UZŅEMŠANA

KĀPĒC MĀCĪTIES EIS?
Laipni lūdzam starptautiskajā vidussskolā "Ekziperī". Mēs priecājamies par izrādīto interesi. Ar prieku palīdzēsim Jūsu bērna uzņemšanas procesā.

Iemesli, kāpēc izvēlēties tieši mūs:
Mācību process
Mēs piedāvājam individuālu mācību programmas pieeju visiem mūsu skolēniem, vecumā no 2,5 līdz 18 gadiem
IB SCHOOL LOCEKLIS
Mēs esam akreditēta skola IB Programmas Pasaules skolu apvienībā
MĀCĪBU PROGRAMMA
Mēs piedāvājam IB DP programmu mūsu vidusskolas skolēniem gan dienas, gan pilnas pansijas programmu nodaļās
EIS SKOLOTĀJU KOMANDA
TEHNOLOĢIJAS
Mēs esam starptautiski domājošu profesionāļu komanda
Mēs integrējam tehnoloģijas savā mācību praksē un ieviešam inovatīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu skolēniem visjaunākos pieejamos resursus, lai uzlabotu mācīšanās procesu, kā arī sagatavotu viņus dzīvei ārpus skolas
MĀCĪBU VIDE
Mūsu profesionālie un gādīgie skolotāji rada izaicinošu un atbalstošu mācību vidi

UZŅEMŠANAS PROCEDŪRAS APSKATS

KĀ PIETEIKTIES?
Lūdzam jūs sekot tālākajām norādēm, lai veiktu sava bērna reģistrāciju.

Ekziperī Starptautiskajā Skolā var reģistrēt bērnu jebkurā sagatavotības līmenī, visa akadēmiskā gada garumā atkarībā no brīvo vietu pieejamības grupās un klasēs.
PIETEIKŠANĀS TIEŠSAISTĒ
1. SOLIS
1.1. Aizpildiet pieteikšanās veidlapu
1.2. Iesniedziet šādus dokumentus nosūtot tos uz e-pasta adresi: admissions@exupery.lv (PDF formātā (vēlams) vai JPG formātā).
Pretendenta pēdējā akadēmiskā semestra vai gada sekmju izraksta oficiālā kopija - piesakoties uz 2. līdz 9. klasēm;

Pretendenta pēdējo divu akadēmisko gadu sekmju izrakstu oficiālās kopijas – piesakoties uz 10. - 12. klasēm;

Pretendentam uz iestāšanos 10. - 12. klasē, tiks lūgts aizpildīt anketu ar jautājumiem par motivāciju iestāties EIS.
Pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni
+ 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.
PIETEIKUMA IZSKATĪŠANA
2. SOLIS
2.1. Uzņemšanas komisijas komanda rūpīgi izskata katru pieteikumu individuāli un, ja pretendents atbilst uzņemšanas prasībām un ir pieejama vieta, mēs novirzām pretendentu uz nākamo vecumam atbilstošo novērtējumu.

Atsevišķos gadījumos uzņemšanas komisijas komanda var pieprasīt papildus informāciju un/vai dokumentus, lai pamatotu studenta pieteikumu.
INTERVIJAS UN NOVĒRTĒJUMS
3. SOLIS
3.1. Pretendentiem uz pirmsskolu (no 1.5 līdz 6 gadiem)
Diagnostiskais iestājpārbaudījuma tests, lai noteiktu, vai skolēna sagatavotības līmenis atbilst gatavībai stāties skolā (tikai 1. un 2. klases pretendentiem);

Tiešsaistes angļu valodas pārbaudījums un rakstīšanas novērtējums;

Skolas psihologa intervija un novērtējums par pretendentu;

Intervija starp pretendenta ģimeni un skolas psihologu;

Intervija ar vidusskolas vadītāju (tikai 10. - 12. klases pretendentiem).
“Izmēģinājuma diena” tiks ieplānota paralēli ar ekskursiju pa skolas teritoriju un ģimenes tikšanos ar pirmsskolas administrācijas darbiniekiem. "Izmēģinājuma dienas” mērķis ir noteikt pretendenta sociālo un emocionālo sagatavotību dalībai atbilstošajā vecuma grupā pirmsskolā.
Pretendentiem, kuri piesakās vidusskolai, noteiktos apstākļos var tikt lūgts iziet papildus interviju ar Mācību daļas vadītāju vai IB koordinatoru.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni
+ 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.
3.2. Pretendentiem skolu (1. - 12. klase)
VĒLAMAIS ANGĻU VALODAS ZINĀŠANU LĪMENIS UZ IESTĀŠANĀS BRĪDĪ
Sākumskola, pamatskola un vidusskola
Audzēkņiem, kas uzņemti sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā ir jābūt iespējai iesaistīties un piedalīties mācību programmā, kuras galvenā darba valoda ir Angļu valoda. Paredzamais Angļu valodas līmenis ir parādīts tabulā zemāk.
UZŅEMŠANAS REZULTĀTI
4. SOLIS
4.1. Skolas direktora lēmums par uzņemšanu tiks nosūtīts pa e-pastu 5 darba dienu laikā pēc ieskaites un intervijas procesa pabeigšanas.
DOKUMENTI
5. SOLIS
5.1. Lai apstiprinātu Jūsu nodomu par bērna uzņemšanu Ekziperī Starptautiskajā Skolā Jums būs nepieciešams:
Iesniegt aizpildītu un parakstītu reģistrācijas pieteikuma izdrukāto kopiju;

Izlasīt un piekrist EIS Noteikumiem un nosacījumiem / Internāta noteikumiem (tikai Internāta pretendentiem);

Izlasīt un parakstīt maksājumu grafiku;

Izlasīt un parakstīt Ģimenes rokasgrāmatu / Internāta rokasgrāmatu.
Kad būsiet iepazinušies un aizpildījuši iepriekš minētos dokumentus, uz Jūsu e-pastu tiks nosūtīti rēķini no Finanšu nodaļas. Tiklīdz ir veikta rēķinu apmaksa, pretendents ir reģistrēts un uzņemts skolā.

5.2. Papildus dokumenti, kuri jāiesniedz pirms Jūsu bērns pievienojas klasei:

Pirmsskolai (silītes grupa - K3):
Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);

Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa.
Pirmsskolai (1. - 12. klase):
Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/U);

Ģimenes ārsta izdots izraksts par vakcināciju vai arī alternatīva ārsta izdota izziņa;

Skolēna personas lieta – Sekmju izrasti (tikai no 2. līdz 12. klasēm) no iepriekšējās skolas - ja esat ģimene no ārvalstīm.
Visiem pretendentiem jāuzrāda derīga pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kā arī reģistrācijas pieteikuma veidlapā jābūt minētajiem likumīgajiem pārstāvjiem - vecākiem, vai aizbildņiem. Pie reģistrācijas nepieciešams uzrādīt arī pretendenta dzimšanas apliecību.
Sāciet savu ceļojumu EIS!
6. SOLIS
Bērnu sagatavošana skolas gaitām.

Ar uzņemšanas noteikumiem EIS jūs varat iepazīties šeit.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums pa tālruni
+ 371 266 22 777 vai rakstiet uz e-pastu: admissions@exupery.lv.
CENAS UN FINANŠU INFORMĀCIJA
Exupery International School ir noslēgti līgumi ar Mārupes/Babītes, Jūrmalas un Rīgas pašvaldībām par pirmsskolas programmas līdzfinansējumu.
Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar uzņemšanas komandu admissions@exupery.lv vai zvaniet mums pa tālruni +371 26 33 88 97.
exupery international school scholarships 2023-2024
STIPENDIJAS MĀCĪBĀM EIS VIDUSSKOLĀ
Stipendiju programma 2024./2025.gadam ir slēgta.

Mēs, Ekziperī Starptautiskā vidusskola (EIS), esam pārliecināti, ka skolas izvēlei ir būtiska nozīme. Kā skola mēs sniedzam ievērojamu ieguldījumu mūsu skolēnu dzīvēs. Aicinām ambiciozus un talantīgus bērnus no visas pasaules pieteikties stipendijām. Turpinot mācības ar mums, viņiem tiks nodrošināta izaugsmi veicinoša, starptautiska vide ar plašām tālākās izglītības iespējām.

Mūsu pašreizējie vidusskolas stipendiāti ir no Brazīlijas, Ķīnas, Gruzijas, Kazahstānas, Latvijas, Maltas, Krievijas un Ukrainas. Viņi ir gan dienas, gan internāta skolēni. Ekziperī Starptautiskās vidusskolas audzēkņiem stipendija dod iespēju izpausties dažādos zinātniskos un pētniecības projektos, kā arī mākslas un humanitāro zinātņu, sporta un daudzās citās jomās. IB DP (Starptautiskā Bakalaurāta) diploma programma veicina skolēnu akadēmisko izaugsmi, atalgo viņu cītīgo darbu un sniedz viņiem lieliskas iespējas iestāties prestižākajās pasaules universitātēs.
Stipendiju programma 2024./2025.gadam ir slēgta. Jaunā stipendiju programma 2025.-2026. gadam ar detalizētu informāciju par procesu tiks izsludināta 2025. gada pavasarī. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar EIS uzņemšanas komandu: + 371 266 22 777 vai e-pastu admissions@exupery.lv.
"During the selection period, It was fascinating to have an opportunity to tell stories about my true self and share ideas that could stand out. Also, when I was on the waiting list I didn’t give up – and actively participated in Exupery Summer Camp and the Latvian Studies Olympiad and even got an award from the Latvian Ministry of Education."
Giorgia Chang (China, Beijing)
EIS Grade 11
"At first, I was nervous about moving abroad but at the same time, I felt excited to be a part of such an amazing school and friendly community. Living in boarding and evolving in my favorite subjects gave me the opportunity to be more responsible and organized which I’m really proud of. So, I totally encourage others to apply because it is the start of an amazing journey."
Monika (Russia, Saint Petersburg)
EIS Grade 11
"The scholarship for me was an encouraging step in bold undertakings that seemed impossible at first sight. This is what makes Exupery different from other schools. The curriculum and study plan are built in such a way that I don’t have to make a tough choice between the Olympiads I want to take part in because there is time for everything I’m interested in. I am happy that my dream of becoming an astronomer is coming true."
Olita (Latvia, Riga)
EIS Grade 11
"The scholarship has benefited me in various ways but joining the IB community was a major step forward. The curriculum and support material are perfectly balanced - and devised in such a way as to make them truly relevant in everyday life. EIS has especially helped me advance my knowledge of maths and physics. Studying couldn't be more accessible, as there are so many supportive and open-minded people at Exupery."
Aleksandre (Georgia, Batumi)
EIS Grade 11
Pierakstīties jaunumu vēstkopai
facebook ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
instagram ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
youtube ikoniņa ekziperī starptautiskā vidusskola
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.