exupery international school open students’ research conference
Starptautiskā vidusskola “Exupery” sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Studentu līderu konsultatīvās padomes pārstāvjiem aicina skolēnus un universitāšu studentus dalīties ar saviem pētījumiem, zināšanām un pieredzi ar citiem studentiem 2. atklātajā studentu pētnieciskajā konferencē “Perspektīvas un aizspriedumi, kas veido mūsu zināšanas par pasauli”, kas norisināsies 2023. gada 22. martā. Konference tiks novadīta hibrīda formātā, un tā ir pieejama visiem dalībniekiem bez maksas. Runātāji var iesniegt savus pieteikumus līdz 10. martam (ieskaitot).
university of latvia logotype
exupery interational school logotype
Pieteikties
2. atklātā starptautiskā studentu konference ir iespēja skolēniem, studentiem, skolu un augstskolu darbiniekiem satikties un dalīties ar savu pētījumu rezultātiem, kā arī iegūt jaunas zināšanas. Skolēniem tā ir vērtīga iespēja prezentēt projektu un pētniecisko darbu rezultātus, ieskaitot aktivitātes, kas veiktas Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmas (IB DP) galvenajos mācību priekšmetos: “Zināšanu teorija” (TOK), “Paplašinātā eseja” (EE), “Dalība sabiedriski derīgā un radošā darbā” (CAS), projektu un pētnieciskie darbi IA).
Konferences mērķis ir uzsvērt pētījumu nozīmi, kā arī palielināt skolēnu vidū entuziasmu par akadēmiskajiem pētījumiem. Šī konference sniegs skolēniem unikālu iespēju prezentēt savus pētījumus vienam otram, kā arī plašākai auditorijai. Tā ir arī iespēja praktizēties, apmeklējot akadēmisku konferenci. Konferences mērķis ir uzsvērt pētījumu nozīmi, kā arī palielināt skolēnu vidū entuziasmu par akadēmiskajiem pētījumiem.
exupery international school student conference
Šī konference sniegs skolēniem unikālu iespēju prezentēt savus pētījumus vienam otram, kā arī plašākai auditorijai. Tā ir arī iespēja praktizēties, apmeklējot akadēmisku konferenci.

Konferences dalībnieki ir Latvijas un starptautisko skolu skolēni, kuri ir veikuši pētījumus pēdējo divu gadu laikā. Pētījumi tiks prezentēti 15 minūšu uzstāšanās formā angļu valodā vienā no sekcijām: valodas, humanitārās zinātnes, matemātika, māksla, dabas zinātnes vai starpdisciplinārā sadaļā.
NB
Piekļuve konferencei pieejama tikai reģistrētiem dalībniekiem;
Par konferences runātājiem var pieteikties tikai skolēni un studenti;
Skolēni, mācībspēki un skolas kopienu locekļi arī var pieteikties dalībai konferencē kā klausītāji;
Visi dalībnieki saņems konferences dalības sertifikātu e-pastā.
Konferencē skolēni prezentēs savus darbus plašā tematu klāstā un dažādos formātos (skatīt zemāk). Šīs prezentācijas, kā arī citas sadarbības un priekšmetu apguves iespējas tiks nodrošinātas hibrīda formātā.

Ikviens ir laipni aicināts apmeklēt šo konferenci. Skolēniem ir iespēja aicināt savus draugus un ģimeni uz šo bezmaksas konferenci, kā arī mācībspēki tiek aicināti būt par skolēnu mentoriem un palīdzēt sagatavoties tai.
Konferences dalības priekšrocības
5.
4.
3.
2.
1.
Iespēja attīstīt un pilnveidot valodas zināšanas, veicot pētījumu angļu valodā;
Iespēja atsvaidzināt savas zināšanas un iemaņas moderno informācijas tehnoloģiju lietošanā,
Iespēja uzlabot savas akadēmiskās rakstīšanas un integritātes iemaņas; apgūt pētījumu metožu un datu ieguves metodes;
Iespēja iegūt reālu, praktisku pētniecisko pieredzi;
Iespēja praksē pielietot prezentācijas iemaņas un uzlabot laika pārvaldības un starpkultūru komunikācijas spējas.
Akadēmiskās konferences atšķiras atkarībā no disciplīnas, virziena, atrašanās vietas, organizatora, profesionālās organizācijas, temata, uzsvara, mērķa un pēc citiem aspektiem. Profesionāļi izmanto konferences, lai prezentētu savu darbu un apspriestu to, kā arī lai tīklotu ar citiem konferences apmeklētājiem, kolēģiem un lai aktualizētu savu darbu un uzzinātu par aktualitātēm savā darba virzienā. Konferences var ietver sevī stingru salīdzinošo izvērtēšanu vai tās var būt atvērtākas; tās var arī ietvert sevī iespējas profesionālai attīstībai.
Parasti tiek izsūtīta informācija par konferences norises vietu, mērķi un tematu, kā arī aicinājums pieteikties, savukārt akadēmiķi sagatavo un iesniedz savus pieteikumus līdz noteiktajam termiņam. Kad ir saņemts apstiprinājums, akadēmiķi sagatavo savas prezentācijas un uzstājas noteiktajā laikā un vietā. Lai piedalītos konferencē, skolēnam jāiesniedz pieteikums. Bieži vien tas ietver sevī īsu kopsavilkumu, kas nodrošina pārskatu par prezentāciju. Pieteikumā var iekļaut atsauces, teorijas, metodes, galvenos jautājumus vai citu informāciju, kas palīdz atklāt pētījuma vērtību prezentācijas virzienam.

2. atklātajā studentu pētījumu konferencē “Perspektīvas un aizspriedumi, kas veido mūsu zināšanas par pasauli” skolēniem būs iespēja piedalīties ar prezentācijām un/vai kā apmeklētājiem arī pilnībā elektroniski. Ar sava darba prezentāciju jūs piedalīsieties akadēmiskās konferences aktivitātē un tradīcijā ar mērķi iegūt jaunu pieredzi un uzlabot pašpārliecību. Jūs esat zinātnieks. Ar ko jūs vēlaties dalīties ar citiem topošajiem zinātniekiem?
Kas ir akadēmiskā konference?
Piesakoties konferencei, skolēniem jāizvēlas prezentācijas formāts:
Plakāta/stenda prezentācija. Skolēns sagatavo plakātu/stendu ar sava pētījuma prezentāciju. Tajā var būt iekļauti grafiki, attēli, īsi apraksti vai pat 3D objekti vai citi vizuālās uztveres materiāli. Šie plakāti/stendi var tikt izstādīti, bet parasti akadēmiķis, kurš tos ir izveidojis atrodas pie sava stenda un aicina uz diskusiju, un atbild uz jautājumiem. Tādējādi kamerai ir jābūt novietotai tādā veidā, lai auditorija varētu redzēt gan prezentētāju, gan plakātu;

Pētījums ar Powerpoint prezentāciju. Prezentācija ir pētījums, zinātniskais darbs, ko students ir gatavojis kādā priekšmetā vai iesniedzis publicēšanai. Kamerai ir jābūt novietotai tādā veidā, lai auditorija varētu skaidri redzēt runātāju;

Darbnīcas. Darbnīca bieži vien ir interaktīva un koncentrējas uz konkrētu mērķi, piemēram: izstrādāt kādu akadēmisko darbu, organizēt politisko darbību vai sarakstīt memuāru;

Radošas performances. Dažās konferencēs notiek runas mākslinieku, dzejnieku, dejotāju, žonglētāju, stāstnieku, vizuālo mākslinieku, deju kolektīvu un filmu veidotāju uzstāšanās.
Konferencei jūs varat izvēlēties iesniegt pieteikumu vienā no augstāk minētajiem formātiem. Daži no šiem formātiem ietver sevī tikai individuālu pieteikumu iesniegšanu. Dažiem nepieciešama sadarbība un iepriekšēja plānošana. Kad tiek iesniegts pieteikums, jums tiks lūgts iesniegt sekojošu informāciju – nosaukums, formāts un īss apraksts. Nosaukums un apraksts, ko jūs iesniedzat, ir tas, kas tiks attēlots konferences programmā. Jums arī tiks jautāts par jūsu pieejamību dienā, kad norisināsies konference. Ņemiet vērā, ka pieteikuma iesniegšana konferencei nozīmē to, ka jūs apņematies to apmeklēt kā klausītājs vai runātājs. Ja jūs iesniedzat pieteikumu, tiek sagaidīts, ka jūs apmeklēsiet konferenci un būsiet sagatavojies/-usies. Citi runātāji jūsu sesijā paļaujas uz jūsu uzstāšanos konkrētā laikā, kā arī sagaida, ka netiks pārsniegts noteiktais laiks. Jums vajadzētu atbrīvot laiku pirms pieteikuma iesniegšanas, un jāpiesakās tikai tādā gadījumā, ja esat pārliecināti, ka jūs varat piedalīties.

IESNEIGT PIETEIKUMU / PIETEIKTIES KĀ KLAUSĪTĀJAM - https://u.exupery.lv/6k
Pieteikties
Subscribe to our Newsletter
facebook icon exupery international school
facebook icon exupery international school
youtube icon exupery international school
youtube icon exupery international school
instagram icon exupery international school
instagram icon exupery international school
Cookies managing
We use cookies to provide the best site experience.
Cookies managing
Cookie Settings
Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
Other cookies are configurable.
Essential cookies
Always On. These cookies are essential so that you can use the website and use its functions. They cannot be turned off. They're set in response to requests made by you, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms.
Analytics cookies
Disabled
These cookies collect information to help us understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customise our Websites for you. See a list of the analytics cookies we use here.
Advertising cookies
Disabled
These cookies provide advertising companies with information about your online activity to help them deliver more relevant online advertising to you or to limit how many times you see an ad. This information may be shared with other advertising companies. See a list of the advertising cookies we use here.