PIRMSSKOLA

bērnudārzs no 1,5 līdz 6 gadiem
dzimtās valodas atbalsts ikoniņa
Pārdomāta mācību telpa
Dzimtās valodas atbalsts (latviešu, krievu)
mācību telpa bērnudārzā ikoniņa
Mācības angļu valodā IB PYP programmas ietvaros
Bērnudārzs no 1,5 līdz 6 gadiem
mācības angļu valodā ikoniņa
bērnudārzs ikoniņa
Nelielas grupas - līdz 16 bērniem katrā
bērnudārza darba laiks ikoniņa
nelielas grupas bērnudārzā ikoniņa
Darba laiks: no pl.08:30 – 17:15. Pieejama pagarinātās dienas grupa līdz pl.19:00
emocionālā intelekta attīstība ekziperī bērnudārzā
Emocionālā inteliģence
Strādājot ar maziem bērniem, īpašu uzmanību pievēršam emocionālās inteliģences attīstībai. Mūsu audzēkņi rotaļu formā apgūst emociju atpazīšanas prasmes, mācās izprast citu cilvēku vēlmes, motivāciju un nodomus, kā arī savas personīgās jūtas.
daudzpusīga attīstība ekziperī bērnudārzā
Daudzpusīga attīstība
Ikdienas mācību nodarbībās mūsu skolēni aktīvi izzina apkārtējo pasauli, daudz rotaļājas un attīsta savas radošās spējas. Mēs mācām bērniem uzdot jautājumus un meklēt uz tiem atbildes, veicinot viņu patstāvības attīstību.
rūpes par bērnu veselību un drošību
Veselība un drošība
Bērnudārza audzēkņu drošība un veselība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Bērnu labsajūtu ik dienu uzrauga pieredzējusi medmāsa. Bērnudārza diennakts apsardze un videonovērošanas sistēma vienmēr ir sardzē, rūpējoties par bērnu drošību.
daudzpusīga attīstība ekziperī bērnudārzā
Daudzpusīga attīstība
Ikdienas mācību nodarbībās mūsu skolēni aktīvi izzina apkārtējo pasauli, daudz rotaļājas un attīsta savas radošās spējas. Mēs mācām bērniem uzdot jautājumus un meklēt uz tiem atbildes, veicinot viņu patstāvības attīstību.
emocionālā intelekta attīstība ekziperī bērnudārzā
Emocionālā inteliģence
Strādājot ar maziem bērniem, īpašu uzmanību pievēršam emocionālās inteliģences attīstībai. Mūsu audzēkņi rotaļu formā apgūst emociju atpazīšanas prasmes, mācās izprast citu cilvēku vēlmes, motivāciju un nodomus, kā arī savas personīgās jūtas.
rūpes par bērnu veselību un drošību ekziperī bērnudārzā
Health and Safety
Bērnudārza audzēkņu drošība un veselība ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. Bērnu labsajūtu ik dienu uzrauga pieredzējusi medmāsa. Bērnudārza diennakts apsardze un videonovērošanas sistēma vienmēr ir sardzē, rūpējoties par bērnu drošību.

Pirmsskolas mācību programma

Mācības bērnudārzā sākas jau no 1,5 gadu vecuma un turpinās līdz 6 gadu vecumam, saskaņā ar Starptautiskā Bakalaurāta Sākumskolas programmu (IB PYP – IB Primary Years Programme).

Pirmsskolas programma - IB PYP, aptver daudzus priekšmetus un ir pielāgota atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām, tādējādi veicinot viņu konceptuālās domāšanas attīstību. Programma ir vērsta uz pirmsskolas vecuma bērnu personīgo izaugsmi, un tā kalpo kā piemērs vadošajām izglītības praksēm pasaulē.

Mācības Ekziperī bērnudārzā ir aizraujošs process, kurā audzēkņi paši ir pētnieki, bet skolotāji un asistenti ir viņu ceļveži zināšanu pasaulē. Šeit bērni apgūst ne tikai nepieciešamās prasmes, bet arī vērtīgu pieredzi, kas viņiem paliks visa mūža garumā.

Vairāk par programmu IB PYP (IB Primary Years Programme) jūs varat uzzināt oficiālajā tīmekļa vietnē.
daudzpusīga attīstība ekziperī pirmsskolā
Daudzpusīga attīstība

Ekziperī bērnudārza audzēkņi iegūst izglītību ņemot vērā viņu vecuma īpatnības un individuālās spējas. Mūsu izglītības programmas tēmas ir interesantas un pieejamas bērnu izpratnei.

Kontekstuālā mācīšanās veido saiknes starp visām tēmām un mācību priekšmetiem, kas tiem piešķir papildu dziļumu un nozīmi. Mūsu programma ne tikai bagātina bērnus ar akadēmiskām un radošām zināšanām, bet arī stiprina viņu emocionālo inteliģenci, attīstot pozitīvās dzīves vērtības.

Ikdienas nodarbību laikā mūsu audzēkņi aktīvi izzina apkārtējo pasauli, daudz rotaļājas un attīsta savas radošās spējas. Mēs veidojam draudzīgu, drošu un katra bērna patstāvības prasmju attīstību veicinošu vidi.
daudzpusīga attīstība ekziperī pirmsskolā
Daudzpusīga attīstība

Ekziperī bērnudārza audzēkņi iegūst izglītību ņemot vērā viņu vecuma īpatnības un individuālās spējas. Mūsu izglītības programmas tēmas ir interesantas un pieejamas bērnu izpratnei.

Kontekstuālā mācīšanās veido saiknes starp visām tēmām un mācību priekšmetiem, kas tiem piešķir papildu dziļumu un nozīmi. Mūsu programma ne tikai bagātina bērnus ar akadēmiskām un radošām zināšanām, bet arī stiprina viņu emocionālo inteliģenci, attīstot pozitīvās dzīves vērtības.

Ikdienas nodarbību laikā mūsu audzēkņi aktīvi izzina apkārtējo pasauli, daudz rotaļājas un attīsta savas radošās spējas. Mēs veidojam draudzīgu, drošu un katra bērna patstāvības prasmju attīstību veicinošu vidi.

Homeroom time - rotaļīgas aktivitātes ar grupas skolotāju, vērstas uz runas attīstību, matemātikas jēdzienu, dabaszinību un zinātnes iepazīšanu, vērtību un emocionālās inteliģences veidošanu.

Specialist classes – sporta, jaunrades, mūzikas, franču un latviešu valodas nodarbības. Atbalsts dzimtās valodas apguvei.

Outside time – ikdienas pastaigas svaigā gaisā palīdz stiprināt imūnsistēmu, ietekmē miega kvalitāti, apetīti un koncentrēšanās spējas. Bērnus uz ielas vienmēr uzrauga audzinātāji.

Library lessons - nodarbības bibliotēkā notiek, lai iepazīstinātu bērnus ar bibliotēkas koncepciju un grāmatu lietošanas noteikumiem, un tās ir vērstas uz to, lai attīstītu interesi par lasīšanu.

Field trips – regulāras tematiskās ekskursijas pa Latviju, apgūstamo tēmu ietvaros, palīdz dinamiskajā mācību priekšmetu apguvē un ļauj labāk izprast mācību materiāli, paplašinot bērnu redzesloku.
Dienas programmā:
Emocionālās inteliģences attīstība

Emocionālajai inteliģencei - spējai izprast un izteikt savas emocijas, ir svarīga loma mūsu dzīvē. Savu jūtu apzināšanās, spēja atšķirt apkārtējo emocijas, individuālās un komandas darba prasmes, spēja risināt konfliktus un domāt kritiski – visas šīs īpašības ir nepieciešamas līdzsvarotai un produktīvai dzīvei. Šīs prasmes, tāpat kā jebkuras citas, tiek attīstītas caur mācībām un praksi.

Mēs, Ekziperī bērnudārzā, sākam attīstīt bērnu emocionālo inteliģenci no 1,5 gada vecuma ar Kimochis Early Childhood izglītības programmas palīdzību, kas ļauj bērniem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai pārvaldītu emocijas, izrādītu rūpes par citiem, veidot pozitīvas attiecības, pieņemt atbildīgus lēmumus un risinājumus sarežģītās situācijās.

ekziperī bērnudārzā attīstam bērnu emocionālo inteliģenci
Emocionālās inteliģences attīstība

Emocionālajai inteliģencei - spējai izprast un izteikt savas emocijas, ir svarīga loma mūsu dzīvē. Savu jūtu apzināšanās, spēja atšķirt apkārtējo emocijas, individuālās un komandas darba prasmes, spēja risināt konfliktus un domāt kritiski – visas šīs īpašības ir nepieciešamas līdzsvarotai un produktīvai dzīvei. Šīs prasmes, tāpat kā jebkuras citas, tiek attīstītas caur mācībām un praksi.

Mēs, Ekziperī bērnudārzā, sākam attīstīt bērnu emocionālo inteliģenci no 1,5 gada vecuma ar Kimochis Early Childhood izglītības programmas palīdzību, kas ļauj bērniem iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai pārvaldītu emocijas, izrādītu rūpes par citiem, veidot pozitīvas attiecības, pieņemt atbildīgus lēmumus un risinājumus sarežģītās situācijās.

ekziperī bērnudārzā attīstam bērnu emocionālo inteliģenci
Dodiet savam draugam otro iespēju un esiet labsirdīgi.

Esiet drosmīgi un atzīstiet savas kļūdas, ja kaut kas noiet greizi.
Pamatprincipi jaunāko bērnu mācīšanai Kimochis programmā:
Izmantojiet laipnus, nevis aizvainojošus vārdus.

Gaidiet labāko gan no citiem, gan no sevis.
Virtuālā tūre EIS pirmsskolā
Skolotāji pirmsskolā
Mūsu bērnudārzā strādā pieredzējuši un gādīgi pedagogi no dažādām valstīm, kā arī kvalificēta skolēnu atbalsta komanda – logopēds, psihologs un sociālais darbinieks. Katrā grupā ir skolotāja, skolotāja palīgs un aukle. Angļu valodas (ELL) skolotāju komanda palīdz vecāko grupu bērniem apgūt angļu valodu papildus pamata mācību programmai. Skolotāji - speciālisti vada mākslas, sporta, mūzikas nodarbības, kā arī māca latviešu, krievu un franču valodas.
 • Ilvita Veinšteine
  Preschool Homeroom
  Teacher
 • Ingrīda Martinsone
  Preschool Homeroom
  Teacher
 • Mathieu Chazel
  French Language Teacher
 • Barbara Henry
  Music Teacher
Dienas kārtība
Rīta aplis
Pateicoties rīta kopāsanākšanām un apspriedēm aplī, mēs veidojam savstarpējas sapratnes un mijiedarbības atmosfēru grupā - bērni sasveicinās viens ar otru, dzied dziesmas, apspriež laikapstākļus, pēta kalendāru un sadala dienas pienākumus.
Vakara aplis
Vakara tikšanās un diskusijas aplī sniedz bērniem iespēju aizdomāties par aizvadīto dienu, dalīties ar jaunām zināšanām un iespaidiem. Tas arī mudina bērnus mijiedarboties un diskutēt kā grupai, ļaujot viņiem dalīties ar to, kas viņiem patika vislabāk.
Nodarbības grupā
Nodarbībās tiek apgūti pamata priekšmeti – matemātika, valodas, dabas zinības, kā arī sociālo prasmju attīstīšana caur rotaļām. Bērni mācās lasīt, rakstīt un skaitīt jau no agras bērnības – apvienojot sīko motoriku ar valodas attīstību un Montesori rotaļu materiālus ar matemātikas jēdzieniem, turpinot ar Jolly phonics programmu un glītrakstīšanu.
Visas nodarbības un mācību priekšmeti ir iekļauti vienotā izglītības procesā vienā no četrām tēmām, kuras bērni apgūst divus mēnešus. Tas ļauj audzēkņiem labāk izprast un apgūt informāciju, veicinot harmonisku un daudzpusīgu attīstību.
Radošās nodarbības
Ar dažādu mācību paņēmienu palīdzību bērni attīsta sīko motoriku, iztēli, radošumu. Tāpat viņi iepazīst pasaulslavenus māksliniekus un veido darbus viņu stilā.
Valodu apguve
Valodu apguvei ir liela nozīme bērnu attīstībā, un dzimtā valoda ir zināšanu apguves pamats. Ekziperī bērnudārzā mēs īpašu uzsvaru liekam uz katra bērna dzimtās valodas atbalstīšanu. Pieredzējuši skolotāji palīdz bērniem padziļināti apgūt dzimto valodu, paplašināt vārdu krājumu, pareizi veidot teikumus, apgūt gramatiku, kā arī attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
Vecākajās grupās bērniem tiek dota iespēja papildus apgūt svešvalodu pēc izvēles - franču vai latviešu (ja tā nav dzimtā valoda). Valodu apguve notiek rotaļas formātā. Piemēram, pasaku izmantošana franču valodas stundās palīdz radīt aizraujošu atmosfēru un iedvesmo bērnus aktīvi apgūt šo valodu.
Nodarbības bibliotēkā
Mūsu skolā ir divas bibliotēkas, kurās ir vairāk nekā 20 tūkstoši grāmatu četrās valodās – latviešu, angļu, franču un krievu. Bērnudārza audzēkņiem bibliotēkā mēs rīkojam grupu lasīšanas nodarbības. Šo aktivitāšu laikā bērni apgūst sociālās prasmes, uzlabo lasītprasmi un pilnveido kognitīvās spējas.
Sports
Aizraušanās ar sportu jau no mazotnes ir ļoti svarīga. Sports ne tikai stiprina bērnu fizisko veselību, bet arī attīsta koordināciju, kā arī palīdz veidot pašdisciplīnu un uzlabot koncentrēšanos. Rīta vingrošana, spēles brīvā dabā gan telpās, gan ārā, kā arī sporta pasākumi – tas viss ir daļa no mūsu pieejas katra bērna harmoniskai attīstībai.
Ārpusskolas pulciņi
Dienas otrajā pusē saviem audzēkņiem mēs piedāvājam plašu ārpusskolas aktivitāšu izvēli – šahs, mākslas nodarbības, baleta studija, mūzikas nodarbības.
Cooking in Exupery Preschool
At our school, we host cooking activities for various age groups bi-weekly. These sessions offer invaluable learning opportunities, teaching children essential skills such as teamwork, decision-making, nutrition, and healthy eating habits. Moreover, cooking fosters interdisciplinary learning, incorporating elements of science, language, math, and creativity, while providing practical knowledge in food preparation.
Rīta aplis
Pateicoties rīta kopāsanākšanām un apspriedēm aplī, mēs veidojam savstarpējas sapratnes un mijiedarbības atmosfēru grupā - bērni sasveicinās viens ar otru, dzied dziesmas, apspriež laikapstākļus, pēta kalendāru un sadala dienas pienākumus.
Vakara aplis
Vakara tikšanās un diskusijas aplī sniedz bērniem iespēju aizdomāties par aizvadīto dienu, dalīties ar jaunām zināšanām un iespaidiem. Tas arī mudina bērnus mijiedarboties un diskutēt kā grupai, ļaujot viņiem dalīties ar to, kas viņiem patika vislabāk.
Nodarbības grupā
Nodarbībās tiek apgūti pamata priekšmeti – matemātika, valodas, dabas zinības, kā arī sociālo prasmju attīstīšana caur rotaļām. Bērni mācās lasīt, rakstīt un skaitīt jau no agras bērnības – apvienojot sīko motoriku ar valodas attīstību un Montesori rotaļu materiālus ar matemātikas jēdzieniem, turpinot ar Jolly phonics programmu un glītrakstīšanu.
Visas nodarbības un mācību priekšmeti ir iekļauti vienotā izglītības procesā vienā no četrām tēmām, kuras bērni apgūst divus mēnešus. Tas ļauj audzēkņiem labāk izprast un apgūt informāciju, veicinot harmonisku un daudzpusīgu attīstību.
Radošās nodarbības
Ar dažādu mācību paņēmienu palīdzību bērni attīsta sīko motoriku, iztēli, radošumu. Tāpat viņi iepazīst pasaulslavenus māksliniekus un veido darbus viņu stilā.
Valodu apguve
Valodu apguvei ir liela nozīme bērnu attīstībā, un dzimtā valoda ir zināšanu apguves pamats. Ekziperī bērnudārzā mēs īpašu uzsvaru liekam uz katra bērna dzimtās valodas atbalstīšanu. Pieredzējuši skolotāji palīdz bērniem padziļināti apgūt dzimto valodu, paplašināt vārdu krājumu, pareizi veidot teikumus, apgūt gramatiku, kā arī attīstīt lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
Vecākajās grupās bērniem tiek dota iespēja papildus apgūt svešvalodu pēc izvēles - franču vai latviešu (ja tā nav dzimtā valoda). Valodu apguve notiek rotaļas formātā. Piemēram, pasaku izmantošana franču valodas stundās palīdz radīt aizraujošu atmosfēru un iedvesmo bērnus aktīvi apgūt šo valodu.
Nodarbības bibliotēkā
Mūsu skolā ir divas bibliotēkas, kurās ir vairāk nekā 20 tūkstoši grāmatu četrās valodās – latviešu, angļu, franču un krievu. Bērnudārza audzēkņiem bibliotēkā mēs rīkojam grupu lasīšanas nodarbības. Šo aktivitāšu laikā bērni apgūst sociālās prasmes, uzlabo lasītprasmi un pilnveido kognitīvās spējas.
Sports
Aizraušanās ar sportu jau no mazotnes ir ļoti svarīga. Sports ne tikai stiprina bērnu fizisko veselību, bet arī attīsta koordināciju, kā arī palīdz veidot pašdisciplīnu un uzlabot koncentrēšanos. Rīta vingrošana, spēles brīvā dabā gan telpās, gan ārā, kā arī sporta pasākumi – tas viss ir daļa no mūsu pieejas katra bērna harmoniskai attīstībai.
Ārpusskolas pulciņi
Dienas otrajā pusē saviem audzēkņiem mēs piedāvājam plašu ārpusskolas aktivitāšu izvēli – šahs, mākslas nodarbības, baleta studija, mūzikas nodarbības.
Cooking in Exupery Preschool
At our school, we host cooking activities for various age groups bi-weekly. These sessions offer invaluable learning opportunities, teaching children essential skills such as teamwork, decision-making, nutrition, and healthy eating habits. Moreover, cooking fosters interdisciplinary learning, incorporating elements of science, language, math, and creativity, while providing practical knowledge in food preparation.
Error get alias
Ēdināšana
Vecāki vienmēr ir nobažījušies par to, ko un kā ēd viņu bērns, un kā tiek organizēta ēdināšana bērnudārzā. Šāda uzmanība pārtikai un tās kvalitātei ir attaisnojama - veselīga un daudzveidīga pārtika ir obligāts nosacījums cilvēka normālai fiziskai un garīgai attīstībai.

Katru dienu mūsu bērnudārzā piedāvājam četras ēdienreizes - brokastis, pusdienas, uzkodas (augļi) un launags. Visus ēdienus gatavo pieredzējuši restorāna “36. Līnija" pavāri Ekziperī Starptautiskās skolas teritorijā no augstākās kvalitātes produktiem. Daudzveidīga ēdienkarte, kas pielāgota individuālām uztura vajadzībām, nodrošina optimāli sabalansētu uzturu.
Error get alias
ekziperī bērnudārza grupiņa
Infrastruktūra
8 grupas
bērnudārza grupas ikoniņa
bibliotēka ikoniņa
2 bibliotēkas
aktu zāle ikoniņa
Aktu zāle
guļamistabas ikoniņa
Ērtas guļamtelpas
sporta zāle ikoniņa
Sporta zāle
Pastaigu laukums un rotaļu laukumi
pastaigu laukums ikoniņa

Uzņemšanas process

Pieteikšanās bērnudārzam 2024./2025.mācību gadam ir atvērta.

Pirmsskolas nodaļā uzņemam bērnus no 1,5 līdz 6 gadiem. Sīkāka informācija par uzņemšanu:
Silītes grupa – no 1,5 līdz 3 gadiem
K1, K2 grupa – no 3 līdz 5 gadiem
K3 grupa – no 5,5 līdz 6,5 gadiem
Ar prieku sniegsim Jums individuālu ekskursiju pa bērnudārzu. Tikšanās laikā runāsim par izglītības programmām, pulciņiem un citām iespējām Ekziperī bērnudārzā un skolā.

Jūs varat rezervēt sev ērtāko laiku ekskursijai pa EIS bērnudārzu un skolu, izmantojot saiti: https://u.exupery.lv/1z , pa tālruni +371 26 33 88 97 vai rakstot mums pa e-pastu: admissions@exupery.lv.

Mācību maksa

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmai
Exupery International School ir noslēgti līgumi ar Mārupes/Babītes, Jūrmalas un Rīgas pašvaldībām par pirmsskolas programmas līdzfinansējumu. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar uzņemšanas komandu admissions@exupery.lv vai zvaniet mums pa tālruni +371 26 33 88 97.
Error get alias
Ekskursijas
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
facebook ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
instagram ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
youtube ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.