorāns “36.Līnija”.

Ēdināšana EIS:

 • Svaigi un bagātīgi, bioloģiski iegūti pārtikas produkti no vietējiem piegādātājiem;
 • Speciāli izveidota ēdienkarte visiem audzēkņiem ar uztura ierobežojumiem.
 • Skolas ēdienkarte (19.09.2022. - 23.09.2022.)

  Bērnudārza ēdienkarte (19.09.2022. - 23.09.2022.)

  Vielas vai produkti, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību

  ”gardi
  Pierakstīties jaunumu vēstkopai