Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” aicina piedalīties atklātajā Latvijas un novadu mācības olimpiādē
Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” līdz 2023. gada 20. janvārim aicina pieteikties dalībai Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē. Olimpiādi organizē starptautiskā vidusskola “Ekziperī” sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru, Latviešu valodas aģentūru un Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju ar mērķi stiprināt latviešu valodas un kultūras pratību Latvijas skolu un diasporas jauniešu vidū. Olimpiādē aicināti piedalīties Latvijas starptautisko un publisko skolu skolēni, latviešu diasporas jaunieši un ārzemju studenti, kuri mācās latviešu valodu un Latvijas kultūras kursus.

Olimpiādes saturu veido mācību priekšmetiem “Latvijas mācība” un speciālajam kursam “Novadu mācība” noteiktie sasniedzamie rezultāti. Olimpiādes mērķis - pilnveidot skolēnu uj studentu izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju, Latvijas Valsts simboliem, Latvijas kultūrvēsturisko un dabas mantojumu kontekstā ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Tāpat olimpiāde sekmēs demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos, paaugstinot piederības izjūtu Latvijas valstij.

Atklātās olimpiādes temats ir “Latvijas sociālekonomiskais, politiskais, kultūras un dabas mantojums vēsturiskā perspektīvā”. Tā saturu un uzdevumus veido Latvijas starptautisko skolu, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, Latvijas vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības eksperti.

Olimpiādes idejas autors, skolas “Ekziperī” Humanitārā departamenta vadītājs Edgars Bērziņš uzsver: “Ņemot vērā, ka latviešu valodas un kultūras pratība kā Latvijas starptautiskajās skolās, tā diasporā ir jāstiprina, esmu gandarīts, ka pagājušajā mācību gadā īstenotā iniciatīva - Latvijas mācības konkurss – ir izaudzis līdz nacionālā līmeņa atklātās olimpiādes statusam. Olimpiāde ir nozīmīgs ieguldījums latvietības un latviskā saglabāšanā, uzturēšanā un popularizēšanā gan Latvijā, gan ārzemēs."

Olimpiāde norisināsies divās kārtās - 24. janvārī attālināti un 28. martā hibrīda formā (klātienē un attālināti) ar apbalvošanas ceremoniju sestdien, 3. jūnijā Latvietības festivāla laikā. Latvietības festivāls būs Latvijas kultūrai un tradīcijām piepildīts interaktīvs pasākums, kura dalībniekiem būs iespēja gan dejot un dziedāt profesionālas tautas mūzikas izpildītāju vadībā, gan klausīties kokles koncertu un pat iemācīties spēlēt tautas instrumentus. Tāpat festivāla apmeklētāji varēs uz vietas izmēģināt dažādas Latvijas tradicionālas aktivitātes.

Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas, aicinām iepazīties ar konkursa aprakstu un nolikumu (latviski)! Sīkāka informācija: www.visc.gov.lv un https://exupery.lv.


Edgars Bērziņš
Coordinator of the Olympiad
E-pasts: edgars.berzins@exupery.lv
Subscribe to our Newsletter
facebook icon exupery international school
facebook icon exupery international school
youtube icon exupery international school
youtube icon exupery international school
instagram icon exupery international school
instagram icon exupery international school
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.