PIRMSSKOLA

1,5 – 6 gadi
4 ēdienreizes dienā (brokastis, pusdienas, 2 uzkodas)
Pirmsskolas grupu darba diena
08:30 — 17:15. Pagarinātā dienas grupā līdz 19:00
Mācību un saziņas valoda - angļu
PIRMSSKOLAS MĀCĪBU PROGRAMMA
EIS pirmsskola piedāvā integrētu pieeju bērnu mācīšanā un priekšmetu apguvē vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. Mācību programma apvieno sevī PYP uz izziņu balstītu mācību modeli, ar lielu uzsvaru uz angļu valodas apguvi, vienlaikus nodrošinot dzimtās valodas atbalstu. Papildu pamata mācību koncepciju apguvei matemātikā, zinātnēs, sociālajās zinībās un valodās mūsu skolēniem tiek nodrošināts plašs speciālistu nodarbību klāsts visaptverošai radošu un fizisku iemaņu attīstībai. Programma ir veidota atbilstoši IB PYP filozofijai, un ļauj agrā vecumā izveidot spēcīgu pamatu turpmākai apmācībai, kā arī rada holistisku mācību pieredzi, kas integrē sevī sociālo, emocionālo, fizisko un kognitīvo attīstību drošā, rūpju piepildītā, uz spēlēm balstītā, kā arī akadēmiski piepildītā vidē.

Godinot mūsu mītnes zemi, un lai izpildītu starptautiskās skolas akreditācijas prasības Latvijā, visi EIS skolēni apgūst latviešu valodu un kultūru priekšmetā “Latvijas mācība.” Kurss tika izstrādāts Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem, un tajā ietverta Latvijas kultūras, vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas apguve.

Mēs liekam akcentu uz valodas un citu prasmju attīstību, izmantojot unikāli iekārtotas telpas un materiālus.

Exupery pirmsskolā mēs:
Nodrošinām mūsu audzēkņiem iespēju ciešai saskarsmei vienam ar otru, kā arī plašu attīstošu un izglītojošu materiālu klāstu;

Veicinām audzēkņu interesi par spēlēšanos un izzināšanu.
eis pirmsskola piedāvā integrētu pieeju bērnu mācīšanā
Atbalstām audzēkņus attiecību veidošanas spēju attīstīšanā (piemēram, spēlēšanās ar vienaudžiem, dalīšanās, kā arī cieņas izrādīšana ). Mēs veicinām neatkarību, sociālo saskarsmi, attiecību veidošanu un iesaistīšanos dažādos rotaļu un mācību procesos.

Sniedzam dažādas iespējas simboliskai izpētei un izteiksmei, kā arī atbalstām audzēkņus prezentēšanas prasmju attīstīšanā (piemēram, mutiskā un rakstiskā valoda, zīmēšana un matemātiskie simboli).

Atbalstām valodu apguvi, izmantojot fiziskās kustības, izdomātas un radošas spēles, kā arī mācot valodu pavadīt laiku sarunās.
ekziperī bērnudārzs atbalsta valodu apguvi
Izmantojot valodu, audzēkņi mācās:
Izteikt savu identitāti

Attīstīt starptautisku domāšanu

Apgūt plašas zināšanas
Iegūt prasmes uzdot interesantus jautājumus

Attīstīt prasmes savstarpējai saziņai

Kā mēs atbalstām audzēkņu zinātkāri par jaunu valodu apguvi?
Runas attīstība un dziedāšana

Valoda tiek mācīta izmantojot dažādus alfabētus, ciparu diagrammas un plakātus

Valodas ikdienas lietojums mācību telpās un spēļu laikā

Izmantojot valodu mācību procesā, daloties ar pieredzi izzinot ko jaunu

Klausoties citus grupas biedrus
Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni + 371 26 33 88 97 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.

IKDIENA PIRMSSKOLAS GRUPĀS

Ierašanās
8.30
Rotaļu laiks kamēr ierodas visi audzēkņi
Brokastu laiks
Nodarbības aplī kopā ar audzinātāju
Nodarbības brīvā dabā
Klašu nodarbības – IB PYP priekšmeti
Dejas un mūzika / Sports un PSPE / Valodu apmācība / Vizuālā māksla / Nodarbības bibliotēkā
Uzkodas pieejamas visas dienas garumā.
Pusdienu laiks
Klusais laiks un atpūta/ laiks pēc miega
Klašu nodarbības – IB PYP priekšmeti
Launags
Nodarbības brīvā dabā
Došanās mājās
17.15
Pagarinātā dienas grupa (pēc pieprasījuma)
19.00
"Rīta" dziesma, laikapstākļu novērojumi (mācīties pastāstīt par laika apstākļiem) sarunas ar grupas biedriem un skolotāju par to kā jūtamies
Apļa laiks
Pilnveido un attīsta lasītprasmi

Paplašina domāšanas prasmes
Uzlabo atmiņu un vārdu krājumu
Dažādas aktivitātes pēc bērnu brīvas izvēles kopā ar grupas biedriem un skolotājiem
Ierašanās laiks
Attīsta sociālās prasmes

Uzlabo pašvērtējumu
Klašu nodarbības
IB PYP priekšmeti
Attīsta lasītprasmi

Attīsta valodas apguvi
6 galvenās jomas: zinātne, sociālās studijas, valoda, matemātika, fiziskā sociālā un fiziskā izglītība, māksla

Nodarbības vada katras klases skolotāji ar skolotāju asistentu atbalstu un līdzdalību

Mācības klasēs notiek angļu valodā
Deju nodarbības, mūzika un PSPE tiek piedāvātas bērniem, lai attīstītu viņu motoriku un ritma izjūtu.

Vizuālā māksla dažādos veidos veicina audzēkņu mācību apguvi, tostarp attīstot komunikācijas spējas, smalkās motorikas, izziņas un emocionālo attīstību.

Bibliotēkas apmeklējuma stundās audzēkņi tiek iesaistīti lasīšanas aktivitātēm grupās. Tās palīdz pirmsskolas vecuma bērniem apgūt sociālās prasmes, kā arī uzlabot lasītprasmi un klausīšanās prasmes.
Speciālie priekšmeti
Interešu izglītība
To nodrošina atsevišķs pakalpojumu sniedzējs, un tā tiek nodrošināta uz vietas mūsu skolā.

Mēs labprāt dalīsimies mūsu plašajā pieredzē ar ieinteresētajām ģimenēm, un priecāsimies, ja jūs pieteiksieties individuālam apmeklējumam!
Mēs ar prieku Jums privāti izrādīsim mūsu skolas telpas!
VIRTUĀLĀ TŪRE EIS BĒRNUDĀRZĀ
Būsim pagodināti atbildēt uz Jūsu jautājumiem pa tālruni + 371 26 33 88 97 vai e-pastu: admissions@exupery.lv.
JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Mācību process
Uzņemšana
AUDZĒKŅU ATBALSTS
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
facebook ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
instagram ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
youtube ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.